Ktl-icon-tai-lieu

phân tích thiệt hại môi trường d khai thác than ở quảng ninh

Được đăng lên bởi Long Ngo
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 1688 lần   |   Lượt tải: 5 lần
CHƯƠNG 1
GIỚI THIỆU
1.1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Ngành khai thác khoáng sản đã có lịch sử phát triển rất lâu đời và đóng góp một
phần rất lớn cho sự phát triển nền kinh tế nước ta. Được sự ưu ái của tự nhiên, các mỏ
khoáng sản có mặt ở rất nhiều vùng trong nước, với triển vọng lớn. Kết quả của các
công tác điều tra, khảo sát, thăm dò địa chất cho thấy, Việt Nam có tiềm năng khoáng
sản đa dạng và phong phú. Nhiều khoáng sản có trữ lượng lớn, đa dạng về chủng loại
như than, sắt, apatit, bô-xít…..
Bên cạnh việc phát triển ngành khai thác dầu khí và một số ngành khác thì phát
triển công nghiệp khai thác than cũng là một vần đề vô cùng quan trọng. Công nghiệp
khai thác than là một ngành kinh tế quan trọng của nước ta, cung cấp nguồn nhiên liệu
chủ yếu phục vụ các ngành công nghiệp (sản xuất điện, vật liệu xây dựng, hoá chất,
phân bón, giao thông vận tải, chế biến lương thực, thực phẩm), dân dụng ( làm chất
đốt sinh hoạt cho các vùng nông thôn, miền núi) và xuất khẩu. Trong những năm gần
đây, ngành khai thác than phát triển mạnh mẽ để đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng
tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Hoạt động khai thác than có ý nghĩa vô cùng to lớn
trong sự nghiệp Công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, đóng góp một phần không
nhỏ vào GDP và kim ngạch xuất khẩu của nền kinh tế. Xong vẫn còn đó những khó
khăn hạn chế. Việc khai thác khoáng sản luôn kéo theo các vấn đề về môi trường như
ô nhiễm đất, nước, không khí. Khai thác than đá bằng phương pháp lộ thiên tạo nên
lượng đất đá thải lớn, ô nhiễm bụi, ô nhiễm nước, mất rừng. Khai thác than bằng
phương pháp hầm lũ hiện nay làm mất 50% trữ lượng, gây lún đất, ô nhiễm nước, tiêu
hao gỗ chống lũ và gõy cỏc tai nạn hầm lũ. Chế biến và sàng tuyển than tạo ra bụi và
nước thải chứa than, kim loại nặng. khí SO2, CO2.
Mặc dù vậy vấn đề bảo vệ môi trường ở các nơi khai thác vẫn chưa được quan
tâm đúng mức. : Nạn khai thác than trái phép, quá mức phát triển tràn lan, "người
người làm than", "nhà nhà làm than" đã làm cho tài nguyên và môi trường vùng mỏ bị
hủy hoại nghiêm trọng, trật tự và an toàn xã hội diễn biến phức tạp. Do thiếu sự thống
nhất, đồng bộ của công tác quản lý và giáo dục ý thức của người dân dẫn đến việc
khai thác thiếu quy hoạch tổng thể không quan tâm đến cảnh quan môi trường đã và
đang làm biến động nguồn tài nguyên thiên nhiên như mất dần đất canh tác, giảm diện
tích rừng gây ô nhiểm nguồn nước bao gồm nước mặt, nước ngầm và cả ô nhiểm biển
ảnh hưởng tới tài nguyên sinh vật và sức khoẻ cộng đồng.
i

Vì vậ...
CHƯƠNG 1
GIỚI THIỆU
1.1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Ngành khai thác khoáng sản đã có lịch sử phát triển rất lâu đời và đóng góp một
phần rất lớn cho sự phát triển nền kinh tế nước ta. Được sự ưu ái của tự nhiên, các m
khoáng sản mặt rất nhiều vùng trong nước, với triển vọng lớn. Kết quả của các
công tác điều tra, khảo sát, thăm địa chất cho thấy, Việt Nam tiềm năng khoáng
sản đa dạng phong phú. Nhiều khoáng sản trữ lượng lớn, đa dạng về chủng loại
như than, sắt, apatit, bô-xít…..
Bên cạnh việc phát triển ngành khai thác dầu khí một số ngành khác thì phát
triển công nghiệp khai thác than cũng một vần đề cùng quan trọng. Công nghiệp
khai thác than là một ngành kinh tế quan trọng của nước ta, cung cấp nguồn nhiên liệu
chủ yếu phục vụ các ngành công nghiệp (sản xuất điện, vật liệu xây dựng, hoá chất,
phân bón, giao thông vận tải, chế biến ơng thực, thực phẩm), dân dụng ( làm chất
đốt sinh hoạt cho các vùng nông thôn, miền núi) xuất khẩu. Trong những năm gần
đây, ngành khai thác than phát triển mạnh mẽ để đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng
tiêu thụ trong nước xuất khẩu. Hoạt động khai thác than ý nghĩa cùng to lớn
trong sự nghiệp Công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, đóng góp một phần không
nhỏ vào GDP kim ngạch xuất khẩu của nền kinh tế. Xong vẫn còn đó những khó
khăn hạn chế. Việc khai thác khoáng sản luôn kéo theo c vấn đề về môi trường n
ô nhiễm đất, nước, không khí. Khai thác than đá bằng phương pháp lộ thiên tạo nên
lượng đất đá thải lớn, ô nhiễm bụi, ô nhiễm nước, mất rừng. Khai thác than bằng
phương pháp hầm hiện nay làm mất 50% trữ lượng, gây lún đất, ô nhiễm nước, tiêu
hao gchống gõy cỏc tai nạn hầm . Chế biến sàng tuyển than tạo ra bụi
nước thải chứa than, kim loại nặng. khí SO2, CO2.
Mặc vậy vấn đề bảo vệ môi trường các nơi khai thác vẫn chưa được quan
tâm đúng mức. : Nạn khai thác than trái phép, quá mức phát triển tràn lan, "người
người làm than", "nhà nhàm than" đã làm cho tài nguyên và môi trường vùng mỏ bị
hủy hoại nghiêm trọng, trật tự an toàn hội diễn biến phức tạp. Do thiếu sự thống
nhất, đồng b của công tác quản giáo dục ý thức của người dân dẫn đến việc
khai thác thiếu quy hoạch tổng thể không quan tâm đến cảnh quan môi trường đã
đang làm biến động nguồn tài nguyên thiên nhiên như mất dần đất canh tác, giảm diện
tích rừng gây ô nhiểm nguồn ớc bao gồm nước mặt, nước ngầm và cả ô nhiểm biển
ảnh hưởng tới tài nguyên sinh vật và sức khoẻ cộng đồng.
i
phân tích thiệt hại môi trường d khai thác than ở quảng ninh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
phân tích thiệt hại môi trường d khai thác than ở quảng ninh - Người đăng: Long Ngo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
phân tích thiệt hại môi trường d khai thác than ở quảng ninh 9 10 809