Ktl-icon-tai-lieu

Phân bón vi sinh vật cố định đạm

Được đăng lên bởi diempham2311
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 734 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Chủ đề: PHÂN BÓN VI SINH VẬT NÔNG NGHIỆP
I. Mở đầu
II. Vi khuẩn cộng sinh trong rễ cây họ đậu: Rhizobium
1.
lịch sử phát triển
2.
phân loại
3.
cấu tạo
4.
vai trò
5.
các yếu tố ảnh hưởng( nhiệt độ, pH…)
6.
cơ chế hình thành nốt sần ở cây họ đậu
7.
Quy trình sản xuất các chế phẩm Rhizobium,
Phân lập
Rhizobium
8.
Đánh giá hoạt tính sinh học
9.
Phương pháp bảo quản
10.
Quy trình sản xuất chung
11.
Yêu cầu chất lượng đối với phân bón vsv cố định
đạm
12.
Hiệu quả của phân vi khuẩn nốt sần
13.
Tài liệu tham khảo
14.
Lời cảm ơn đến thầy
I.

Mở đầu:
- Phân bón vi sinh vật (phân vi sinh) là sản phẩm chứa
VSV sống, đã được tuyển chọn có mật độ phù hợp với
tiêu chuẩn ban hành, thông qua các hoạt động sống
của chúng tạo nên các chất dinh dưỡng mà cây trồng
có thể sử dụng được (N,P, K, S, Fe,…) hay các hoạt
chất sinh học, góp phần nâng cao năng suất, chất
lượng nông sản. Phân VSV phải bảo đảm không gây
ảnh hưởng xấu đến người, động, thực vật, môi trường
sinh thái và chất lượng nông sản
Phân VSV là sản phẩm có chứa không chỉ có các VSV
làm phân bón như cố định nitơ, phân giải lân, kích

thích sinh trưởng thực vật mà còn có các loại VSV có
khả năng ức chế, tiêu diệt VSV gây bệnh cây trồng
Các VSV được sử dụng trong nghiên cứu và sản xuất
phân bón gồm các sinh vật cố định nitơ sống cộng
sinh với cây bộ đậu (Rhizobium, Bzadyrhizobium),
sống tự do trong đất, nước (Azotobacter, Clostridium,
…),…
- Vậy trong tất cả các VSV được nghiên cứu và sản xuất
phân bón thì các sinh vật cố định nitơ sống cộng sinh
với cây bộ đậu (Rhizobium) là gần gũi và mang lại hiệu
quả cao cho việc chăm sóc cây trồng và phát triển cây
II. Rhizobium
1. Lịch sử phát triển
 Năm 1886, Hellriegel và Uynfac đã khám phá ra bản chất
của quá trình cố định nitơ phân tử. Họ đã chứng minh được
khả năng của cây họ đậu lấy được nitơ khí quyển là nhờ vi
khuẩn nốt sần( VKNS) sống ở vùng rễ cây họ đậu. Họ đặt
tên cho loài vsv này là Bacillus radicicola
 Năm 1889, Pramovskii đã đổi tên vsv này thành Bacterium
radicoicola
 Cuối năm 1889 Frank đề nghị đổi tên là Rhizobium
 Từ đó cho đến nay đã có rất nhiều công trình nghiên cứu
nhằm ứng dụng và mở rộng việc sản xuất các loại phân bón
vi sinh cố định nitơ mà thànhphần còn được phối hợp thêm
một số vi sinh vật có ích khác như một số xạ khuẩn cố định
nitơ sống tự do, các xạ khuẩn có khả năng giải cellulose …
 Ở việt nam phân vsv cố định đạm cây họ đậu đã nghiên cứu
từ năm 1960. Đến năm 1991 đã có hơn 10 đơn vị trong cả
nước tập trung nghiên cứu phân vi sinh
2. Phân lo...
Chủ đề: PHÂN BÓN VI SINH VẬT NÔNG NGHIỆP
I. Mở đầu
II. Vi khuẩn cộng sinh trong rễ cây họ đậu: Rhizobium
1. lịch sử phát triển
2. phân loại
3. cấu tạo
4. vai trò
5. các yếu tố ảnh hưởng( nhiệt độ, pH…)
6. cơ chế hình thành nốt sần ở cây họ đậu
7. Quy trình sản xuất các chế phẩm Rhizobium,
Phân lập Rhizobium
8. Đánh giá hoạt tính sinh học
9. Phương pháp bảo quản
10. Quy trình sản xuất chung
11. Yêu cầu chất lượng đối với phân bón vsv cố định
đạm
12. Hiệu quả của phân vi khuẩn nốt sần
13. Tài liệu tham khảo
14. Lời cảm ơn đến thầy
I. Mở đầu:
- Phân bón vi sinh vật (phân vi sinh) là sản phẩm chứa
VSV sống, đã được tuyển chọn có mật độ phù hợp với
tiêu chuẩn ban hành, thông qua các hoạt động sống
của chúng tạo nên các chất dinh dưỡng mà cây trồng
có thể sử dụng được (N,P, K, S, Fe,…) hay các hoạt
chất sinh học, góp phần nâng cao năng suất, chất
lượng nông sản. Phân VSV phải bảo đảm không gây
ảnh hưởng xấu đến người, động, thực vật, môi trường
sinh thái và chất lượng nông sản
Phân VSV là sản phẩm có chứa không chỉ có các VSV
làm phân bón như cố định nitơ, phân giải lân, kích
Phân bón vi sinh vật cố định đạm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân bón vi sinh vật cố định đạm - Người đăng: diempham2311
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Phân bón vi sinh vật cố định đạm 9 10 130