Ktl-icon-tai-lieu

Phòng bệnh heo con

Được đăng lên bởi van-huong
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1338 lần   |   Lượt tải: 5 lần
QUY TRÌNH SỬ DỤNG THUỐC TRÊN HEO CON
Ngày tuổi

Mục đích

Đề nghị

1

Ngăn ngừa nhiễm khuẩn do cắt rốn,
bấm răng, cắt đuôi…

Tiêm 1 mũi kháng sinh tác động kéo dài (LA) như Shotapen LA
(1ml/ 10 kg thể trọng/ ngày, hiệu quả trong 3 ngày) hoặc Maxflor
LA (1ml/ 25 - 30kg thể trọng/ ngày, hiệu quả trong 2 ngày).

Ngăn ngừa thiếu máu do thiếu sắt.

Tiêm hoặc cho uống Dexprol 200 (1ml/ con).

Tăng sức đề kháng, giúp heo mau
lớn, hồng da mượt lông.

Tiêm Eutherphos (1ml/ 10 kg thể trọng/ ngày, liên tục 3 - 5 ngày).

Ngăn ngừa tiêu chảy do cầu trùng.

Dùng thuốc phòng trị cầu trùng chứa Toltrazuril.

Ngăn ngừa nhiễm trùng do thiến heo.

Tiêm 1 mũi kháng sinh tác động kéo dài (LA) như Shotapen LA
(1ml/ 10 kg thể trọng/ ngày, hiệu quả trong 3 ngày) hoặc Maxflor
LA (1ml/ 25 - 30 kg thể trọng/ ngày, hiệu quả trong 2 ngày).

Giảm stress khi thiến, giúp heo khỏe.

Tiêm Eutherphos (1ml/ 10 kg thể trọng/ ngày, liên tục 3 - 5 ngày).

21

Phòng các bệnh hô hấp

Chủng vaccine Donoban 10 (1,5ml/ con).

Bổ sung thêm sắt cho những heo con
bị tiêu chảy, trắng da do thiếu sắt.

Tiêm Dexprol 200 (1ml/ con).

28

3

7

Cai sữa (tách Chống stress, tăng sức đề kháng
mẹ khỏi heo bệnh, tăng tính háu ăn.
con)
Phòng tiêu chảy (đặc biệt là E.coli
gây phù đầu) và hô hấp.

Tiêm Eutherphos (1ml/ 10 kg thể trọng/ ngày, liên tục 3 - 5 ngày).
Trong 7 - 14 ngày liên tục bắt đầu từ ngày cai sữa, trộn Suramox
50% (300g/ tấn thức ăn/ ngày).

Điều trị ghẻ.

Lúc 1 tuần trước khi chuyển sang nuôi thịt, tiêm Virbamec LA
(1ml/ 33 kg thể trọng).

Phòng các bệnh hô hấp.

Lúc 5 tuần tuổi: tái chủng vaccine Donoban 10 (1,5ml/ con).

Giảm stress và tăng sức đề kháng.

Lúc vận chuyển đi xa, chuyển chuồng, thay đổi thời tiết, nhiễm
bệnh, chậm lớn…, tiêm Eutherphos (1ml/ 10kg thể trọng/ ngày,
liên tục 3 - 5 ngày).

35 - 60
Lẻ bầy (bán
heo con hoặc Phòng bệnh đường ruột và hô hấp.
chuyển qua
chuồng nuôi
thịt).
Tẩy giun

Ngừa hồng lỵ cho những heo được
chọn làm hậu bị.

Trộn kháng sinh phòng bệnh như Maxflor Premix (2 - 3kg/ tấn
thức ăn/ ngày, 7 - 10 ngày) hoặc Alplucine Pig Premix (1kg/ tấn
thức ăn/ ngày, 14 - 21 ngày) hoặc Terralplucine (1kg/ tấn thức ăn/
ngày, 5 - 7 ngày).
Trộn Fencare Safety lúc heo 2 - 3 tháng tuổi (nếu heo nái đã được
tẩy giun), nếu heo nái chưa tẩy giun thì trộn lúc 1 - 2 tuần sau khi
heo con cai sữa (25g/ 100kg thể trọng).
Trộn Alplucine Pig Premix (1kg/ tấn thức ăn/ ngày, 7 - 10 ngày)
hoặc tiêm Fortius LA (1ml/ 13 kg thể trọng/ ngày, hiệu quả trong 3
ngày).

Lưu ý:
- Thực hiện đầy đủ chư...
Lưu ý:
- Thực hiện đầy đchương trình chủng ngừa vaccine theo hướng dẫn của nhà sản xuất tình hình dịch tễ từng địa phương.
- Khi heo bị bệnh hô hấp, dùng Maxflor Tonic (1kg/ tấn thức ăn/ ngày hoặc 1kg/ 2000 lít nước/ ngày, 5 ngày) hoặc
Doxipure (2kg/ tấn thức ăn/ ngày hoặc 2kg/1000 lít nước/ ngày, liên tục 5 ngày). Đ điều trị trên từng thể heo, tiêm Maxflor
LA (1ml/ 25 - 30 kg thể trọng/ ngày, lặp lại sau 2 ngày) hoặc Citius 5% (1ml/ 15kg thể trọng/ ngày, liên tục 3 ngày).
- Khi heo bị bệnh trên đường tiêu hóa, tiêm Multibio (1ml/ 10kg thể trọng/ ngày, liên tục 3 ngày) hoặc Fortius LA (1ml/ 13 kg
thể trọng/ ngày, lặp lại sau 3 ngày).
- Trên heo con bị tiêu chảy, phù đầu, tiêm Biotec (1ml/ 4kg thể trọng/ ngày, 3 - 5 ngày) hoặc pha Diet-scour vào nước uống theo
hướng dẫn của nhà sản xuất.
- Dùng Alplucine Pig Premix (1kg/ tấn thức ăn/ ngày, 7 - 10 ngày) hoặc Terralplucine (1kg/ tấn thức ăn/ ngày, 5 - 7 ngày) trong
những giai đoạn nhạy cảm (stress, chủng ngừa, chuyển chuồng... ) để tăng cường sức kháng bệnh cho heo.
liên tục
Ngày tuổi
1
3
7
21
28
Cai sữa (tách
mẹ khỏi heo
con)
35 - 60
Lẻ bầy (bán
heo con hoặc
chuyển qua
chuồng nuôi
thịt).
Mục đích
Ngăn ngừa nhiễm khuẩn do cắt rốn,
bấm răng, cắt đuôi…
Ngăn ngừa thiếu máu do thiếu sắt.
Tăng sức đ kháng, giúp heo mau
lớn, hồng da mượt lông.
Ngăn ngừa tiêu chảy do cầu trùng.
Ngăn ngừa nhiễm trùng do thiến heo.
Giảm stress khi thiến, giúp heo khỏe.
Phòng các bệnh hấp
Bổ sung thêm sắt cho những heo con
bị tiêu chảy, trắng da do thiếu sắt.
Chống stress, tăng sức đ kháng
bệnh, tăng tính háu ăn.
Phòng tiêu chảy ặc biệt E.coli
gây phù đầu) hấp.
Điều trị ghẻ.
Phòng các bệnh hấp.
Giảm stress tăng sức đề kháng.
Phòng bệnh đường ruột hấp.
Tẩy giun
Ngừa hồng lỵ cho những heo được
chọn làm hậu bị.
Đề nghị
Tiêm 1 mũi kháng sinh tác động kéo dài (LA) như Shotapen LA
(1ml/ 10 kg thể trọng/ ngày, hiệu quả trong 3 ngày) hoặc Maxflor
LA (1ml/ 25 - 30kg thể trọng/ ngày, hiệu quả trong 2 ngày).
Tiêm hoặc cho uống Dexprol 200 (1ml/ con).
Tiêm Eutherphos (1ml/ 10 kg thể trọng/ ngày, liên tục 3 - 5 ngày).
Dùng thuốc phòng trị cầu trùng chứa Toltrazuril.
Tiêm 1 mũi kháng sinh tác động kéo dài (LA) như Shotapen LA
(1ml/ 10 kg thể trọng/ ngày, hiệu quả trong 3 ngày) hoặc Maxflor
LA (1ml/ 25 - 30 kg thể trọng/ ngày, hiệu quả trong 2 ngày).
Tiêm Eutherphos (1ml/ 10 kg thể trọng/ ngày, liên tục 3 - 5 ngày).
Chủng vaccine Donoban 10 (1,5ml/ con).
Tiêm Dexprol 200 (1ml/ con).
Tiêm Eutherphos (1ml/ 10 kg thể trọng/ ngày, liên tục 3 - 5 ngày).
Trong 7 - 14 ngày liên tục bắt đầu từ ngày cai sữa, trộn Suramox
50% (300g/ tấn thức ăn/ ngày).
Lúc 1 tuần trước khi chuyển sang nuôi thịt, tiêm Virbamec LA
(1ml/ 33 kg thể trọng).
Lúc 5 tuần tuổi: tái chủng vaccine Donoban 10 (1,5ml/ con).
Lúc vận chuyển đi xa, chuyển chuồng, thay đổi thời tiết, nhiễm
bệnh, chậm lớn…, tiêm Eutherphos (1ml/ 10kg thể trọng/ ngày,
liên tục 3 - 5 ngày).
Trộn kháng sinh phòng bệnh như Maxflor Premix (2 - 3kg/ tấn
thức ăn/ ngày, 7 - 10 ngày) hoặc Alplucine Pig Premix (1kg/ tấn
thức ăn/ ngày, 14 - 21 ngày) hoặc Terralplucine (1kg/ tấn thức ăn/
ngày, 5 - 7 ngày).
Trộn Fencare Safety lúc heo 2 - 3 tháng tuổi (nếu heo nái đã được
tẩy giun), nếu heo nái chưa tẩy giun thì trộn lúc 1 - 2 tuần sau khi
heo con cai sữa (25g/ 100kg thể trọng).
Trộn Alplucine Pig Premix (1kg/ tấn thức ăn/ ngày, 7 - 10 ngày)
hoặc tiêm Fortius LA (1ml/ 13 kg thể trọng/ ngày, hiệu quả trong 3
ngày).
QUY TRÌNH SỬ DỤNG THUỐC TRÊN HEO CON
Phòng bệnh heo con - Người đăng: van-huong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Phòng bệnh heo con 9 10 807