Ktl-icon-tai-lieu

Phân lập, khảo sát đặc điểm của Bacillus suttiblis

Được đăng lên bởi Tan Thanh Nguyen
Số trang: 66 trang   |   Lượt xem: 1172 lần   |   Lượt tải: 3 lần
...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân lập, khảo sát đặc điểm của Bacillus suttiblis - Người đăng: Tan Thanh Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
66 Vietnamese
Phân lập, khảo sát đặc điểm của Bacillus suttiblis 9 10 567