Ktl-icon-tai-lieu

Phương pháp chăn nuôi lợn trên đệm lót sinh học

Được đăng lên bởi thong12cb2-gmail-com
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 718 lần   |   Lượt tải: 5 lần
1
PHƯƠNG PHÁP CHĂN NUÔI LỢN TRÊN
ĐỆM LÓT LÊN MEN
Ngành công nghiệp chăn nuôi lợn truyền thống ở nước ta cũng như ở nhiều nước
trên thế giới đang phải đối mặt với vấn đề ô nhiễm môi trường không khí và nước, làm
phát sinh các tác hại cho môi trường và người chăn nuôi, đó là:
- Mùi hôi, khí độc và ruồi muỗi
- Phát sinh dịch bệnh : Chi phí thuốc thú y lớn , lạm dụng của thuốc kháng sinh
- Tốn nước, tốn nhân công xử lý chất thải .
- Động vật nuôi chậm lớn, chi phí thức ăn cao
- Hiệu quả kinh tế thấp
- Chất lượng thịt kém
- Ảnh hưởng đến sức khỏe của con người
Ngày nay mọi người mới thực sự quan tâm đến sự tác động trực tiếp của môi
trường ô nhiễm đến sự gia tăng tỷ lệ mắc bệnh, làm giảm sự sinh trưởng phát triển và khả
năng sinh sản, tăng tiêu tiêu tốn thức ăn trong chăn nuôi…
Vấn đề vệ sinh môi trường chăn nuôi có liên quan chặt chẽ đến vấn đề thải phân
và nước tiểu của động vật nuôi. Vấn đề xử lý các chất thải này được người chăn nuôi
thực hiện hàng ngày với cách làm truyền thống như quét dọn, tẩy rửa, thu gom phân vào
bể biogas, hố ủ hay sử dụng độn lót chuồng có định kỳ bổ sung hoặc thay thế độn lót...
Việc xử lý này không những tốn nhiều công sức và cả tiền của mà còn không thể xử lý
triệt để môi trường, sự ô nhiễm vẫn còn nặng ảnh hưởng đến con vật, người chăn nuôi và
khu dân cư. Việc sử dụng các chế phẩm sinh học để xử lý phân và làm giảm mùi hôi chỉ
là việc làm nhất thời, không giải quyết tận gốc của vấn đề.
Làm sao để có thể xử lý phân, chất thải chăn nuôi một cách triệt để tạo môi trường
trong sạch có lợi cho sự sinh trưởng phát triển của con vật, giảm được tỷ lệ mắc bệnh và
đem lại các lợi ích khác nữa mà không phải tốn tiền và nhân công, không phải thực hiện
hàng ngày? Câu hỏi này đã được giải đáp, đó là nghiên cứu sản xuất chế phẩm vi sinh
dùng để tạo đệm lót lên men trong chăn nuôi.
2
I. PHƯƠNG PHÁP CHĂN NUÔI TRÊN ĐÊM LÓT LÊN MEN LÀ GÌ ?
Phương pháp chăn nuôi trên đệm lót lên men còn được gọi bằng các tên khác
nhau, đó là:
- PHƯƠNG PHÁP CHĂN NUÔI KHÔNG CHẤT THẢI
- PHƯƠNG PHÁP CHĂN NUÔI TỰ NHIÊN
- PHƯƠNG PHÁP CHĂN NUÔI SINH THÁI
- CHĂN NUÔI TRÊN ĐỆM LÓT DẦY
Phương pháp chăn nuôi trên đệm lót lên men là phương pháp nuôi dưỡng động
vật trên độn lót chuồng có chứa một quần thể các vi sinh vật có thể tồn tại cùng nhau lâu
dài trong độn lót, có khả năng phân giải mạnh chất hữu cơ và ức chế các vi sinh vất có
hại và gây bệnh nên có tác dụng lên men tiêu hủy phân, nước tiểu làm giảm các khí độc
và mùi hôi trong chuồng nuôi tạo môi trường trong sạch không...
1
PHƯƠNG PHÁP CHĂN NUÔI LỢN TRÊN
ĐỆM LÓT LÊN MEN
Ngành công nghiệp chăn nuôi lợn truyền thống ở nước ta cũng như ở nhiều nước
trên thế giới đang phải đối mặt với vấn đề ô nhiễm môi trường không khí và nước, làm
phát sinh các tác hại cho môi trường và người chăn nuôi, đó là:
- Mùi hôi, khí độc và ruồi muỗi
- Phát sinh dịch bệnh : Chi phí thuốc thú y lớn , lạm dụng của thuốc kháng sinh
- Tốn nước, tốn nhân công xử lý chất thải .
- Động vật nuôi chậm lớn, chi phí thức ăn cao
- Hiệu quả kinh tế thấp
- Chất lượng thịt kém
- Ảnh hưởng đến sức khỏe của con người
Ngày nay mọi người mới thực sự quan tâm đến sự tác động trực tiếp của môi
trường ô nhiễm đến sự gia tăng tỷ lệ mắc bệnh, làm giảm sự sinh trưởng phát triển và khả
năng sinh sản, tăng tiêu tiêu tốn thức ăn trong chăn nuôi…
Vấn đề vệ sinh môi trường chăn nuôi có liên quan chặt chẽ đến vấn đề thải phân
và nước tiểu của động vật nuôi. Vấn đề xử lý các chất thải này được người chăn nuôi
thực hiện hàng ngày với cách làm truyền thống như quét dọn, tẩy rửa, thu gom phân vào
bể biogas, hố ủ hay sử dụng độn lót chuồng có định kỳ bổ sung hoặc thay thế độn lót...
Việc xử lý này không những tốn nhiều công sức và cả tiền của mà còn không thể xử lý
triệt để môi trường, sự ô nhiễm vẫn còn nặng ảnh hưởng đến con vật, người chăn nuôi và
khu dân cư. Việc sử dụng các chế phẩm sinh học để xử lý phân và làm giảm mùi hôi chỉ
là việc làm nhất thời, không giải quyết tận gốc của vấn đề.
Làm sao để có thể xử lý phân, chất thải chăn nuôi một cách triệt để tạo môi trường
trong sạch có lợi cho sự sinh trưởng phát triển của con vật, giảm được tỷ lệ mắc bệnh và
đem lại các lợi ích khác nữa mà không phải tốn tiền và nhân công, không phải thực hiện
hàng ngày? Câu hỏi này đã được giải đáp, đó là nghiên cứu sản xuất chế phẩm vi sinh
dùng để tạo đệm lót lên men trong chăn nuôi.
2
I. PHƯƠNG PHÁP CHĂN NUÔI TRÊN ĐÊM LÓT LÊN MEN LÀ GÌ ?
Phương pháp chăn nuôi trên đệm lót lên men còn được gọi bằng các tên khác
nhau, đó là:
- PHƯƠNG PHÁP CHĂN NUÔI KHÔNG CHẤT THẢI
- PHƯƠNG PHÁP CHĂN NUÔI TỰ NHIÊN
- PHƯƠNG PHÁP CHĂN NUÔI SINH THÁI
- CHĂN NUÔI TRÊN ĐỆM LÓT DẦY
Phương pháp chăn nuôi trên đệm lót lên men là phương pháp nuôi dưỡng động
vật trên độn lót chuồng có chứa một quần thể các vi sinh vật có thể tồn tại cùng nhau lâu
dài trong độn lót, có khả năng phân giải mạnh chất hữu cơ và ức chế các vi sinh vất có
hại và gây bệnh nên có tác dụng lên men tiêu hủy phân, nước tiểu làm giảm các khí độc
và mùi hôi trong chuồng nuôi tạo môi trường trong sạch không ô nhiễm, ít ruồi muỗi và
vi sinh vật gây hại, do đó con vật sống thoải mái, giảm căng thẳng, tăng sinh trưởng và có
sức đề kháng cao
Do nuôi trên đệm lót lên men phân và nước tiểu hầu như bị tiêu hủy nên người ta
còn gọi là phương pháp chăn nuôi không chất thải. Đệm lót lên men đã tạo ra một môi
Phương pháp chăn nuôi lợn trên đệm lót sinh học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phương pháp chăn nuôi lợn trên đệm lót sinh học - Người đăng: thong12cb2-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Phương pháp chăn nuôi lợn trên đệm lót sinh học 9 10 349