Ktl-icon-tai-lieu

Ôn thi liên thông

Được đăng lên bởi Dung Vo
Số trang: 46 trang   |   Lượt xem: 2409 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ÔN THI LIÊN THÔNG
Cao Đẳng lên Đại Học
Khoa CNTP-2010
GV : Hồ thị Nguyệt Thu

CÂU HỎI ÔN THI
1. Khái niệm về sữa. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sữa, phương
pháp bảo quản sữa tươi sau khi vắt
2. Tính chất hóa học của sữa: nước, protein, chất béo, lactose
3. Tính chất vật lý của sữa và ứng dụng trong thực tế: pH, độ acid, tỷ trọng,
điểm đông đặc.
4. Chất béo của sữa: cấu tạo, thành phần, vai trò của chất béo trong bảo quản
và chế biến
5. Protein sữa: cấu tạo, thành phần, vai trò của protein trong bảo quản và chế
biến sữa và sản phẩm sữa
6. Đường lactose: cấu tạo, thành phần, vai trò trong bảo quản và chế biến
sữa và sản phẩm sữa
7. Lên men sữa: ý nghĩa, phương pháp chế biến và các dạng sản phẩm sữa
lên men
8. Các quá trình xử lý nhiệt trong bảo quản và chế biến sữa: nhiệt hóa, thanh
trùng LTLT HTST, siêu thanh trùng (Ultra Pasteurization), tiệt trùng UHT:
mục đích, nhiệt độ, thời gian
9. Chế biến pho mai: ý nghĩa, phân loại và phương pháp chế biến pho mai
10. Bơ sữa: cấu tạo, phân loại và phương pháp chế biến

TÀI LIỆU THAM KHẢO


TIẾNG VIỆT :

1.

Công nghệ sản xuất các sản phẩm từ sữa –
Lê văn Việt Mẫn, 2004

2.

Công nghệ chế biến sữa và các sản phẩm sữa
– Lê thị Liên Thanh và Lê văn Hoàng, 2002

3.HO THI NGUYET THU - DAI HOC NONG LAM
TPHCM

3

1. Khái niệm về sữa. Các yếu tố ảnh hưởng
đến chất lượng sữa, phương pháp bảo quản
sữa tươi sau khi vắt

• Khái niệm về sữa
• Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sữa
• Phương pháp bảo quản sữa tươi sau khi vắt

Theo phương diện hóa học
« Sữa là một sản phẩm keo đồng nhất, trong đó
chất béo và protein được phân tán trong nước và
các thành phần khác như đường, khoáng và các
hợp chất khác được giữ dưới dạng dung dịch.
Nước là môi trường phân tán cho pha phân tán
và là dung môi cho các thành phần hoà tan ».

HO THI NGUYET THU - DAI HOC NONG LAM
TPHCM

5

Theo phương diện vật lý

« Sữa là chất keo có màu trắng;
trong đó, chất béo và protein
được phân tán trong nước ».
HO THI NGUYET THU - DAI HOC NONG LAM
TPHCM

6

Theo phương diện sinh học
« Sữa là một sản phẩm toàn vẹn của
quá trình cho sữa không gián đoạn và
hoàn chỉnh của các loài bò sữa được
chăm sóc và có sức khỏe tốt ».
HO THI NGUYET THU - DAI HOC NONG LAM
TPHCM

7

Theo phương diện thương mại
« Sữa là một chất dịch sạch, tinh khiết, nhận được
qua quá trình cho sữa hoàn hảo của một hay nhiều
bò sữa khỏe mạnh được chăm sóc và nuôi dưỡng
tốt, không kể sữa nhận được trong thời gian từ
trước 15 ngày đến sau 10 ngày khi bò sữa...
ÔN THI LIÊN THÔNG
Cao
Đẳng lên Đại Hc
Khoa CNTP-2010
GV : Hồ thị Nguyt Thu
Ôn thi liên thông - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ôn thi liên thông - Người đăng: Dung Vo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
46 Vietnamese
Ôn thi liên thông 9 10 517