Ktl-icon-tai-lieu

Ô nhiễm môi trường đất

Được đăng lên bởi MrNăm Nổ
Số trang: 59 trang   |   Lượt xem: 1728 lần   |   Lượt tải: 2 lần
LOGO

Báocáochuyênđề
Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG ĐẤT

GVHD:NguyễnVănTú
SVTT:

1.ĐỗPhúcHùng

2.HoàngĐìnhÝ
3.VũNhậtTuấn
4.TrươngViệtĐức
5.NguyễnQuốcTrị
6.HoàngMinhHoàng
7.TrầnCôngChính

I

II

III

IV

Kháiniệm,phânloại.

Ô nhiễmđấtdonôngdượcvàphânhóahọc.

Ô nhiễmđấtdo visinhvật.

Biệnphápxửlý.

I.Kháiniệm,phânloại

1.Môitrườngđất.
Môitrườngđấtlàlớpngoàicùngcủathạchquyển,bịbiếnđổitựnhiêndướitácđộngtổnghợpcủanước,khô
ngkhívàsinhvật.
Đấtcókhảnănghỗtrợsựsinhtrưởngcủathựcvật,làmôitrườngsinhsốngcủavisinhvậtvàcácloàiđộngvật
nhỏ.

I.Kháiniệm,phânloại

2. Ô nhiễmmôitrườngđất.
Ônhiễmđấtlàtấtcảcáchiệntượnglàmnhiễmbẩnmôitrườngđấtbởicácchấtô nhiễm.
Ônhiễmđất,thựcchấtdotácđộngcủaconngườilàmbiếnđổicácyếutốsinhtháivượtrang
oàiphạmvichốngchịucủasinhvật.

I.Kháiniệm,phânloại

Phânloại

Ô nhiễm dotựnhiên

-

Ô nhiễm dophèngâyra.

Ô nhiễmnhântạo

1.Kháiniệm,phânloại

I.Kháiniệm,phânloại

Phânloại

Ô nhiễm dotựnhiên

-

Ô nhiễm dophèngâyra.

-

Ô nhiễm
domặnhạnchếpháttriểncủacây.

Ô nhiễmnhântạo

1.Kháiniệm,phânloại

I.Kháiniệm,phânloại

Phânloại

Ô nhiễm dotựnhiên

-

Ô nhiễm dophèngâyra.

-

Ô nhiễm
domặnhạnchếpháttriểncủacây.

-

Đấtbịxóimòn…

Ô nhiễmnhântạo

1.Kháiniệm,phânloại

I.Kháiniệm,phânloại

Phânloại

Ô nhiễm dotựnhiên

-

Ô nhiễm dophèngâyra.

-

Ô nhiễm
docáchoạtđộngcôngnghiệp,khaithácmỏ.

Ô nhiễm
domặnhạnchếpháttriểncủacây.

-

Ô nhiễmnhântạo

Đấtbịxóimòn…

1.Kháiniệm,phânloại

I.Kháiniệm,phânloại

Phânloại

Ô nhiễm dotựnhiên

-

-

Ô nhiễm dophèngâyra.

Ô nhiễmnhântạo

-

Ô nhiễm
docáchoạtđộngcôngnghiệp,khaithácmỏ.

Ô nhiễm

-

Ô nhiễmchấthữucơtừxácbãihữucơ.

domặnhạnchếpháttriểncủacây.

-

Ô nhiễm dochấtphóngxạ.

Đấtbịxóimòn…

-

Ô nhiễm do visinhvật.

-

Ô nhiễm dohoạtđộngnôngnghiệp…

II. Ô nhiễm donôngdược.

1.Thựctrạng.

Việcsử dụng có hệ thống một lượng nông dược ngày càng tăngtrongnôngnghiệplàmột dẫn chứng cho một
thảm họa sinh thái từ việc sử dụng thiếu suynghĩ. Nông dược chiếm một vị trí nổi bật trong các ô nhiễm môi
trường.
Khácvới các chất ô nhiễm khác, nông dược được rải một cách tự nguyện vào môi trường tự nhiên nhằm tiêu
diệt các ký sinh của động vật nuôi và con người hay vào nông thôn để triệt hạ các loài phá hại mùa màng.

II.Ô nhiễm donôngdược

Cácloạinôngdược
Cácloạinôngdược

Thuốctrừtuyến
Thuốctrừsâu

Thuốctrừnấm

Thuốctrừcỏ

trùng

II. Ô nhiễm donôngdược

1.Thuốctrừsâu(insecticides).

1

2

3

Chấtvôcơ

Chấtcógốcthựcvật.

Chấthữucơtổnghợp.

Thuốc trừ sâu hữu cơ tổng hợp được sử dụng nhiều nhấthiệnnay.Chúngđược chia làm 4 nhóm lớn:

1

2...
LOGO
Ô NHI M MÔI TR NG T ƯỜ ĐẤ
Ô NHI M MÔI TR NG T ƯỜ ĐẤ
GVHD:NguyễnVănTú
SVTT: 1.ĐỗPhúcHùng
2.HoàngĐìnhÝ
3.VũNhậtTuấn
4.TrươngViệtĐức
5.NguyễnQuốcTrị
6.HoàngMinhHoàng
7.TrầnCôngChính
Báocáochuyênđ
Ô nhiễm môi trường đất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ô nhiễm môi trường đất - Người đăng: MrNăm Nổ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
59 Vietnamese
Ô nhiễm môi trường đất 9 10 202