Ktl-icon-tai-lieu

phân bón

Được đăng lên bởi kimtuyentran060410
Số trang: 81 trang   |   Lượt xem: 725 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Ngô Thị Hồng Nhung

Đại học Hoa Lư

PHẦN 1. MỞ ĐẦU
1.1.Tính cấp thiết của đề tài
Cây lúa (Oryza sativa L.) là một trong những cây trồng cung cấp nguồn
lương thực quan trọng nhất của loài người, với 40% dân số thế giới sử dụng lúa
gạo làm thức ăn chính và có ảnh hưởng đến đời sống của ít nhất 65% dân số thế
giới.
Ở Việt Nam, lúa phải đảm bảo an ninh lương thực cho gần 90 triệu dân
và đóng góp vào việc xuất khẩu gạo. Năm 1997 Việt Nam đã trở thành quốc
gia xuất khẩu gạo đứng thứ 2 trên thế giới. Có được thành tựu trên là nhờ biết
ứng dụng tiến bộ khoa học vào trong sản xuất và sự thay đổi cơ chế chính
sách quản lý của nhà nước.
Trong vài thập kỷ gần đây năng suất cây trồng không ngừng tăng lên,
không chỉ có sự đóng góp to lớn của công tác giống mà còn có vai trò quan
trọng của phân bón và thuốc BVTV. Để có được năng suất cao trước tiên cần
phải có giống lúa tốt, tuy nhiên để giống phát huy được tiềm năng cho năng
suất cao thì cần phải có biện pháp kỹ thuật canh tác hợp lý. Phân bón và thuốc
bảo vệ thực vật là 2 yếu tố quan trọng ảnh hưởng lớn đến năng suất cây trồng.
Bón phân đầy đủ, cân đối và sử dụng thuốc BVTV an toàn, hợp lí sẽ thu được
năng suất cây trồng cao và chất lượng sản phẩm tốt, không làm suy kiệt và ô
nhiễm môi trường đồng thời người sản xuất lại thu được lợi nhuận cao.
Tuy nhiên, do điều kiện lao động và nhận thức của người dân còn thấp
nên phân bón, thuốc BVTV đã bị lạm dụng quá mức, nhiều loại thuốc đã bị
cấm sử dụng hoặc không rõ nguồn gốc vẫn được lưu hành và sử dụng một
cách tùy tiện. Việc sử dụng phân bón hoá học mất cân đối, phân hữu cơ phân
vi sinh dần bị quên lãng, thời gian bón, cách bón phân bừa bãi và mang tính
tự phát không có cơ sở khoa học đã dẫn đến hậu quả làm ô nhiễm môi trường,
mất cân bằng sinh thái một cách nghiêm trọng, làm cho đất bị chua hóa, mặn
hóa, mất khả năng sản xuất. Đối với cây trồng, nông sản việc sử dụng phân
bón, thuốc BVTV với liều lượng lớn, không đảm bảo thời gian cách ly đã tạo
1

Ngô Thị Hồng Nhung

Đại học Hoa Lư

ra dư lượng thuốc và phân bón trong rau quả, thực phẩm và tồn đọng lại trong
đất theo chuỗi thức ăn nó ảnh hưởng tới sức khỏe con người, động vật, thủy
sản.
Yên Mô là một huyện cũng có nền sản xuất nông nghiệp từ lâu, đặc
biệt là trồng lúa nước với mức đầu tư phân bón, thuốc BVTV cao. Sản phẩm
nông nghiệp mà huyện sản xuất ra không chỉ phục vụ nhu cầu cho người dân
trong vùng mà còn phục vụ nhu cầu cho các vùng lân cận. Vì vậy, tình hình
sử dụng phân bón, thuốc BVTV là vấn đề cần được quan tâ...
Ngô Thị Hồng Nhung Đại học Hoa Lư
PHẦN 1. MỞ ĐẦU
1.1.Tính cấp thiết của đề tài
Cây a (Oryza sativa L.) là mt trong những cây trng cung cấp ngun
lương thc quan trng nht của li ngưi, vi 40% dân số thế gii sử dụng lúa
go làm thc ăn chính và có ảnh hưng đến đời sống ca ít nht 65% dân số thế
giới.
Ở Việt Nam, lúa phải đảm bảo an ninh lương thực cho gần 90 triệu dân
đóng góp vào việc xuất khẩu gạo. Năm 1997 Việt Nam đã trở thành quốc
gia xuất khẩu gạo đứng thứ 2 trên thế giới. Có được thành tựu trênnhờ biết
ứng dụng tiến bộ khoa học vào trong sản xuất sự thay đổi chế chính
sách quản lý của nhà nước.
Trong vài thập kỷ gần đây năng suất cây trồng không ngừng tăng lên,
không chỉ sự đóng góp to lớn của công tác giống còn vai trò quan
trọng của phân bón thuốc BVTV. Để được năng suất cao trước tiên cần
phải giống lúa tốt, tuy nhiên để giống phát huy được tiềm năng cho năng
suất cao thì cần phải có biện pháp kỹ thuật canh tác hợp lý. Phân bón và thuốc
bảo vệ thực vật là 2 yếu tố quan trọng ảnh hưởng lớn đến năng suất cây trồng.
Bón phân đầy đủ, cân đối và sử dụng thuốc BVTV an toàn, hợp lí sẽ thu được
năng suất cây trồng cao chất ợng sản phẩm tốt, không làm suy kiệt ô
nhiễm môi trường đồng thời người sản xuất lại thu được lợi nhuận cao.
Tuy nhiên, do điều kiện lao động nhận thức của người dân còn thấp
nên phân bón, thuốc BVTV đã bị lạm dụng q mức, nhiều loại thuốc đã bị
cấm sử dụng hoặc không nguồn gốc vẫn được lưu hành sử dụng một
cách tùy tiện. Việc sử dụng phân bón hoá học mất cân đối, phân hữu phân
vi sinh dần bị quên lãng, thời gian bón, cách bón phân bừa bãi mang tính
tự phát không có cơ sở khoa học đã dẫn đến hậu quả làm ô nhiễm môi trường,
mất cân bằng sinh thái một cách nghiêm trọng, làm cho đất bị chua hóa, mặn
hóa, mất khả năng sản xuất. Đối với cây trồng, nông sản việc sử dụng phân
bón, thuốc BVTV với liều lượng lớn, không đảm bảo thời gian cách ly đã tạo
1
phân bón - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
phân bón - Người đăng: kimtuyentran060410
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
81 Vietnamese
phân bón 9 10 64