Ktl-icon-tai-lieu

Phân vi sinh yếm khí

Được đăng lên bởi chinh106x
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 460 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phân
vi
sinh
!

Khí thoát ra
Nút van

vòi

!

!

!

Chai nhựa

Phân vi sinh là 1 loại men có chứa nhiều
năng lượng và 1 dãy nhiều khoáng chất.
Nó được làm bằng phân tươi bò, làm giàu
với đống tro tàn và bột đá bazan (chúng tôi
gọi nó là bột đá, bụi đá) và mật đường

!

Nó có thể nuôi dưỡng, tái tạo và kích hoạt
lại cuộc sống của đất, nó cũng khôi phục
lại các cây trồng, đồng thời kích thích hệ
thống miễn dịch chống lại bệnh, nấm và
côn trùng tấn công.

!

Ngoài tất cả điều này, nó cũng có thể được
sử dụng như là một thay thế cho phân bón
hóa học đắt tiền mà, bằng cách này, giữ
cho nông dân nghèo bị mắc kẹt trong một
vòng tròn luẩn quẩn không chỉ làm cho anh
ta phụ thuộc các phân hoá học được gọi là
dinh dưỡng mà còn làm xấu đi đất của
mình hằng năm.

!
!

Phân vi sinh phải ủ lên men ít nhất 2 tháng.

Gas
Nước
Sữa
đường mật
Tro
Phân bò tươi
Bột đá bazan

Nước

Phân vi sinh
Chuẩn bị thùng
Phần này nằm ngoài
thùng, nơi kết nối với ống
nhựa.

Phần này đi cùng miếng
đệm nằm giữa nắp
Phần này nằm trong
thùng

Kiếm 1 thùng 200 lít như hình
Quan trọng là nắp phải vừa khít với thùng
Kiếm phụ tùng trong tưới nhỏ giọt, nối ống với
phần kết nối.

Khoan lỗ nhỏ cho vừ đủ phần kết nối qua ,
nhấn mạnh để qua. Không được quá to oxy sẽ
vào.
Chèn đệm trước khi cho khớp nối qua. Đảm
bảo nó vừa khít chắc chắn

2 Kg tro gỗ +
2 Kg bột bazan

Phân vi sinh

Chuẩn bị

100 lit nước sạch

!

Step 1. Cho những thứ sau đây vào
thùng phuy 200lít
50 Kg phân bò tươi

200 lts Plastic
container

!

Vòng xiết khi
đóng nắp.
Nắp với kết nối ra
ngoài

!

50
2
2
100

kg phân bò tươi
kg 2 ký than gỗ
Kg bột đá bazan
lít nước

!

(Vì chúng ta kiếm khuẩn sống, nên để cho kết quả tốt
hơn ta nên thay thế 50kg phân bò tươi bằng cỏ trong
dạ dày bò)

!

*BỘT ĐÁ VÀ THAN PHẢI ĐƯỢC GHIỀN KỸ

Phân Vi Sinh

Step 4. Trọn đều trong vòng 5 phút
Bước 2

2 lít Rỉ mật
10 lít nước không
clo

đường

2 lít sữa tươi

200 lts container

thùng nhựa 20 lít

Step 2. Trọn 2 lít đường rỉ mật, 2 lít sữa
và 10 lít nước với nhau

Step 3. Trộn hỗn hợp 2
vào thùng phuy 200lít

Step 5. Cho vòng bảo vệ siết kín và
treo chai nhựa kế bên

Cho ống nhựa vào đầu nối dư
ra từ thùng phuy.
Cho đầu dây nhựa còn lại vào chai
nhựa chứa đầy nước

Phân vi sinh
Step 6. Sao khi
bảo đảm kín khí,
Cho vào bóng mát để 2
tháng cho nó hoàn toàn
lên men.

Bởi vì đây là quá trình lên men , nên ban ngày sủi khí nhiều hơn ban đêm. Và có khi nó không sủi khí,
bạn nên yên tâm vì nó vẫn tiếp tục hoạt động.
Để càng lâu thì càng tốt như rượu nho.

Phân vi...
Công ty TNHH Bình Quc An Khang
Phân vi sinh
!
!
Phân vi sinh là 1 loi men có cha nhiu
năng lượng và 1 dãy nhiu khoáng cht.
!
được làm bng phân tươi bò, làm giàu
vi đống tro tàn và bt đá bazan (chúng tôi
gi nó là bt đá, bi đá) và mt đường
!
Nó có th nuôi dưỡng, tái to và kích hot
li cuc sng ca đất, nó cũng khôi phc
li các cây trng, đồng thi kích thích h
thng min dch chng li bnh, nm và
côn trùng tn công.
!
Ngoài tt c điu này, nó cũng có th được
s dng như là mt thay thế cho phân bón
hóa hc đắt tin mà, bng cách này, gi
cho nông dân nghèo b mc kt trong mt
vòng tròn lun qun không ch làm cho anh
ta ph thuc các phân hoá hc được gi là
dinh dưỡng mà còn làm xu đi đất ca
mình hng năm.
!
!
Phân vi sinh phi lên men ít nht 2 tháng.
Nước
Sa
đường mt
Tro
Phân bò tươi
Bt đá bazan
Gas
Nước
!
Chai nha
vòi
Khí thoát ra
Nút van
Phân vi sinh yếm khí - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân vi sinh yếm khí - Người đăng: chinh106x
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Phân vi sinh yếm khí 9 10 587