Ktl-icon-tai-lieu

NGHIÊN CỨU ENZYME CELLULASE VÀ PECTINASE TỪ CHỦNG TRICHODERMA VIRIDE VÀ ASPERGILLUS NIGER NHẰM XỬ LÝ NHANH VỎ CÀ PHÊ

Được đăng lên bởi minhhiep1991
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 6728 lần   |   Lượt tải: 15 lần
Science & Technology Development, Vol 12, No.13 - 2009

NGHIÊN CỨU ENZYME CELLULASE VÀ PECTINASE TỪ CHỦNG
TRICHODERMA VIRIDE VÀ ASPERGILLUS NIGER NHẰM XỬ LÝ NHANH
VỎ CÀ PHÊ
Trần Thị Thanh Thuần, Nguyễn Đức Lượng
Trường Đại học Bách Khoa, ĐHQG-HCM
TÓM TẮT: Vỏ cà phê là một phế phẩm không thể tránh khỏi trong quá trình sản xuất cà
phê. Trong thành phần của nó chứa nhiều hợp chất khó phân hủy tự nhiên. Bằng việc sử dụng 2
chủng nấm mốc Trichoderma viride và Aspergillus niger để sinh tổng hợp cellulase và
pectinase làm cho quá trình phân hủy diễn ra nhanh hơn. Chúng tôi đã nghiên cứu và xác định
các điều kiên ảnh hưởng đến quá trình sản xuất hai enzyme này. Điều kiện tối ưu sản xuất
enzyme pectinase của Aspergillus niger là: 2 ngày, độ ẩm 62%, giống 8%. Điều kiện tối ưu sản
xuất enzyme cellulase của Trichoderma viride là: 4 ngày, độ ẩm 58%, giống 8%. Qua thử
nghiệm thực tế chúng tôi nhận thấy, vỏ cà phê phân hủy trong 14 ngày, 60% độ ẩm, 8% giống.
Từ khoá: Trichoderma viride, Aspergillus niger, cellulase, pectinase.
1. GIỚI THIỆU
Vỏ cà phê chiếm một số lượng lớn trong quả cà phê. Những nghiên cứu chủ yếu tập trung
vào việc xử lý để tận dụng vỏ cà phê như là chất dinh dưỡng cho gia súc, gia cầm, tận thu axit
hữu cơ, sản xuất hương thơm tự nhiên, các nghiên cứu loại bỏ các độc chất caffeine và tanin có
trong vỏ cà phê, nghiên cứu ứng dụng nhiệt năng, trồng nấm ăn và ứng dụng lên men vỏ cà phê
để tạo phân bón [4].

Lên men giúp loại bỏ những chất độc hại và sau cùng là tận dụng làm phân bón. Đây là một
giải pháp hữu hiệu vì khai thác triệt để việc tận dụng phế phụ liệu nông nghiệp hiện nay. Để
đẩy mạnh vòng chu chuyển vật chất các phế thải nông nghiệp trong đó có vỏ cà phê là tạo phân
bón [4].
Trong bài nghiên cứu này, chúng tôi tiến hành các phương pháp lên men vỏ cà phê bằng
Trichoderma viride và Aspergillus niger. Quá trình lên men Trichoderma viride và Aspergillus
niger nhằm tận dụng nguồn phụ phế phẩm trong nông nghiệp, làm giảm khả năng ô nhiễm môi
trường do các chất thải gây ra như vỏ cà phê, hèm bia sau khi lên men bia, mật rỉ đường, các
loại trấu của nhà máy xay xát… Ứng dụng chủ yếu của đề tài này nhằm nghiên cứu khả năng
phân hủy pectin và cellulose bằng enzyme pectinase và cellulase.
2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Vật liệu và phương pháp
Vật liệu:
- Vỏ cà phê được lấy từ một nhà máy xay xát ở Buôn Mê Thuột và Gia Lai, chúng thuộc
giống cà phê Robusta, thuộc loài coffea canephora.
- Chủng Trichoderma viride và Aspergillus niger do Bộ môn Cô...
Science & Technology Development, Vol 12, No.13 - 2009
Trang 50 Bản quyền thuộc ĐHQG-HCM
NGHIÊN CỨU ENZYME CELLULASE VÀ PECTINASE TỪ CHỦNG
TRICHODERMA VIRIDE ASPERGILLUS NIGER NHẰM XỬ LÝ NHANH
VỎ CÀ PHÊ
Trần Thị Thanh Thuần, Nguyễn Đức Lượng
Trường Đại học Bách Khoa, ĐHQG-HCM
TÓM TẮT: Vcà phê là một phế phẩm không thể tránh khỏi trong quá trình sản xuất cà
phê. Trong thành phần của nó chứa nhiều hợp chất khó phân hủy tự nhiên. Bằng việc sử dụng 2
chủng nấm mốc Trichoderma viride Aspergillus niger đ sinh tổng hợp cellulase và
pectinase làm cho quá trình phân hủy diễn ra nhanh hơn. Chúng tôi đã nghiên cứu và xác định
các điều kiên ảnh hưởng đến quá trình sản xuất hai enzyme này. Điều kiện tối ưu sản xuất
enzyme pectinase của Aspergillus niger là: 2 ngày, độ ẩm 62%, giống 8%. Điều kiện tối ưu sản
xuất enzyme cellulase của Trichoderma viride là: 4 ngày, đ ẩm 58%, giống 8%. Qua thử
nghiệm thực tế chúng tôi nhận thấy, vỏ cà phê phân hủy trong 14 ngày, 60% độ ẩm, 8% giống.
Từ khoá: Trichoderma viride, Aspergillus niger, cellulase, pectinase.
1. GIỚI THIỆU
Vcà phê chiếm một số lượng lớn trong quả cà phê. Những nghiên cứu chủ yếu tập trung
vào việc xử để tận dụng vỏ cà phê như là chất dinh dưỡng cho gia súc, gia cầm, tận thu axit
hữu cơ, sản xuất hương thơm tự nhiên, các nghiên cứu loại bỏ các độc chất caffeine và tanin có
trong vỏ cà phê, nghiên cứu ứng dụng nhiệt năng, trồng nấm ăn và ứng dụng lên men vỏ cà phê
để tạo phân bón [4].
Lên men giúp loại bỏ những chất độc hại và sau cùng là tận dụng làm phân bón. Đây là một
giải pháp hữu hiệu vì khai thác triệt đviệc tận dụng phế phụ liệu nông nghiệp hiện nay. Đ
đẩy mạnh vòng chu chuyển vật chất các phế thải nông nghiệp trong đó có vỏ cà phê tạo phân
bón [4].
Trong bài nghiên cứu này, chúng tôi tiến hành các phương pháp lên men vcà phê bằng
Trichoderma viride Aspergillus niger. Q trình lên men Trichoderma viride Aspergillus
niger nhằm tận dụng nguồn phụ phế phẩm trong nông nghiệp, làm gim khả năng ô nhiễm môi
trường do các chất thải gây ra như vcà phê, hèm bia sau khi lên men bia, mật rđường, các
loại trấu của nhà máy xay xát… Ứng dụng chủ yếu của đề tài này nhằm nghiên cứu khả năng
phân hủy pectin và cellulose bằng enzyme pectinase và cellulase.
2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Vật liệu và phương pháp
Vật liệu:
- Vỏ cà phê được lấy từ một nhà máy xay xát ở Buôn Mê Thuột và Gia Lai, chúng thuộc
giống cà phê Robusta, thuc loài coffea canephora.
- Chủng Trichoderma viride Aspergillus niger do Bộ môn Công nghệ sinh học,
Trường Đại học Bách Khoa Tp.HCM cung cấp.
Phương pháp:
- Xác định hoạt tính pectinase bằng phương pháp so màu [2]
- Xác định hoạt đcủa cellulase dựa vào đường khử tạo thành [1]
- Các phương pháp khác là các phương pháp lên men và nuôi cấy vi sinh vật có trong
phòng thí nghiệm vi sinh vật, Trường Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh.
NGHIÊN CỨU ENZYME CELLULASE VÀ PECTINASE TỪ CHỦNG TRICHODERMA VIRIDE VÀ ASPERGILLUS NIGER NHẰM XỬ LÝ NHANH VỎ CÀ PHÊ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
NGHIÊN CỨU ENZYME CELLULASE VÀ PECTINASE TỪ CHỦNG TRICHODERMA VIRIDE VÀ ASPERGILLUS NIGER NHẰM XỬ LÝ NHANH VỎ CÀ PHÊ - Người đăng: minhhiep1991
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
NGHIÊN CỨU ENZYME CELLULASE VÀ PECTINASE TỪ CHỦNG TRICHODERMA VIRIDE VÀ ASPERGILLUS NIGER NHẰM XỬ LÝ NHANH VỎ CÀ PHÊ 9 10 368