Ktl-icon-tai-lieu

phòng bệnh heo

Được đăng lên bởi conghaivt
Số trang: 68 trang   |   Lượt xem: 2836 lần   |   Lượt tải: 3 lần
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH QUẢNG TRỊ
---o0o---

TÀI LIỆU ĐÀO TẠO NGHỀ
KỸ THUẬT NUÔI VÀ PHÒNG TRỊ BỆNH CHO LỢN
ĐỐI VỚI KHU VỰC MIỀN NÚI
(Dùng cho trình độ dưới 3 tháng )

Đơn vị biên soạn:
Trường Trung học Nông nghiệp và PTNT Quảng Tri

Năm 2012

Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Trị

CHƯƠNG I:KỸ THUẬT CHĂN NUÔI LỢN VÂN PA
Bài 1: MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM GIỐNG LỢN VÂN PA
Mục tiêu:
- Mô tả được nguồn gốc, đặc điểm và khả năng sản xuất của một số
giống lợn nuôi thịt
- Chọn được lợn nuôi thịt đảm bảo các tiêu chuẩn.
A. Nội dung
Trong chăn nuôi lợn, thức ăn là cơ sở, giống là tiền đề cho việc nâng cao
hiệu quả kinh tế. Đo đó, chọn được con giống chuẩn có khả năng sinh trưởng
phát triển
tốt (nuôi mau lớn) nhưng cũng phải phù hợp với trình độ kỹ thuật và đầu tư là
mối
quan tâm hàng đầu của người chăn nuôi.
1: Giống lợn Vân Pa :
Ngoại hình: Lợn có màu lông đen tuyền , lông gáy phát triển
mạnh, đầu hơi to, mõm nhọn, tai nhỏ dựng đứng, thân hình ngắn, bụng
hơi to, Lưng võng, 4 chân thẳng, cã 10 -14 vó.


Tiêu chuẩn lợn đực giống:

2

Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Trị
Lợn đực giống Vân Pa
Kiểm tra và đánh giá năng suất của lợn đực giống thông qua ngoại hình và
thể chất bản thân cá thể. Tất cả lợn đực đều mang những đặc điểm giống tốt đặc
trưng
cho loài:
- Long đen tuyền có phớt ánh vàng thể hiên đặc trưng của giống
- Đầu thanh, mặt dài, lưng thẳng, bụng thon gọn không sệ.
- 4 chân cao, thẳng và vững chắc. Lông gáy dựng đứng chạy dài từ cổ tới
lưng.
-

Tinh hoàn lộ rõ, to và cân đối, độ đàn hồi tốt.

-

Tính hăng rất cao.

-

Số con đẻ ra / nuôi sống cao

-

Mang tính “hoang dã”, dữ tợn.

Danh mục các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật phải công bố tiêu chuẩn chất lượng
đối với giống vật nuôi
 Lợn đực giống Vân Pa
STT Chỉ tiêu

Đơn vi tínhMức công bố

1/ Lợn đực hậu bi (từ 15-50 kg ):
1

- Khả năng tăng trọng/ngày

g/ngày

150 - 170

2

- Tiêu tốn thức ăn/kg tăng trọng

kg

4.66 – 4.89

3

- Độ dày mỡ lưng (đo ở vị trí P2)

mm

10 - 20

3

Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Trị

2/ Lợn đực giống phối trực tiếp
1

Tuổi phối giống lần đầu

tháng

7

2

- Trọng lượng đạt lúc phối giống

kg

30 - 40

3

- Tỷ lệ thụ thai

%

85 - 90

4

- Bình quân số con đẻ ra còn sống/lứa

con

6 – 10

5

- Bình quân khối lượng lợn con lúc sơ sinh

kg

0.35 – 0.45

năm

2,5

ngày/lần

3 - 4 ngày

%

40

6

- Thời gian sữ dụng

7

Mật độ khai thác tinh

8

Mức khấu hao / năm
* Tiêu chuẩn lợn nái sinh sản Vân Pa:

Chọn lợn nái Vân Pa phải thể hiện đặc trưng của giống : Lông đen tuyền có
phớt ánh vàn...



 !"
#$%!&'
(Dùng cho trình độ dưới 3 tháng )
Đơn v biên son:
()*+,(-+,./01+,+,.23456-7+,(8


9:;<;
phòng bệnh heo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
phòng bệnh heo - Người đăng: conghaivt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
68 Vietnamese
phòng bệnh heo 9 10 643