Ktl-icon-tai-lieu

Oxy vai trò của nó đối với cá có cơ quan hô hấp phụ

Được đăng lên bởi Vandat1069
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1400 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tăng cường ôxy cho ao nuôi có mang lại lợi ích cho các loài cá hô hấp
khí trời?
Theo thống kê của FAO (2010), sản lượng các loài cá hô hấp khí trời chiếm
10-30% tổng sản lượng cá nuôi thế giới, tùy theo cách tính có hay không bao
gồm các loài cá chép Trung Hoa. Điều này chứng tỏ các loài cá hô hấp khí
trời là nguồn thực phẩm rất quan trọng cho con người.
Ôxy, các yếu tố môi trường và hô hấp của cá
Đối với các loài cá hô hấp hoàn toàn trong nước, ôxy được cung cấp qua môi
trường nước, nên có thể xảy ra tình trạng không cân đối giữa nhu cầu ôxy và
hàm lượng ôxy trong môi trường nước. Một số loài cá đã hình thành cơ quan
hô hấp từ khí trời (air–breathing organ - ABO), giúp cá lấy trực tiếp ôxy từ
không khí và tăng khả năng chịu đựng khi môi trường bất lợi. Tuy nhiên, có
loài cá bắt buộc phải hô hấp khí trời, nhưng cũng có loài không bắt buộc.

Bên cạnh ôxy, khả năng chịu đựng các yếu tố môi trường như đạm tổng số
(TAN) và nitrite của các loài cá hô hấp khí trời cao hơn các loài cá hô hấp
trong nước; điển hình là hai loài cá nuôi ở ĐBSCL là cá tra (Pangasionodon
hypophthalmus) và cá lóc (Channa striata) (Lefevre et al., 2011; 2012).

Vai trò của mang cá trong hô hấp
Với những loài cá hô hấp trong nước, mang giữ vai trò quan trọng trong trao
đổi khí, điều hòa ion, axít và bazơ, và cũng là nơi thải chất độc của cơ thể.
Bên cạnh đó, tim giữ nhiệm vụ bơm máu có chứa nhiều ôxy đến các cơ quan
trong cơ thể để cung cấp ôxy cho mô và các tế bào, sau đó máu quay trở lại
tim qua tĩnh mạch (Hình 1).
Mang của các loài cá hô hấp khí trời đóng nhiều vai trò khác nhau, bao gồm
trao đổi khí (20-90% O2), giữ vai trò quan trọng trong việc điều hòa ion và
axít / bazơ và đặc biệt có khả năng giảm độ thông khí để giảm sự tiếp xúc
với chất độc. Nhờ cơ quan hô hấp khí trời, máu ở tim của các loài cá này
được cung cấp ôxy qua sự trộn lẫn giữa máu chứa ôxy từ cơ quan hô hấp khí
trời và máu thiếu ôxy từ tĩnh mạch quay về (Hình 2). Một số loài cá hô hấp
khí trời thuộc giống Pangasius có mang phát triển rất mạnh.
Đối với cá hô hấp hoàn toàn trong nước, mang là cơ quan lấy ôxy chủ yếu,
vì vậy phải lấy nước một cách liên tục và có thể cũng là nơi nhiều khả năng
tiếp xúc với chất độc trong môi trường, đặc biệt là nitrite. Ngược lại, nhiều
loài cá hô hấp khí trời có thể giảm bề mặt mang và điều chỉnh hô hấp để
chuyển hướng vận chuyển ôxy vào máu từ cơ quan hô hấp khí trời, nhờ đó
có nguy cơ tiếp xúc với chất độc (như nitrite) thấp hơn cá hô hấp hoàn toàn
trong nước (Hình 3).
Hô hấp khí trờ...
ng cường ôxy cho ao nuôi mang lại lợi ích cho các loài cá hấp
khí trời?
Theo thng kê của FAO (2010), sản lượng các loài hấp ktrời chiếm
10-30% tổng sản lượngnuôi thế giới, tùy theo cách tínhhay không bao
gm các loài chép Trung Hoa. Điều này chứng tỏ c loài hấp k
trời là nguồn thực phẩm rất quan trọng cho con người.
Ôxy, các yếu t môi trường và hấp của cá
Đối với các loài cá hấp hoàn toàn trong nước, ôxy được cung cấp qua môi
trường nước, nên có th xảy ra tình trng không cân đối giữa nhu cầu ôxy và
hàm lượng ôxy trong môi trường nước. Một số loài đã hình thành cơ quan
hấp từ ktrời (air–breathing organ - ABO), giúp ly trực tiếp ôxy từ
không kng khả ng chịu đựng khi môi trường bất lợi. Tuy nhiên,
li bắt buộc phải hô hấp khí trời, nhưng cũng có loài không bắt buộc.
Oxy vai trò của nó đối với cá có cơ quan hô hấp phụ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Oxy vai trò của nó đối với cá có cơ quan hô hấp phụ - Người đăng: Vandat1069
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Oxy vai trò của nó đối với cá có cơ quan hô hấp phụ 9 10 25