Ktl-icon-tai-lieu

phân đạm và lân

Được đăng lên bởi baby-hattieu
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1174 lần   |   Lượt tải: 0 lần
2. Phân vô cơ
Phân vô cơ hay còn gọi là phân hoá học là
một loại phân chứa các nguyên tố dinh
dưỡng, riêng rẽ hay kết hợp có tác dụng
trực tiếp đối với cây trồng, được bón vào
cây nhằm tăng năng suất.
Có các loại phân vô cơ chính:
 Phân đa lượng (đạm, lân, kali)
 Phân trung lượng (magiê, lưu huỳnh)
 Phân vi lượng (sắt, kẽm, đồng, mangan, bo, molipden,…)
 Phân phức tạp (phân phức hợp)

Phân đạm
Phân đạm là tên gọi chung của các loại phân bón vô cơ cung cấp đạm cho cây. Bón đạm
thúc đẩy quá trình tăng trưởng của cây, làm cho cây ra nhiều nhánh, phân cành, ra lá
nhiều, lá có kích thước to, màu xanh, lá quang hợp mạnh do đó làm tăng năng suất cây.

Vai trò:

 Tham gia vào cấu tạo nên tế bào của thực vật, đảm bảo hoạt động sống của cây
trồng.
 Là thành phần trong nhiều hợp chất cơ bản cần thiết cho sự phát triển của cây như
diệp lục, men, đóng vai trò chủ yếu trong việc tổng hợp protein…
 Tham gia vào thành phần của ADP và ATP có vai trò quan trọng trong sự trao đổi
năng lượng trong cây.
⇒ Bón đủ đạm và hợp lý có tác dụng làm cho cây sinh trưởng phát triển tốt, cân đối
và cho năng suất cao.
Các loại phân đạm thường dùng trong nông nghiệp:
- Phân Urê CO(NH4)2: là loại phân có tỉ lệ N cao nhất chứa 44-48% N nguyên chất.
Phân urê có khả năng thích ứng với nhiều loại đất và cây trồng khác nhau, thường được
dùng để bón thúc.
- Phân amôn nitrat (NH4NO3): có chứa 33-35% N, là loại phân sinh lý chua, nhưng có
thể bón cho nhiều loại cây trồng trên nhiều loại đất khác nhau.
- Phân đạm sunphat (NH4)2SO4: còn gọi là phân SA, chứa 20-21% N, 39% S. Dùng để
bón thúc cho tất cả các loại cây trồng trên nhiều loại đất khác nhau trừ đất bị phèn, bị
chua.
- Phân đạm clorua (NH4Cl): chứa 24-25% N. Là loại phân sinh lý chua, nên bón kết hợp
với lân và các loại phân bón khác. Ở vùng khô hạn, đất nhiễm mặn không nên bón đạm
clorua.
- Phân Xianamit canxi: chứa 20-21% N, 20-28% vôi, 9-12% than. Thường dùng để bón
lót, không dùng để phun lên lá, có thể khử được đất chua.
- Phân phôtphat đạm (phôtphat amôn): có 16% N, 20% P. Được dùng để bón lót hoặc bón
thúc, thích hợp với đất nhiễm mặn.
Những lưu ý khi sử dụng phân đạm:
* Đặc điểm của cây trồng:
Tất cả các cây trồng đều có nhu cầu về đạm, lượng đạm cần nhiều hay ít, thời gian cần và
cần bao nhiêu phụ thuộc vào đặc tính sinh lý của cây. Nhu cầu về đạm của cây trồng
tăng ở giai đoạn sinh trưởng sinh dưỡng và giảm dần ở giai đoạn sinh trưởng sinh thực.

Những giống chịu phân có tiềm năng năng suất cao yêu cầu lượng đạm nhiều hơn....
2. Phân vô cơ
Phân hay còn gọi phân hoá học
một loại phân chứa các nguyên tố dinh
dưỡng, riêng rẽ hay kết hợp tác dụng
trực tiếp đối với cây trồng, được bón vào
cây nhằm tăng năng suất.
Có các loại phân vô cơ chính:
Phân đa lượng (đạm, lân, kali)
Phân trung lượng (magiê, lưu huỳnh)
Phân vi lượng (sắt, kẽm, đồng, mangan, bo, molipden,…)
Phân phức tạp (phân phức hợp)
phân đạm và lân - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
phân đạm và lân - Người đăng: baby-hattieu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
phân đạm và lân 9 10 864