Ktl-icon-tai-lieu

Nuôi giun Quế

Được đăng lên bởi Nguyễn Tự Ánh
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 532 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Hợp tác xã tư vấn và hỗ trợ PTNN Hạ Hoà (HaDevA)

Dự án Synergies

KỸ THUẬT NUÔI GIUN QUẾ
1. Giới thiệu về giun quế
Giun Quế thuộc ngành ruột khoang thuộc nhóm giun ăn phân, thường
sống trong môi trường có nhiều chất hữu cơ đang phân hủy, trong tự nhiên ít
tồn tại với quần thể lớn và không có khả năng cải tạo đất trực tiếp như một
số loài giun địa phương sống trong đất. Giun Quế là một trong những giống
giun đã được thuần hóa, nhập nội và đưa vào nuôi công nghiệp với các quy
mô vừa và nhỏ. Đây là loài giun mắn đẻ, xuất hiện rải rác ở vùng nhiệt đới,
dễ bắt bằng tay, vì vậy rất dễ thu hoạch.
Giun Quế có kích thước tương đối nhỏ. Khi trưởng thành, chúng có độ
dài vào khoảng 10 –15 cm, thân hơi dẹt, bề ngang của con trưởng thành có
thể đạt 1 – 2 mm, có màu từ nâu đỏ đến màu mận chín (tùy theo tuổi), màu
nhạt dần về phía bụng, hai đầu hơi nhọn. Cơ thể giun có hình thon dài nối
với nhau bởi nhiều đốt, trên mỗi đốt có một vành tơ. Khi di chuyển, các đốt
co duỗi kết hợp các lông tơ phía bên dưới các đốt bám vào cơ chất, đẩy cơ
thể di chuyển một cách dễ dàng.
Trong cơ thể giun Quế, nước chiếm khoảng 80 – 85 %, chất thô khoảng
15 – 20 %. Giun Quế không có phổi, mà hô hấp qua da, nên nếu da khô là
giun bị chết. Chúng có khả năng hấp thu Oxy và thải CO 2 trong môi trường
nước, điều này giúp cho chúng có khả năng sống trong nước nhiều tuần,
thậm chí trong nhiều tháng. Giun Quế nuốt thức ăn bằng môi ở lỗ miệng,
lượng thức ăn mỗi ngày được nhiều nhà khoa học ghi nhận là tương đương
với trọng lượng cơ thể của nó.
Giun Quế rất nhạy cảm, chúng phản ứng mạnh với ánh sáng, nhiệt độ và
điều kiện khô hạn. Nhiệt độ thích hợp nhất với giun Quế trong khoảng từ 20
– 30oC, ở nhiệt độ khoảng 30 oC và độ ẩm thích hợp (70-80%), chúng sinh
trưởng và sinh sản rất nhanh. Ở nhiệt độ quá thấp, chúng sẽ ngừng hoạt động
và có thể chết hoặc khi nhiệt độ của luống nuôi lên quá cao, chúng cũng bỏ
đi hoặc chết. Chúng có thể chết khi điều kiện khô và nhiều ánh sáng nhưng
chúng lại có thể tồn tại trong môi trường nước có thổi Oxy.

Dự án: “Giảm thiểu ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu thông qua việc xử lý chất thải
bằng mô hình nuôi giun quế.”

Hợp tác xã tư vấn và hỗ trợ PTNN Hạ Hoà (HaDevA)

Dự án Synergies

Trong tự nhiên, giun Quế thích sống nơi ẩm ướt và có độ pH ổn định,
gần cống rãnh, hoặc nơi có nhiều chất hữu cơ dễ phân hủy và thối rữa như
trong các đống phân động vật, các đống rác hoai mục. Qua các thí nghiệm
thực hiện, cho thấy pH thích hợp nhất của chúng là vào khoảng 7.0 – 7.5,
n...
Hợp tác xã tư vấn hỗ trợ PTNN Hạ Hoà (HaDevA) Dự án Synergies
Dự án:Giảm thiểu ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu thông qua việc xử lý chất thải
bằng mô hình nuôi giun quế.”
KỸ THUẬT NUÔI GIUN QU
1. Giới thiệu về giun quế
Giun Quế thuộc ngành ruột khoang thuộc nhóm giun ăn phân, thường
sống trong môi trường có nhiều chất hữu cơ đang phân hủy, trong tự nhiên ít
tồn tại với quần thể lớn không có khả năng cải tạo đất trực tiếp như một
số li giun địa phương sống trong đất. Giun Quế là một trong những giống
giun đã được thuần hóa, nhập nội đưa o nuôi ng nghiệp với các quy
mô vừa và nhỏ. Đây loài giun mắn đẻ, xuất hiện rải rác vùng nhiệt đới,
dễ bắt bằng tay, vì vậy rất dễ thu hoạch.
Giun Quế có kích thước tương đối nhỏ. Khi trưởng thành, chúng độ
dài vào khoảng 10 –15 cm, thân hơi dẹt, bề ngang của con trưởng thành
th đạt 1 2 mm, màu tu đỏ đến màu mn chín (tùy theo tuổi), màu
nhạt dần về phía bụng, hai đầu i nhọn. Cơ thể giun có hình thon i ni
với nhau bởi nhiều đốt, trên mi đốt mt vành tơ. Khi di chuyển, các đốt
co dui kết hợp các lông phía n dưới các đốt m vào chất, đẩy
thể di chuyn một cách dễ dàng.
Trong thể giun Quế, nước chiếm khoảng 80 85 %, chất thô khoảng
15 20 %. Giun Quế không phổi, hấp qua da, nên nếu da k
giun bchết. Chúng khả năng hấp thu Oxy và thải CO
2
trong môi trường
nước, điu này giúp cho chúng khả năng sống trong nước nhiều tuần,
thm ctrong nhiu tháng. Giun Quế nuốt thức ăn bằng môi lỗ ming,
lượng thức ăn mỗi ngày được nhiều nhà khoa học ghi nhận là tương đương
với trọng ng cơ thể của nó.
Giun Quế rất nhạy cảm, chúng phản ứng mạnh vi ánh sáng, nhit độ
điu kin khô hạn. Nhiệt độ thích hợp nhất với giun Quế trong khoảng t20
30
o
C, nhiệt độ khoảng 30
o
C và độ m thích hợp (70-80%), chúng sinh
trưởng và sinh sản rất nhanh. Ở nhiệt độ quá thấp, chúng sẽ ngừng hoạt động
có thể chết hoặc khi nhiệt độ ca luống nuôi lên qcao, chúng cũng bỏ
đi hoặc chết. Chúng thể chết khi điều kiện khô nhiu ánh sáng nhưng
chúng lại có thể tồn tại trong môi trường nước có thổi Oxy.
Nuôi giun Quế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nuôi giun Quế - Người đăng: Nguyễn Tự Ánh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Nuôi giun Quế 9 10 361