Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu thành phần ruồi đục xoài tại Cam Ranh

Được đăng lên bởi phuong-dang-nguyen-hong
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1794 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT
CHI CỤC KIỂM DỊCH THỰC VẬT VÙNG IV

ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU

ĐIỀU TRA THÀNH PHẦN RUỒI ĐỤC QUẢ
TRONG VÙNG TRỒNG XOÀI HUYỆN CAM LÂM
VÀ THỊ XÃ CAM RANH, TỈNH KHÁNH HÒA

Nha Trang, tháng 11/2010

PHẦN I: MỞ ĐẦU
1.1. Đặt vấn đề
Cây xoài (Mangifera indica L.) có nguồn gốc Ấn Độ và được trồng chủ yếu ở Châu Á. Quả
xoài là một trong những loại trái cây nhiệt đới được thế giới rất ưa chuộng bởi hương vị độc
đáo, ngon miệng. Việt Nam cũng là quốc gia có sản lượng xoài lớn trên thế giới với sản
lượng khoảng 250 ngàn tấn/năm nên quả xoài nằm trong nhóm nông phẩm có ý nghĩa xuất
khẩu đối với nước ta. Tổng diện tích trồng xoài của nước ta là 70.000 ha, trong đó có
42.000 ha đang cho thu hoạch trái. Ngoài đồng bằng sông Cửu Long, Khánh Hòa là vựa
xoài lớn thứ hai với hai vùng trồng xoài chủ yếu là huyện Cam Lâm và thị xã Cam Ranh.
Những năm gần đây, khi triển khai xuất khẩu xoài, chúng ta gặp rất nhiều khó khăn do xoài
Việt Nam thường xuyên bị ruồi đục quả xâm nhập và phá hại, làm cho trái xoài mất giá trị
thương phẩm, không đạt yêu cầu về kiểm dịch thực vật và vệ sinh an toàn thực phẩm. Đặc
biệt, ở thị trường Trung Quốc, xoài Khánh Hòa còn bị trả về hoặc bị tiêu hủy khi xuất khẩu
do nước bạn cho rằng có ruồi đục quả thuộc danh mục đối tượng kiểm dịch thực vật Trung
Quốc là Ceratitis capitata Wiedemann và Ceratitis rosa Karsch. Trong khi đó hai loài ruồi
được nhắc tên cũng là đối tượng kiểm dịch thực vật của Việt Nam nên có phần thiếu căn cứ
khi nghi ngờ sự có mặt của chúng tại hai địa phương trồng xoài nói trên.
Nhằm hạn chế những tổn thất do ruồi đục quả nói chung cũng như hai loài ruồi đục quả
thuộc đối tượng kiểm dịch thực vật của hai nước Trung Quốc và Việt Nam nói riêng dưới
góc độ kinh tế đối với trái xoài và uy tín quốc gia đối với công tác kiểm dịch thực vật hàng
hóa xuất nhập khẩu, được sự đồng ý của Cục Bảo vệ thực vật, Chi cục Kiểm dịch thực vật
vùng IV tiến hành nghiên cứu đề tài: “Điều tra thành phần ruồi đục quả trong vùng trồng
xoài huyện Cam Lâm và thị xã Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa”.
1.2. Mục đích, yêu cầu của đề tài
1.2.1. Mục đích
- Thu thập và xác định thành phần ruồi đục quả hại xoài, đánh giá sự xuất hiện và diễn biến
mật độ của hai loài ruồi đục quả thuộc danh mục đối tượng kiểm dịch là Ceratitis rosa
Karsch và Ceratitis capitata Wiedemann, đề xuất biện pháp phòng chống đối với hai loài
ruồi nói trên nếu chúng có xuất hiện.
1.2.2. Yêu cầu
- Điều tra thành phần ruồi đục quả trên cây xoài;
- Đánh giá sự xuất hiện của hai loài ruồi đục ...
CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT
CHI CỤC KIỂM DỊCH THỰC VẬT VÙNG IV
ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU
ĐIỀU TRA THÀNH PHẦN RUỒI ĐỤC QUẢ
TRONG VÙNG TRỒNG XOÀI HUYỆN CAM LÂM
VÀ THỊ XÃ CAM RANH, TỈNH KHÁNH HÒA
Nha Trang, tháng 11/2010
Nghiên cứu thành phần ruồi đục xoài tại Cam Ranh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu thành phần ruồi đục xoài tại Cam Ranh - Người đăng: phuong-dang-nguyen-hong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Nghiên cứu thành phần ruồi đục xoài tại Cam Ranh 9 10 418