Ktl-icon-tai-lieu

Ngũ cốc

Được đăng lên bởi trietav
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 985 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1. Ngũ cốc (Phần mở đầu, xem được thì lấy vô bài luôn, có gì bổ sung thêm đi)

Ngũ cốc là sự kết hợp của hạt bắp, lúa mì, lúa mạch, gạo, đậu, yến mạch… đã được sấy
khô và làm nóng.
Ngũ cốc bao gồm 5 loại hạt: kê, đậu, ngô, lúa nếp , lúa tẻ.
Bao gồm tất cả các loại cây có hạt dùng làm lương thực như: lúa mỳ, yến mạch, đại
mạch…

Ngũ cốc là nhóm carbonhydrate chính cung cấp nǎng lượng cho khẩu phần ǎn hàng ngày,
đồng thời cung cấp protein thực vật và vitamin B1.
Ngũ cốc có thể sử dụng dưới hình thức ăn liền hoặc pha thêm với nước. Tùy theo từng
chủng loại, ngũ cốc được chế biến cho thêm trái cây, mật ong, đường, chocolate, mạch
nha, muối hoặc đường.

ĐẶC TÍNH LÝ HỌC CỦA NGŨ CỐC
1. Tính dẫn nhiệt.
Ngũ cốc có tính dẫn nhiệt kém.
2. Lượng nhiệt dung.
Là nhiệt lương cần thiết để làm tăng nhiệt độ của một kg hạt lên 1 oC. Phụ thuộc vào
thành phần hoá học trong hạt. Hạt càng nhiều nước lượng nhiệt dung càng lớn.
3. Tính hấp phụ.
Hạt nhiều mao quản, bề mặt hữu hiệu hấp phụ cao, Bề mặt hữu hiệu > bề mặt của hạt 20
lần.

Tính hấp phụ của hạt phụ thuộc:
- Cấu tạo của hạt.
- Độ lớn, nhỏ của bề mặt hấp phụ.
- Nồng độ thể khí của môi trường.
- Tính hoạt động của thể khí trong môi trường.
- Ảnh hưởng của nhiệt độ không khí.
4. Tính hút ẩm.
Hạt hút ẩm là do kết cấu của hạt có nhiều lỗ mao quản và thành phần hóa học của hạt là
keo ưa nước
Độ ẩm tương
đối của môi
trường
65
70
75
80
85

Lúa mì, ngô

Lúa

Gạo

12.5 – 13.5
13.5 – 14.5
14.5 – 15.5
15.5 – 16.5
18.0 – 18.5

12.5
13.5
14.5
15
16.5

14
15
15.5
16.5
17.5

Bảng 1: Độ ẩm cân bằng của các loại hạt với độ ẩm môi trường ở 25-30oC
5. Dung trọng và tỷ trọng.
Dung trọng (g/l) là trọng lượng tuyệt đối của hạt chứa trong một đơn vị dung tích nhất
định. Phụ thuộc vào độ lớn của hạt, độ thuần, hình dạng, kết cấu hạt, thành phần hóa học,
…
Tỷ trọng cho biết kết cấu tế bào xốp hay chặt. Hạt chắc thường tỷ trọng cao
Hạt cây trồng
Lúa nước
Ngô
Cao lương

Dung trọng
92 - 120
145 - 150
148

Tỷ trọng
1,04 - 1,18
1,11 - 1,22
1,14 - 1,28

ĐẶC TÍNH HOÁ HỌC CỦA NGŨ CỐC
-

-

-

-

-

Thành phần trong hạt ngũ cốc: 70% glucid, 10% protein, 3% lipid.
Các glucid tập trung chủ yếu là phần lỏi của hạt. Các loại đường đơn có rất ít trong
hạt ngũ cốc. Ngoài ra, ngũ cốc còn có các glucid không bị phân giải bởi men tiêu
glucid (cellulose, pentose, glucin). Gạo càng giã trắng, lượng glucid càng cao.
Lớp vỏ ngoài cũng chứa nhiều acid phytic làm kết tủa sắt và canxi nên cũng làm
giảm hấp thu. Lớp vỏ ngoài cũng chứa nhiều cellulose làm tăng nhu động r...
1. Ngũ cốc (Phần mở đầu, xem được thì lấy vô bài luôn, có gì bổ sung thêm đi)
Ngũ cốc sự kết hợp của hạt bắp, lúa mì, lúa mạch, gạo, đậu, yến mạch… đã được sấy
khô và làm nóng.
Ngũ cốc bao gồm 5 loại hạt: kê, đậu, ngô, lúa nếp , lúa tẻ.
Bao gồm tất cả các loại cây hạt dùng làm lương thực như: lúa mỳ, yến mạch, đại
mạch…
Ngũ cốc là nhóm carbonhydrate chính cung cấp nǎng lượng cho khẩu phần ǎn hàng ngày,
đồng thời cung cấp protein thực vật và vitamin B1.
Ngũ cốc thể sử dụng dưới hình thức ăn liền hoặc pha thêm với ớc. Tùy theo từng
chủng loại, ngũ cốc được chế biến cho thêm trái cây, mật ong, đường, chocolate, mạch
nha, muối hoặc đường.
ĐẶC TÍNH LÝ HỌC CỦA NGŨ CỐC
1. Tính dẫn nhiệt.
Ngũ cốc có tính dẫn nhiệt kém.
2. Lượng nhiệt dung.
nhiệt lương cần thiết để làm tăng nhiệt độ của một kg hạt lên 1
o
C. Phụ thuộc vào
thành phần hoá học trong hạt. Hạt càng nhiều nước lượng nhiệt dung càng lớn.
3. Tính hấp phụ.
Hạt nhiều mao quản, bề mặt hữu hiệu hấp phụ cao, Bề mặt hữu hiệu > bề mặt của hạt 20
lần.
Ngũ cốc - Trang 2
Ngũ cốc - Người đăng: trietav
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Ngũ cốc 9 10 958