Ktl-icon-tai-lieu

NGUYÊN LÝ SẢN XUẤT CÂY ĂN QUẢ

Được đăng lên bởi dinhthihonghua
Số trang: 58 trang   |   Lượt xem: 1763 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NGUYÊN LÝ SẢN X
CÂY ĂN QUẢ
Đoàn Văn Lư ĐHNN

NGUYÊN LÝ SẢN XUẤT CÂY ĂN QUẢ
CHUYÊN NGÀNH KHCT

Chương 1: Những vấn đề chung
• Các vấn đề trong sản xuất cây ăn quả
• Tình hình sản xuất và phân vùng cây ăn quả ở Vệt nam
Chương 2: Đặc điểm sinh học của cây ăn quả
• Những quy luật sinh trưởng, phát triển của cây ăn quả
• Giống và nhân giống với cây ăn quả
Chương 3: Ngoại cảnh đối với cây ăn quả
Chương 4: Tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất cây ăn quả
Chương 5: Các hình thức sản xuất quả hàng hoá
Chương 6: GAP trong sản xuất cây ăn quả

Tài liệu tham khảo
• 1- Giáo trình cây ăn quả, Trường ĐHNN Hà nội, 1998
• 2- Giáo trình trường ĐHNN Thái nguyên, 2003
• 3- Temperete and Subtropical Fruit Production, D,Jackson & N,E Looney.
CAB Publishing, 1999
• 4- Fruits: Tropical and Subtropical, Naya Prokash Calcuta, India, 1990
• 5- Tropical Fruit: H.Y Nakasone, R.E Paul, CAB International, 1998
• 6- Citrus Health Management: L.W Timmer; Larry Duncan. APS Press,
1999
• Biology of Citrus. P. S Roy; E. Goldschmidt, Cambridge University Press,
1996
• 7- Trồng cây ăn quả ở Việt Nam, Vũ Công Hậu, NXB TP HCM, 1996
• 8- Chương trình phát triển 10 triệu tấn quả đến năm 2010, Bộ NN&PTNT,
Hà nội, 1999

TÀI LIỆU THAM KHẢO
-

Các tài liệu khác:

1- GS. Vũ Công Hậu: Trồng cây ăn quả ở Việt Nam, NXBNN, Thành phố HCM, 1996.
2- Hà Minh Trung (chủ biên) và các tác giả: Kỹ thuật trồng trọt và phòng trừ sâu bệnh một
số cây ăn quả miền núi phía Bắc, NXB Nông nghiệp, Hà Nội, 2001.
3- Viện nghiên cứu chính sách lương thực quốc tế (IFPRI): Ngành rau quả ở Việt Nam –
Tăng giá trị từ khâu sản xuất đến tiêu dùng. Dự án Phát triển hoạt động sau thu hoạch
và công nghiệp nông nghiệp – một chiến lược để cải thiện đời sống nông thôn Việt
Nam, 7 – 2002.
4- Nguyễn Văn Kế: Cây ăn quả nhiệt đới. NXB Nông nghiệp, TP Hồ Chí Minh, 2001.
5- Viện Nghiên cứu Cây ăn quả miền Nam: Sổ tay hướng dẫn tiêu chuẩn vườn ươm và kỹ
thuật nhân giống cây ăn quả miền Nam (Dự án phát triển chè và cây ăn quả). NXB
Nông nghiệp, Hà Nội, 2003.
6- Viện Nghiên cứu Rau quả: Sổ tay hướng dẫn tiêu chuẩn vườn ươm và kỹ thuật nhân
giống cây ăn quả miền Bắc (Dự án phát triển chè và cây ăn quả). NXB Nông nghiệp,
Hà Nội, 2003.
7 - Hiệp định SPS/WTO – những điều bạn nên biết. Tổ chức nông lương thế giới của Liên
Hợp Quốc và Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
8- FAO: Imrpoving the quality and safety of fresh fruits and vegetables: a practical
approach. Rome, 2004.
9 Pháp lệnh giống cây trồng.
10- Các tiêu chuẩn vườn ươm,...
NGUYÊN LÝ SẢN XUẤT
CÂY ĂN QUẢ
Đoàn Văn Lư ĐHNN Hà nội
NGUYÊN LÝ SẢN XUẤT CÂY ĂN QUẢ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
NGUYÊN LÝ SẢN XUẤT CÂY ĂN QUẢ - Người đăng: dinhthihonghua
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
58 Vietnamese
NGUYÊN LÝ SẢN XUẤT CÂY ĂN QUẢ 9 10 129