Ktl-icon-tai-lieu

NHỮNG ĐỔI HÓA SINH HỌC CỦA THỦY SẢN SAU KHI ĐÁNH BẮT

Được đăng lên bởi Ngoc Huyen Le
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1081 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NHỮNG ĐỔI HÓA SINH HỌC CỦA THỦY SẢN SAU KHI ĐÁNH BẮT
Thành phần hóa học của thủy sản gồm: nước, protein lipid, muối vô cơ,
vitamin...
Sự khác nhau về thành phần hóa học và sự biến đổi của chúng có ảnh
hưởng đến mùi vị và giá trị dinh dưỡng của sản phẩm, việc bảo quản tươi
nguyên liệu và qui trình chế biến.
A.Các biến đổi của động vật
thủy sản sau khi đánh bắt
Thủy sản từ khi đánh bắt được đến khi chết, trong cơ thể của nó bắt đầu
có hàng loạt sự thay đổi về vật lý và hóa học. Sự biến đổi sau khi chết
được mô tả theo sơ đồ
I.Các biến đổi cảm quan
1.Sự tiết chất nhờn:
Bình thường ở dưới nước, da cá có một lớp chất nhớt bao bọc.Chất nhớt
có chứa gluco-protein.Chất nhớt được tiết ra từ tế bào hạch của biểu bì.
Sau khi cá chết, các tuyến nhớt còn tiết chất nhớt một thời gian nữa. Ở
cá mới chết thì chất nhớt trong suốt, sau một thời gian bảo quản thì trở
nên đục rồi đến xám. Mùi của chất nhớt dần dần chuyển thành khó chịu.
Hiện tượng này xảy ra do tác dụng của vi sinh vật.Cá thôi tiết chất nhớt
trước khi chuyển qua giai đoạn cứng cơ.
2.Giai đoạn cứng cơ
Biến đổi nghiêm trọng nhất là sự bắt đầu mạnh mẽ của quá
trình tê cứng. Ngay sau khi chết, cơ thịt duỗi hoàn toàn và
kết cấu mềm mại, đàn hồi thường chỉ kéo dài trong vài giờ,
sau đó cơ sẽ co lại đang ở trạng thái tê cứng.
Trạng thái này thường kéo dài trong một ngày hoặc kéo dài
hơn, sau đó hiện tượng tê cứng kết thúc. Khi kết thúc hiện
tượng tê cứng, cơ duỗi ra và trở nên mềm mại nhưng không
còn đàn hồi như tình trạng trước khi tê cứng.
3.Các biến đổi chất lượng: có thể phát hiện và chia các kiểu ươn hỏng đặc trưng
của cá bảo quản bằng nước đá theo 4 giai đoạn sau:
Giai đoạn 1: Cá rất tươi và có vị ngon, ngọt như rong biển. Vị tanh nhẹ của kim
loại. Đối với cá tuyết, cá tuyết chấm đen, cá tuyết mecluc và cá bơn, vị ngọt được
giữ được tối đa 2-3 ngày sau khi đánh bắt.
Giai đoạn 2: Mất mùi và vị đặc trưng. pH của thịt cá trở nên trung tính nhưng
không có mùi lạ. Kết cấu cơ thịt vẫn còn tốt.
Giai đoạn 3: Có dấu hiệu ươn hỏng và tùy theo loài cá cũng như kiểu ươn hỏng
(hiếm khí, kị khí) mà sẽ tạo ra một loạt các dễ chất bay hơi và mùi khó chịu.
Giai đoạn 4: Đặc trưng của cá có thể là sự ươn hỏng và phân hủy (thối rửa).
II.Các biến đổi do tự phân giải.
1.Sự phân giải glycogen (quá trình glycosis)
Glycogen bị phân giải dưới tác dụng của men glycolysis trong
điều kiện không có oxy bằng con đường Embden – Meyerhof,
dẫn đến sự tích lũy acid lactic làm giảm pH của cơ thịt cá.
pH của cơ thịt cá giảm sau khi cá chết có ảnh...
NHỮNG ĐỔI HÓA SINH HỌC CỦA THỦY SẢN SAU KHI ĐÁNH BẮT
Thành phần hóa học của thủy sản gồm: nước, protein lipid, muối vô cơ,
vitamin...
Sự khác nhau về thành phần hóa học và sự biến đổi của chúng có ảnh
hưởng đến mùi vị và giá trị dinh dưỡng của sản phẩm, việc bảo quản tươi
nguyên liệu và qui trình chế biến.
A.Các biến đổi của động vật
thủy sản sau khi đánh bắt
Thủy sản từ khi đánh bắt được đến khi chết, trong cơ thể của nó bắt đầu
có hàng loạt sự thay đổi về vật lý và hóa học. Sự biến đổi sau khi chết
được mô tả theo sơ đồ
I.Các biến đổi cảm quan
1.Sự tiết chất nhờn:
Bình thường ở dưới nước, da cá có một lớp chất nhớt bao bọc.Chất nhớt
có chứa gluco-protein.Chất nhớt được tiết ra từ tế bào hạch của biểu bì.
Sau khi cá chết, các tuyến nhớt còn tiết chất nhớt một thời gian nữa. Ở
cá mới chết thì chất nhớt trong suốt, sau một thời gian bảo quản thì trở
nên đục rồi đến xám. Mùi của chất nhớt dần dần chuyển thành khó chịu.
Hiện tượng này xảy ra do tác dụng của vi sinh vật.Cá thôi tiết chất nhớt
trước khi chuyển qua giai đoạn cứng cơ.
2.Giai đoạn cứng cơ
Biến đổi nghiêm trọng nhất là sự bắt đầu mạnh mẽ của quá
trình tê cứng. Ngay sau khi chết, cơ thịt duỗi hoàn toàn và
kết cấu mềm mại, đàn hồi thường chỉ kéo dài trong vài giờ,
sau đó cơ sẽ co lại đang ở trạng thái tê cứng.
Trạng thái này thường kéo dài trong một ngày hoặc kéo dài
hơn, sau đó hiện tượng tê cứng kết thúc. Khi kết thúc hiện
tượng tê cứng, cơ duỗi ra và trở nên mềm mại nhưng không
còn đàn hồi như tình trạng trước khi tê cứng.
3.Các biến đổi chất lượng: có thể phát hiện và chia các kiểu ươn hỏng đặc trưng
của cá bảo quản bằng nước đá theo 4 giai đoạn sau:
Giai đoạn 1: Cá rất tươi và có vị ngon, ngọt như rong biển. Vị tanh nhẹ của kim
loại. Đối với cá tuyết, cá tuyết chấm đen, cá tuyết mecluc và cá bơn, vị ngọt được
giữ được tối đa 2-3 ngày sau khi đánh bắt.
Giai đoạn 2: Mất mùi và vị đặc trưng. pH của thịt cá trở nên trung tính nhưng
không có mùi lạ. Kết cấu cơ thịt vẫn còn tốt.
Giai đoạn 3: Có dấu hiệu ươn hỏng và tùy theo loài cá cũng như kiểu ươn hỏng
(hiếm khí, kị khí) mà sẽ tạo ra một loạt các dễ chất bay hơi và mùi khó chịu.
Giai đoạn 4: Đặc trưng của cá có thể là sự ươn hỏng và phân hủy (thối rửa).
II.Các biến đổi do tự phân giải.
1.Sự phân giải glycogen (quá trình glycosis)
Glycogen bị phân giải dưới tác dụng của men glycolysis trong
điều kiện không có oxy bằng con đường Embden – Meyerhof,
dẫn đến sự tích lũy acid lactic làm giảm pH của cơ thịt cá.
pH của cơ thịt cá giảm sau khi cá chết có ảnh hưởng đến tính
NHỮNG ĐỔI HÓA SINH HỌC CỦA THỦY SẢN SAU KHI ĐÁNH BẮT - Trang 2
NHỮNG ĐỔI HÓA SINH HỌC CỦA THỦY SẢN SAU KHI ĐÁNH BẮT - Người đăng: Ngoc Huyen Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
NHỮNG ĐỔI HÓA SINH HỌC CỦA THỦY SẢN SAU KHI ĐÁNH BẮT 9 10 519