Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kỹ thuật của vụ Hè Thu trong việc sản xuất lúa tại xã Định An, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp

Được đăng lên bởi thuyduong6893
Số trang: 60 trang   |   Lượt xem: 5368 lần   |   Lượt tải: 16 lần
CHƯƠNG 1
GIỚI THIỆU
1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ
Ngày nay, lúa là cây lương thực đã mang lại giá trị kinh tế cao cho đất
nước, vì vậy việc làm thế nào để tăng năng suất, chất lượng lúa, cải thiện thu
nhập là một trong những vấn đề trọng tâm mà nông hộ ở xã Định An, huyện
Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp đang quan tâm. Trong những năm gần đây, xã đã đạt
được những thành tựu đáng kể trong nông nghiệp, đặc biệt là trong ngành
trồng lúa, với điều kiện tự nhiên thuận lợi: đất đai phì nhiêu, màu mỡ; hệ
thống sông ngòi chằng chịt; công tác ngăn lũ được đảm bảo. Tuy nhiên, bên
cạnh đó vẫn còn một số khó khăn mà địa phương đang phải đối mặt: biến đổi
khí hậu toàn cầu làm cho nước biển dâng cao gây ngập úng sâu hơn và kéo
dài, sâu bệnh ngày càng tấn công, các công ty kinh doanh lương thực không có
vùng nguyên liệu tập trung mà chỉ thu mua gạo từ thương lái mà không mua
lúa trực tiếp từ nông dân, chưa có chính sách nhất quán và lâu dài về giá tối
thiểu để đảm bảo nông dân trồng lúa luôn có lời, các chi phí đầu vào cho sản
xuất nông nghiệp (giống, phân bón, thuốc trừ sâu,…) ngày càng cao, đặc biệt
vấn đề đặt ra hiện nay là người dân cứ chạy theo năng suất mà quên đi chất
lượng, trồng các giống lúa có chất lượng thấp dẫn đến giá bán ngày càng rẻ đi,
không thể xuất khẩu. Vì vậy, việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào trong sản
xuất là rất cần thiết để giúp cho nông dân nâng cao nhận thức, lựa chọn những
giống lúa có năng suất cao, chất lượng tốt, áp dụng các chương trình: 3 giảm 3
tăng, 1 phải 5 giảm, IPM,..., vào trong sản xuất. Do đó, tôi chọn đề tài “Phân
tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kỹ thuật của vụ Hè Thu trong việc
sản xuất lúa tại xã Định An, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp” nhằm tìm ra
các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất và hiệu quả kỹ thuật để từ đó đưa ra các
giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kỹ thuật giúp cải thiện đời sống cho người
nông dân.
1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1 Mục tiêu chung
Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kỹ thuật trong việc sản xuất
lúa vụ Hè Thu của nông dân tại xã Định An, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp
trong năm 2013, nhằm tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất lúa và
hiệu quả kỹ thuật để từ đó đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kỹ
thuật lúa của xã.

1

1.2.2 Mục tiêu cụ thể
Để đạt được mục tiêu chung trên, nội dung đề tài sẽ giải quyết các mục
tiêu cụ thể sau:
- Phân tích thực trạng sản xuất lúa tại xã Định An, huyện Lấp Vò, tỉnh
Đồng Tháp.
- Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kỹ thuật của việc sản xuất
lúa.
- Đề xuất một số giải ...
CHƯƠNG 1
GIỚI THIỆU
1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ
Ngày nay, lúa cây ơng thực đã mang lại giá trị kinh tế cao cho đất
nước, vậy việc làm thế nào để tăng năng suất, chất lượng lúa, cải thiện thu
nhập một trong những vấn đề trọng tâm nông h Định An, huyện
Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp đang quan tâm. Trong những năm gần đây, xã đã đạt
được những thành tựu đáng kể trong nông nghiệp, đặc biệt là trong ngành
trồng lúa, với điều kiện tự nhiên thuận lợi: đất đai phì nhiêu, màu mỡ; hệ
thống sông ngòi chằng chịt; công tác ngăn được đảm bảo. Tuy nhiên, n
cạnh đó vẫn còn một số khó khăn địa phương đang phải đối mặt: biến đổi
khí hậu toàn cầu làm cho nước biển dâng cao gây ngập úng sâu hơn kéo
dài, sâu bệnh ngày càng tấn công, các công ty kinh doanh lương thực không có
vùng nguyên liệu tập trung chỉ thu mua gạo từ thươngi không mua
lúa trực tiếp từ nông n, chưa chính sách nhất quán lâu i về giá tối
thiểu để đảm bảo nông dân trồng lúa luôn lời, các chi phí đầu vào cho sản
xuất nông nghiệp (giống, phân bón, thuốc trừ sâu,…) ngày càng cao, đặc biệt
vấn đề đặt ra hiện nay là người dân cứ chạy theo năng suất quên đi chất
lượng, trồng các giống lúa có chất lượng thấp dẫn đến giá bán ngày càng rẻ đi,
không thể xuất khẩu. vậy, việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào trong sản
xuất là rất cần thiết để giúp cho nông dân nâng cao nhận thức, lựa chọn những
giống lúa có năng suất cao, chất lượng tốt, áp dụng các chương trình: 3 giảm 3
tăng, 1 phải 5 giảm, IPM,..., vào trong sản xuất. Do đó, tôi chọn đề tài Phân
tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kỹ thuật của vụ Thu trong việc
sản xuất lúa tại Định An, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp nhằm tìm ra
các yếu tố nh hưởng đến năng suất hiệu quả kỹ thuật để từ đó đưa ra các
giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kỹ thuật giúp cải thiện đời sống cho người
nông dân.
1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1 Mục tiêu chung
Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kỹ thuật trong việc sản xuất
lúa vụ Thu của nông dân tại Định An, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp
trong m 2013, nhằm tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất lúa
hiệu quả kỹ thuật để từ đó đưa ra các giải pháp nhằm ng cao hiệu quả kỹ
thuật lúa của xã.
1
Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kỹ thuật của vụ Hè Thu trong việc sản xuất lúa tại xã Định An, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kỹ thuật của vụ Hè Thu trong việc sản xuất lúa tại xã Định An, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp - Người đăng: thuyduong6893
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
60 Vietnamese
Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kỹ thuật của vụ Hè Thu trong việc sản xuất lúa tại xã Định An, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp 9 10 580