Ktl-icon-tai-lieu

Phòng chống rét cho lúa đông xuân

Được đăng lên bởi nguyenthitu104-gmail-com
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 575 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Biện pháp phòng chống rét cho lúa vụ Đông Xuân 2013-2014
Hiện nay, bà con nông dân trong toàn huyện đã gieo cấy đại trà lúa vụ Đông
Xuân 2013-2014. Với cơ cấu chủ yếu là các giống ngắn ngày và cực ngắn như
XT27, BT7, Khang dân, TH5, HT1, Iri352, … chiếm tỷ lệ 75-80% tổng diện tích,
thời vụ gieo cấy tập trung từ 15/01/2014 đến 05/02/2014. Theo dự báo thì trong
tháng 02/2014 sẽ có những đợt rét tăng cường, có khả năng xuất hiện rét đậm,
nhiệt độ trung bình có thể xuống dưới 15-16 0C, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sinh
trưởng và phát triển của cây lúa.
Để chủ động phòng chống rét cho lúa, hạn chế thấp nhất thiệt hại do rét gây
ra, Trạm khuyến nông huyện đề nghị UBND các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo, đôn
đốc bà con nông dân khẩn trương gieo cấy nốt diện tích lúa Xuân trong những
ngày điều kiện thời tiết thuận lợi, đồng thời chủ động phòng chống rét cho những
diện tích lúa đã gieo cấy:
1. Đối với lúa cấy mạ nền:
- Tận dụng các nguồn phân hữu cơ hoai mục, tro bếp để bón và tăng cường bón
thúc phân kali cho ruộng vừa cung cấp thêm dinh dưỡng cho cây vừa tăng cường
khả năng chống rét cho cây lúa. Khi trời lạnh, nhiệt độ xuống thấp giữ ruộng luôn
có nước từ 2-3 cm để giữ lúa ấm chân. Tuyệt đối không được bón phân đạm, các
loại phân qua lá và những ngày rét đậm, rét hại, nhiệt độ dưới 15 0C. Đối với những
diện tích mạ đã đủ tiêu chuẩn cấy nhưng do điều kiện rét đậm, rét hại (dưới 15 0C)
thì ngừng cấy, giữ mạ lại chờ khi nhiệt độ ấm mới cấy, đồng thời dùng nilon trắng
che chắn kín và sử dụng bóng điện sưởi ấm tránh làm chết mạ.
- Khi thời tiết ấm để thúc cây sinh trưởng nhanh có thể sử dụng các dạng phân bón
qua lá như…… để tăng khả năng ra rễ, giữ ấm cho cây chống chịu tốt với điều kiện
bất lợi.
2. Đối với lúa gieo sạ:
- Làm đất kỹ, bón lót đầy đủ nhằm tạo nguồn dinh dưỡng đầy đủ cho lúa sinh
trưởng tốt hơn, tăng khả năng chống rét.
- Giữ nước thường xuyên trong ruộng, mực nước tối thiểu 2 - 3cm liên tục để giữ
lúa ấm chân. Đối với diện tích lúa mới gieo sạ không tháo nước vào ruộng, tăng
cường bón tro bếp, phân lân.

- Không bón đạm hoặc sử dụng thuốc diệt cỏ cho lúa trong những ngày rét đậm
(nhiệt độ thấp dưới 150C).
- Tranh thủ thời tiết nắng ấm (khi nhiệt độ trên 15 0C) để bón thúc phân cho lúa, kết
hợp với các biện pháp chăm sóc khác. Duy trì mực nước nông để lúa sinh trưởng
thuận lợi và đẻ nhánh sớm.

...
Biện pháp phòng chống rét cho lúa vụ Đông Xuân 2013-2014
Hiện nay, bà con nông dân trong toàn huyện đã gieo cấy đại trà lúa vụ Đông
Xuân 2013-2014. Với cấu chủ yếu là các giống ngắn ngày cực ngắn như
XT27, BT7, Khang dân, TH5, HT1, Iri352, chiếm tỷ lệ 75-80% tổng diện tích,
thời v gieo cấy tập trung t 15/01/2014 đến 05/02/2014. Theo dự báo thì trong
tháng 02/2014 sẽ những đợt rét tăng cường, khả năng xuất hiện rét đậm,
nhiệt độ trung nh thể xuống dưới 15-16
0
C, gây ảnh ởng trực tiếp đến sinh
trưởng và phát triển của cây lúa.
Để chủ động phòng chống rét cho lúa, hạn chế thấp nhất thiệt hại do rét gây
ra, Trạm khuyến nông huyện đề nghị UBNDc xã, thị trấn tập trung chỉ đạo, đôn
đốc con nông dân khẩn trương gieo cấy nốt diện tích lúa Xuân trong những
ngày điều kiện thời tiết thuận lợi, đồng thời chủ động phòng chống rét cho những
diện tích lúa đã gieo cấy:
1. Đối với lúa cấy mạ nền:
- Tận dụng các nguồn phân hữu hoai mục, tro bếp để bón tăng cường bón
thúc phân kali cho ruộng vừa cung cấp thêm dinh dưỡng cho cây vừa tăng cường
khả năng chống rét cho cây lúa. Khi trời lạnh, nhiệt độ xuống thấp giữ ruộng luôn
nước t 2-3 cm để giữ lúa ấm chân. Tuyệt đối không được bón phân đạm, các
loại phân qua lá và những ngày rét đậm, rét hại, nhiệt độ dưới 15
0
C. Đối với những
diện tích mạ đã đủ tiêu chuẩn cấy nhưng do điều kiện rét đậm, rét hại (dưới 15
0
C)
thì ngừng cấy, giữ mạ lại chờ khi nhiệt độ ấm mới cấy, đồng thời dùng nilon trắng
che chắn kín và sử dụng bóng điện sưởi ấm tránh làm chết mạ.
- Khi thời tiết ấm để thúc cây sinh trưởng nhanh có thể sử dụng các dạng phân bón
qua lá như…… để tăng khả năng ra rễ, giữ ấm cho cây chống chịu tốt với điều kiện
bất lợi.
2. Đối với lúa gieo sạ:
- Làm đất kỹ, bón lót đầy đủ nhằm tạo nguồn dinh dưỡng đầy đủ cho lúa sinh
trưởng tốt hơn, tăng khả năng chống rét.
- Giữ nước thường xuyên trong ruộng, mực ớc tối thiểu 2 - 3cm liên tục đ giữ
lúa ấm chân. Đối với diện tích lúa mới gieo sạ không tháo nước vào ruộng, tăng
cường bón tro bếp, phân lân.
Phòng chống rét cho lúa đông xuân - Trang 2
Phòng chống rét cho lúa đông xuân - Người đăng: nguyenthitu104-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Phòng chống rét cho lúa đông xuân 9 10 480