Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích ngành cao su tự nhiên năm 2013

Được đăng lên bởi minhthanh128
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 842 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tháng 05/2013
Ngô Kinh Luân
Chuyên viên Phân tích
Phụ trách Ngành Hóa Chất

Email: luannk@fpts.com.vn


NGÀNH
NHIÊN
NĂM 2013

Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT
Chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh
29-31 Nguyễn Công Trứ
P.Nguyễn Thái Bình, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam

BÁO CÁO NGÀNH

Tóm tắt báo cáo
 Tổng sản lượng cao su thiên nhiên sản xuất đạt 11,4 triệu tấn tăng 3,97% so với năm 2011. Tiêu thụ cao su
thiên nhiên toàn cầu năm 2012 đạt 10,9 triệu tấn, tăng 0,23% so với năm 2011. Năng suất đạt khoảng 1,1
tấn/ha.
 Theo thống kê của Hiệp hội các quốc gia sản xuất cao su thiên nhiên (ANRPC) và Tập đoàn CN Cao su Việt
Nam (VRG), năm 2012 sản lượng khai thác của Việt Nam đạt 863.600 tấn xếp hạng thứ 5 thế giới. Đồng
thời Việt Nam xếp hạng thứ 4 thế giới về sản lượng xuất khẩu cao su thiên nhiên (1,02 triệu tấn năm 2012)
và đứng thứ 2 thế giới về năng suất khai thác cao su. Năm 2012, năng suất bình quân cả nước đạt mức
1,71 tấn/ha, đứng sau Ấn Độ (1,82 tấn/ha), vượt xa so với bình quân toàn cầu là 1,1 tấn/ha.
 Xét trong phạm vi cả nước, Bình Phước và Bình Dương là 2 khu vực có diện tích trồng cao su lớn nhất cả
nước hiện nay tương ứng chiếm 22% và 18%. Kế đến là Tây Ninh 10%, Gia Lai 11%, Đồng Nai 6% diện tích
cả nước.
 Tiêu thụ cao su trong nước đạt khoảng 15-18% tổng sản lượng khai thác, tương đương 150.000 tấn/năm.
 Xuất nhập khẩu cao su: năm 2012 Việt Nam xuất khẩu 1,02 triệu tấn cao su thiên nhiên, đạt kim ngạch 2,85
tỷ USD tăng 25% về lượng và 11,7% về giá trị. Nhập khẩu khoảng 302.000 tấn giảm 16,6% so với năm
2011. Thị trường nhập khẩu chủ yếu là Campuchia (chiếm 59%) và thị trường xuất khẩu chủ yếu là Trung
Quốc (chiếm 40%). Sản lượng xuất khẩu của các doanh nghiệp cao su thiên nhiên niêm yết chiếm tỷ trọng
rất nhỏ so với toàn ngành từ 3%-4% tương đương 28-30 nghìn tấn.
 Triển vọng ngành 2013
Đối với thế giới: năm 2013, cung cao su dự kiến vượt cầu khoảng 179.000 tấn, giá cao su dự kiến sẽ kéo dài
đà giảm trong dài hạn.
Đối với trong nước: xuất khẩu ước đạt 1 triệu tấn trong năm 2013, giảm nhẹ so với 1,02 triệu tấn năm 2012.
Theo kế hoạch giảm thuế nhập khẩu cao su của Trung Quốc và việc tăng nhập khẩu cao su thiên nhiên
cũng như dự báo tăng trưởng của ngành lốp xe tại Ấn Độ sẽ giúp kích thích tăng trưởng xuất khẩu cao su
thiên nhiên trong năm 2013. Nhu cầu tiêu thụ cao su nội địa sẽ gia tăng từ 2013 trở đi do các nhà máy radial
của Casumina và Cao su Đà Nẵng đều đi vào hoạt động trong năm nay. Thêm vào đó là Tập đoàn VRG đã
đầu tư...
Tháng 05/2013
BÁO CÁO NGÀNH
CAO SU THIÊN NHIÊN
NĂM 2013
Ngô Kinh Luân

Phụ trách Ngành Hóa Chất



 
Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT
Chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh
 !"#$"%&'
!"#%()*+%,-.+/0!
Phân tích ngành cao su tự nhiên năm 2013 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích ngành cao su tự nhiên năm 2013 - Người đăng: minhthanh128
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
Phân tích ngành cao su tự nhiên năm 2013 9 10 558