Ktl-icon-tai-lieu

Phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng

Được đăng lên bởi Thuý Hoà Nguyễn
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 889 lần   |   Lượt tải: 0 lần
A.

ĐẶT VẤN ĐỀ

Trong thập niên 70, 80 của thế kỷ trước việc dùng hóa chất để phòng trừ
dịch hại cây trồng là biện pháp chủ yếu. Mặc dù đã góp phần tăng sản lượng
nông nghiệp, tuy nhiên việc sử dụng hóa chất quá nhiều trong phòng trừ dịch hại
cây trồng đã gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng sức khoẻ người sản xuất, ảnh
hưởng chất lượng nông sản và gây hiện tượng bộc phát dịch hại.
Do vậy các nhà khoa học trên thế giới đã nghiên cứu và đưa ra nhiều biện
pháp phòng, chống dịch hại cây trồng có hiệu quả. Hiện nay có nhiều khái niệm
như quản lý dịch hại tổng hợp (IPM), quản lý cây trồng tổng hợp (ICM)…
Mục đích của QLDHTH (IPM) là tìm ra những biện pháp có hiệu quả, có
lợi về mặt kinh tế nhằm hạn chế tác hại của sâu bệnh, làm cho cây trồng đạt
năng suất cao và phẩm chất nông sản tốt. Trên ý nghĩa đó, QLDHTH (IPM)
không chỉ nhằm tiêu diệt nguồn sâu bệnh mà muốn điều hoà các mối cân bằng
trong Hệ sinh thái. Để hiểu rõ hơn về chương trình QLDHTH (IPM) nên tôi
chọn đề tài: “ Tìm hiểu chương trình Quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trong
trồng trọt”.

B.

NỘI DUNG

I. Định nghĩa Quản lý dịch hại tổng hợp (IPM)
IPM được viết tắt từ cụm từ tiếng Anh “Integrated Pest Management” có
nghĩa là “Quản lý dịch hại tổng hợp”. Là một bước phát triển cao hơn các biện
pháp “Kiểm soát dịch hại tổng hợp” (Integrated Pest Control-IPC) hay “Phòng
trừ dịch hại tổng hợp” đã có trước đây bằng cách khai thác thêm hiệu quả từ các
quy luật của hệ sinh thái đồng ruộng.
Theo nhóm chuyên gia của tổ chức nông lương thế giới (FAO), Quản lý
dịch hại tổng hợp: “ Là một hệ thống quản lý dịch hại mà trong khung cảnh cụ
thể của môi trường và những biến động quần thể của các loài gây hại, sử dụng
tất cả các kỹ thuật và biện pháp thích hợp có thể được, nhằm duy trì mật độ của
các loài gây hại ở dưới mức gây ra những thiệt hại kinh tế”.
II. Lược sử phát triển của chương trình Quản lý dịch hại tổng hợp
(IPM).
2.1. Tình hình sản xuất lúa và phòng trừ sâu bệnh trước đây.
Từ việc săn bắt, hái lượm đến việc tra lỗ tỉa hạt là một bước ngoặt quan
trọng trong lịch sử tiến hoá của loài người. Nhưng cột mốc dánh dấu nền văn
minh của loài người chính là bằng việc trồng lúa nước.
Thực vậy, ngay từ xa xưa ông bà chúng ta đã biết trồng lúa nước để sản
xuất lương thực cho chính họ. Bằng việc sử dụng những giống lúa có sẵn trong
tự nhiên con người biết gieo cấy để thu sản phẩm. Có một điều chúng ta có thể
khẳng định rằng ở thời kỳ ấy người ta không hề sử dụng các hoá chất nông
nghiệp (phân bón, thuốc bảo vệ thực vật) để...
A. ĐẶT VẤN ĐỀ
Trong thập niên 70, 80 của thế kỷ trước việc dùng hóa chất để phòng trừ
dịch hại cây trồng biện pháp chủ yếu. Mặc đã góp phần tăng sản lượng
nông nghiệp, tuy nhiên việc sử dụng hóa chất quá nhiều trong phòng trừ dịch hại
cây trồng đã gây ô nhiễm i trường, ảnh hưởng sức khoẻ người sản xuất, ảnh
hưởng chất lượng nông sản và gây hiện tượng bộc phát dịch hại.
Do vậy các nhà khoa học trên thế giới đã nghiên cứu đưa ra nhiều biện
pháp phòng, chống dịch hại cây trồng hiệu quả. Hiện nay nhiều khái niệm
như quản lý dịch hại tổng hợp (IPM), quản lý cây trồng tổng hợp (ICM)…
Mục đích của QLDHTH (IPM) tìm ra những biện pháp hiệu quả,
lợi về mặt kinh tế nhằm hạn chế tác hại của sâu bệnh, làm cho cây trồng đạt
năng suất cao phẩm chất nông sản tốt. Trên ý nghĩa đó, QLDHTH (IPM)
không chỉ nhằm tiêu diệt nguồn sâu bệnh muốn điều hoà các mối cân bằng
trong Hệ sinh thái. Để hiểu hơn về chương trình QLDHTH (IPM) nên tôi
chọn đ tài: Tìm hiểu chương trình Quản dịch hại tổng hợp (IPM) trong
trồng trọt”.
Phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng - Người đăng: Thuý Hoà Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng 9 10 596