Ktl-icon-tai-lieu

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH NGHỀ LÀM VƯỜN

Được đăng lên bởi ntthien1003-llkt
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 538 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG THPT LÊ LỢI
TỔ SINH HỌC

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH NGHỀ LÀM VƯỜN
Cả năm: 32 tuần x 3 tiết/tuần = 96 tiết.
Học kì I: 16 tuần x 3 tiết/tuần = 48 tiết.
Học kì II: 16tuần x 3 tiết/tuần = 48 tiết.

HỌC KÌ I
Tiết
Tiết 1:

Bài
Mở đầu

Chương I. Thiết kế vườn
Tiết 2:

Bài 1

Tiết 3:

Bài 2

Tiết 4, 5, 6:

Bài 3

Tiết 7, 8, 9:

Bài 4

Tiết 10:

Chương II. Vườn ươm và phương pháp nhân giống cây
Tiết 11 :

Bài 5

Tiết 12:

Bài 6

Tiết 13:

Bài 7

Tiết 14:

Bài 8

Tiết 15 :

Bài 9

Tiết 16:

Bài 10

Tiết 17:

Bài 11

Tiết 18,19,20:

Bài 12

Tiết 21, 22, 23:

Bài 13

Tiết 24, 25, 26:

Bài 14

Tiết 27, 28, 29:

Bài 15

Tiết 30, 31, 32

Bài 16

Tiết 33, 34

Bài 17

Tiết 35:
Tiết 36:

Chương III. Kĩ thuật trồng một số cây điển hình trong vườn
A. Cây ăn quả
Tiết 37:

Bài 18

Tiết 38:

Bài 19

Tiết 39:

Bài 20

Tiết 40, 41, 42:

Bài 21

Tiết 43, 44,45:

Bài 22

Tiết 46:
Tiết 47, 48:

HỌC KÌ II
Tiết 49, 50, 51:

Bài 23

Tiết 52, 53, 54:

Bài 24

Tiết 55, 56, 57 :

Bài 25

B. Hoa, cây cảnh và rau
Tiết 58:

Bài 26

Tiết 59:

Bài 27

Tiết 60:

Bài 28

Tiết 61:

Bài 29

Tiết 62, 63, 64:

Bài 30

Tiết 65, 66, 67 :

Bài 31

Tiết 68:

Bài 32

Tiết 69, 70, 71:

Bài 33

Tiết 72, 73, 74 :

Bài 34

Tiết 75:
Tiết 76:

Chương IV. Ứng dụng chất điều hòa sinh trưởng và chế phẩm sinh học
Tiết 77, 78, 79:

Bài 35

Tiết 80, 81, 82:

Bài 36

Tiết 83, 84, 85:

Bài 37

Chương V. Bảo quản, chế biến sản phẩm rau, quả
Tiết 86, 87:

Bài 38

Tiết 88, 89, 90:

Bài 39

Chương VI. Tìm hiểu nghề làm vườn
Tiết 91, 92:
Tiết 93, 94:
Tiết 95, 96 :

Bài 40

HỐI CHƯƠNG TRÌNH NGHỀ LÀM VƯỜN

Cả năm: 32 tuần x 3 tiết/tuần = 96 tiết.

Học kì I: 16 tuần x 3 tiết/tuần = 48 tiết.

Học kì II: 16tuần x 3 tiết/tuần = 48 tiết.

HỌC KÌ I
Tên bài
Giới thiệu nghề làm vườn
Thiết kế vườn và một số mô hình vườn
Cải tạo, tu bổ vườn tạp
Thực hành: Quan sát, mô tả một số mô hình vườn ở địa phương
Thực hành: Khảo sát, lập kế hoạch cải tạo, tu bổ một vườn tạp
Kiểm tra

ng pháp nhân giống cây
Vườn ươm và cây giống
Phương pháp nhân giống bằng hạt
Phương pháp giâm cành
Phương pháp chiết cành
Phương pháp ghép và các kiểu ghép
Phương pháp tách chồi, chắn rễ
Phương pháp nuôi cấy mô
Thực hành: Kĩ thuật gieo hạt trong bầu
Thực hành: Kĩ thuật giâm cành
Thực hành: Kĩ thuật chiết cành
Thực hành: Ghép mắt cửa sổ
Thực hành: Ghép mắt chữ T và ghép mắt nhỏ có gỗ
Thực hành: Ghép áp cành
Ôn tập
Kiểm tra

số cây điển hình trong vườn
Kĩ thuật trồng và chăm sóc cây ăn quả có mùi
Kĩ thuật trồng và chăm sóc cây xoài
Kĩ thuật trồng và chăm sóc cây ...
TRƯỜNG THPT LÊ LỢI
TỔ SINH HỌC
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH NGHỀ LÀM VƯỜN
Cả năm: 32 tuần x 3 tiết/tuần = 96 tiết.
Học kì I: 16 tuần x 3 tiết/tuần = 48 tiết.
Học kì II: 16tuần x 3 tiết/tuần = 48 tiết.
HỌC KÌ I
Tiết Bài
Tiết 1: Mở đầu
Chương I. Thiết kế vườn
Tiết 2: Bài 1
Tiết 3: Bài 2
Tiết 4, 5, 6: Bài 3
Tiết 7, 8, 9: Bài 4
Tiết 10:
Chương II. Vườn ươm và phương pháp nhân giống cây
Tiết 11 : Bài 5
Tiết 12: Bài 6
Tiết 13: Bài 7
Tiết 14: Bài 8
Tiết 15 : Bài 9
Tiết 16: Bài 10
Tiết 17: Bài 11
Tiết 18,19,20: Bài 12
Tiết 21, 22, 23: Bài 13
Tiết 24, 25, 26: Bài 14
Tiết 27, 28, 29: Bài 15
Tiết 30, 31, 32 Bài 16
Tiết 33, 34 Bài 17
Tiết 35:
Tiết 36:
Chương III. Kĩ thuật trồng một số cây điển hình trong vườn
A. Cây ăn quả
Tiết 37: Bài 18
Tiết 38: Bài 19
Tiết 39: Bài 20
Tiết 40, 41, 42: Bài 21
Tiết 43, 44,45: Bài 22
Tiết 46:
Tiết 47, 48:
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH NGHỀ LÀM VƯỜN - Trang 2
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH NGHỀ LÀM VƯỜN - Người đăng: ntthien1003-llkt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH NGHỀ LÀM VƯỜN 9 10 554