Ktl-icon-tai-lieu

Nguyên nhân gây thôi gốc chảy mủ sầu riêng

Được đăng lên bởi bon3nb1
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 565 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NGUYÊN NHÂN GÂY BỆNH THỐI GỐC, CHẢY MỦ TRÊN SẦU RIÊNG
Bệnh do nấm Phytophthora palmivora gây ra, là một trong vài loại dịch hại nguy hiểm
nhất trên cây sầu riêng. Ngoài sầu riêng, nấm bệnh còn gây hại nhiều cây ăn trái khác
như: cam, quýt, chanh, bưởi, xoài, nhãn, đu đủ, sapô, táo…
Đặc điểm phát sinh và phát triển của nấm Phytophthora palmivora
Nấm Phytophthora palmivora phát triển mạnh trong khoảng nhiệt độ từ 160C đến
320C, ẩm độ không khí từ 80 đến 95 %, nhất là trong mùa mưa. Tuy nhiên, ở nhiệt độ
dưới 100C hay trên 350C nấm ngừng phát triển.
Sự lưu tồn của nấm gây bệnh
Nấm Phytophthora palmivora thường lưu tồn trong đất dưới dạng bào tử vách dầy
chúng có khả năng thích ứng và tồn tại trong điều kiện môi trường không thuận lợi.
Ngoài ra, sợi nấm và bào tử còn lưu tồn trong các vết bệnh trên thân, trên cành, trên
lá, trái bị bệnh và các xác bả thực vật, từ đây nấm dễ dàng phát tán khi gặp điều kiện
thuận lợi.
Nguồn bệnh và lây lan
Từ nguồn bệnh ban đầu khi gặp điều kiện thích hợp như nhiệt độ thấp, mưa nhiều thì
bào tử vách dầy có khả năng sinh sản động bào tử và chúng có thể bơi lội trong nước
tự do đến vị trí rễ và lông hút để gây hại nhờ có 2 lông roi. Từ các vết bệnh ban đầu
các sợi nấm sẽ sinh sản rất nhiều bào tử và lây lan rất nhanh trong điều kiện có gió,
mưa hay bị lũ lụt. Nguồn nước tưới trong vườn cũng là yếu tố làm cho nấm phát tán,
lây lan rất nhanh trong vườn và trong cùng khu vực.
Ngoài ra, con người và côn trùng như mối, kiến nguồn cây giống cũng là những
phương tiện góp phần làm lây lan và phát tán nguồn bệnh.
Do lạm dụng hóa chất cho ra hoa mùa nghịch như Paclobutrazol mà điểm đặc biệt của
loại hóa chất này là nó tích lũy trong đất và tích lũy trong cây. Nếu năm nay dùng hóa
chất để xử lý thì nó còn nằm trong đất, cây và cứ như thế, mức độ gây độc sẽ tăng dần
lên các năm, cây bị suy kiệt, dễ mắc các bệnh, trong đó có bệnh thối gốc chảy mủ.
Do phát hiện bệnh chậm: việc kiểm tra vườn cây thường xuyên để phát hiện bệnh sớm
ít được nhà vườn quan tâm, đến khi bệnh đã phát triển và gây hại nặng mới phát hiện
được thì đã muộn, khiến cho việc phòng trừ bệnh gặp nhiều khó khăn và thường mang
lại hiệu quả không cao, đấy là chưa kể có những trường hợp quá nặng không cứu chữa
nổi.
Do trồng xen và trồng dầy: trên 90% vườn sầu riêng có trồng xen với những cây trồng
khác như: chôm chôm, xoài, tiêu... những cây này cũng là kí chủ của nấm P.
palmivora, đã thế khi cây trồng xen không còn có hiệu q...
NGUYÊN NHÂN GÂY BỆNH THỐI GỐC, CHẢY MỦ TRÊN SẦU RIÊNG
Bệnh do nấm Phytophthora palmivora gây ra, l một trong vi loi dch hi nguy hiểm
nhất trên cây sầu riêng. Ngoi sầu riêng, nấm bệnh còn gây hi nhiều cây ăn trái khác
như: cam, quýt, chanh, bưởi, xoi, nhãn, đu đủ, sapô, táo…
Đặc điểm phát sinh và phát triển của nấm Phytophthora palmivora
Nấm Phytophthora palmivora phát triển mnh trong khoảng nhiệt độ từ 16
0
C đến
32
0
C, ẩm độ không khí từ 80 đến 95 %, nhất l trong mùa mưa. Tuy nhiên, ở nhiệt độ
dưới 10
0
C hay trên 35
0
C nấm ngừng phát triển.
Sự lưu tồn của nấm gây bệnh
Nấm Phytophthora palmivora thường lưu tồn trong đất dưới dng bo tử vách dầy
chúng có khả năng thích ứng v tồn ti trong điều kiện môi trường không thuận lợi.
Ngoi ra, sợi nấm v bo tử còn lưu tồn trong các vết bệnh trên thân, trên cnh, trên
lá, trái b bệnh v các xác bả thực vật, từ đây nấm dễ dng phát tán khi gặp điều kiện
thuận lợi.
Nguồn bệnh và lây lan
Từ nguồn bệnh ban đầu khi gặp điều kiện thích hợp như nhiệt độ thấp, mưa nhiều thì
bo tử vách dầy có khả năng sinh sản động bo tử v chúng có thể bơi lội trong nước
tự do đến v trí rễ v lông hút để gây hi nhờ có 2 lông roi. Từ các vết bệnh ban đầu
các sợi nấm sẽ sinh sản rất nhiều bo tử v lây lan rất nhanh trong điều kiện có gió,
mưa hay b lũ lụt. Nguồn nước tưới trong vườn cũng l yếu tố lm cho nấm phát tán,
lây lan rất nhanh trong vườn v trong cùng khu vực.
Ngoi ra, con người v côn trùng như mối, kiến nguồn cây giống cũng l những
phương tiện góp phần lm lây lan v phát tán nguồn bệnh.
Do lm dụng hóa chất cho ra hoa mùa nghch như Paclobutrazol m điểm đặc biệt của
loi hóa chất ny l nó tích lũy trong đất v tích lũy trong cây. Nếu năm nay dùng hóa
chất để xử lý thì nó còn nằm trong đất, cây v cứ như thế, mức độ gây độc sẽ tăng dần
lên các năm, cây b suy kiệt, dễ mắc các bệnh, trong đó có bệnh thối gốc chảy mủ.
Do phát hiện bệnh chậm: việc kiểm tra vườn cây thường xuyên để phát hiện bệnh sớm
ít được nh vườn quan tâm, đến khi bệnh đã phát triển v gây hi nặng mới phát hiện
được thì đã muộn, khiến cho việc phòng trừ bệnh gặp nhiều khó khăn v thường mang
li hiệu quả không cao, đấy l chưa kể có những trường hợp quá nặng không cứu chữa
nổi.
Do trồng xen v trồng dầy: trên 90% vườn sầu riêng có trồng xen với những cây trồng
khác như: chôm chôm, xoi, tiêu... những cây ny cũng l chủ của nấm P.
palmivora, đã thế khi cây trồng xen không còn có hiệu quả kinh tế thì nh vườn không
đầu tư chăm sóc, lm cho bệnh có cơ hội phát triển nhiều trên những loi cây ny, đây
thể được coi l những "ổ bệnh", từ đó lây lan sang gây hi cho cây sầu riêng. Nh
Nguyên nhân gây thôi gốc chảy mủ sầu riêng - Trang 2
Nguyên nhân gây thôi gốc chảy mủ sầu riêng - Người đăng: bon3nb1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Nguyên nhân gây thôi gốc chảy mủ sầu riêng 9 10 380