Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích lipidcác phương pháp phân tích định lượng

Được đăng lên bởi nguyenquocphong1210
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 1181 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Seminar
Phân tích cơ lý hoá thực phẩm
Chủ đề: Phân tích lipid-các phương pháp
phân tích định lượng

Giáo viên hướng dẫn: Phạm Trần Thuỳ Hương
Nhóm thực hiện: II.3

Foodtechnology 42B Hue University of
Agriculture and Forestry

Các phương pháp phân tích định
lượng
A.Xác định thành phần axit béo có trong
dầu mỡ bằng pp sắc ký khí
B.Xác định hàm lượng chất không xà
phòng hóa
C.Phân tích chất béo bằng pp định lượng
cholesterol
D.Xác định hàm lượng chất béo bằng pp
FOLCH

A.Xác định thành phần axit béo
có trong dầu mỡ
1. Nguyên lý:
•
Việc phân tích thành phần axit béo của một chất béo
cho chúng ta biết bản chất của chất béo đó là loại dầu gì
hoặc mỡ gì bởi vì mỗi loại chất béo khác nhau được đặc
trưng bởi thành phần axit béo khác nhau. Thành phần
axit béo của dầu thực vật hoặc mỡ động vật thay đỡi tùy
theo giống, địa điểm trồng trọt hoặc chăn nuôi, tuổi hoặc
mùa thu hoạch.
•
Tiến hành methyl ester hóa trước khi chạy sắc ký
mẫu?????

2.Thiết bị:
Máy sắc ký khí

3.Cách tiến hành
Làm khô este metyl
1.Pipet Pasto
2.Na2SO4
3.Bóng thuỷ tinh

3.Cách tiến hành
• Mẫu phân tích: hỗn hợp este methyl của
các axit béo
• Pha tĩnh: CARBOWAV 20M
• Pha động: Khí Nitơ hoặc khí Heli
=> Tiến hành chạy sắc ký khí

4.Tính kết quả:
•
Sau khi đưa mẫu phân tích vào máy ta sẽ có
phổ sắc ký. Dựa vào phổ sắc ký, có nhiều cách
để tính được % trọng lượng các axit béo có
trong mẫu phân tích. Trường hợp tổng quát nhất
là có thể tính % trọng lượng từng axits béo biểu
thị bằng este metyl như sau:
% chất i = (Ai/∑Ai) .100
Trong đó:
Ai tiết diện peak của chất i;
∑Ai: tổng tiết diện của tất cả các peak

6.Ứng dụng:
Xác định được sự biến đổi hàm lượng và
thành phần axit béo có trong dầu mỡ; từ đó xác
định được chỉ số axit đặc trưng cho sản phẩm
dầu mỡ. Với các loại dầu mỡ thực phẩm chỉ số
axit không được vượt quá 2.25, nếu vượt qua
mức an toàn này, cần phải tinh chế để hạ thấp
chỉ số axit bằng biện pháp trung hòa bởi kiềm và
khi đó chỉ số này được dùng làm cơ sở để tính
toán lượng kiềm cần thiết để trung hòa.

B.Xác định hàm lượng chất
không xà phòng hóa
1.Nguyên tắc:
Những chất không xà phòng hóa trong dầu thực
vật là những chất không tác dụng với kiềm,
thường là các sterol, các rượu có phân tử lớn,
cacbuahydro và các chất màu. Nó biểu thị phẩm
chất và độ tinh khiết của dầu. Dùng kiềm để xà
phòng hóa dầu. Sau đó dùng ete petrol để chiết
các chất không xà phòng hóa ra khỏi dung dịch
xà phòng.

2.Cách tiến hành:
• Chuẩn bị mẫu, cân mẫu.
• Thêm vào 50ml KOH 2N pha trong ethanol, lăp ống sinh...
Seminar
Phân tích cơ lý hoá thực phẩm
Chủ đề: Phân tích lipid-các phương pháp
phân tích định lượng
Giáo viên hướng dẫn: Phạm Trần Thuỳ Hương
Nhóm thực hiện: II.3
Foodtechnology 42B Hue University of
Agriculture and Forestry
Phân tích lipidcác phương pháp phân tích định lượng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích lipidcác phương pháp phân tích định lượng - Người đăng: nguyenquocphong1210
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Phân tích lipidcác phương pháp phân tích định lượng 9 10 781