Ktl-icon-tai-lieu

QHSD đất xã Muổi Nọi, huyện Bắc Yên, Sơn La

Được đăng lên bởi nguyenrup
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 1526 lần   |   Lượt tải: 1 lần
PHẦN I: MỞ ĐẦU
1. Đặt vấn đề.
Đất đai là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá và nằm trong nhóm tài nguyên
hạn chế của mỗi quốc gia. Nó là điều kiện không thể thiếu trong mọi qúa trình
phát triển. Vì đất đai là tư liệu sản xuất đặc biệt, là cơ sở không gian của mọi quá
trình sản xuất, là thành phần quan trọng của môi trường sống, là địa bàn phân bố
dân cư, xây dựng các công trình văn hóa - xã hội, an ninh quốc phòng…
Đất đai là điều kiện cần thiết để tồn tại và tái sản xuất. Do đó, đất đai phải
được sử dụng một cách hợp lý, triệt để và có hiệu quả cao nhất. Đặc biệt trong
giai đoạn hiện nay áp lực đối với đất đai càng lớn. Vấn đề này đang trở nên rất
bức thiết đối với công tác quản lý đất đai. Vì vậy, Đảng và Nhà nước ta đang rất
quan tâm đến công tác quy hoạch sử dụng đất. Theo Luật đất đai năm 2003, quy
hoạch sử dụng đất là 01 trong 13 nội dung quản lý nhà nước về đất đai. Quy
hoạch sử dụng đất là hệ thống các biện pháp kinh tế kỹ thuật, pháp chế của nhà
nước về sử dụng đất đầy đủ, hợp lý, hiệu quả thông qua việc phân phối và tái
phân phối quỹ đất, tổ chức sử dụng lao động và các tư liệu sản xuất có liên quan
đến đất nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, tạo điều kiện bảo vệ đất, bảo vệ môi
trường.
Trong quy hoạch sử dụng đất thì quy hoạch cấp xã đóng vai trò quan trọng.
Nó là cơ sở để lập và phân bổ đất cho các ngành, quy hoạch phân bổ đất đai theo
lãnh thổ, bổ sung hoàn chỉnh cho quy hoạch sử dụng đất cấp trên. Mặt khác, quy
hoạch sử dụng đất cấp xã nắm chắc quỹ đất hiện tại của xã, phân tích những hợp
lý, bất hợp lý trong sử dụng đất. Từ đó dự tính phân bổ, quản lý sử dụng đất cho
các mục đích một cách hợp lý, tiết kiệm để đạt được hiệu quả cao nhất. Quy
hoạch sử dụng đất giúp xã xây dựng kế hoạch sử dụng đất hàng năm, làm cơ sở
cho quản lý nhà nước về đất đai theo đúng quy định.
Muổi Nọi là xã có diện tích nhỏ so với các xã khác trong huyện, nằm ở phía
Tây Nam của huyện Thuận Châu, cách trung tâm huyện không xa. Nền kinh tế
thu nhập chủ yếu từ sản xuất nông nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - dịch vụ, chưa
1

chuyên sâu vùng sản xuất hàng hóa, trồng cây chuyên canh tập trung. Đất đai
trong xã đã được quy hoạch cho các mục đích sử dụng khác nhau nhưng chưa
được sử dụng hợp lý, nhất là đối với quy hoạch sử dụng đất cho mục đích lâm
nghiệp.
Diện tích đất lâm nghiệp chiếm phần lớn trong tổng diện tích tự nhiên toàn
xã 1.872,91 ha/2.927,1 ha, toàn bộ diện tích đất lâm nghiệp đã được giao cho các
tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng. Nhưng thực tế còn rất nhiều diện tích...
PHẦN I: MỞ ĐẦU
1. Đặt vấn đề.
Đất đai là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá và nằm trong nhóm tài nguyên
hạn chế của mỗi quốc gia. điều kiện không thể thiếu trong mọi qúa trình
phát triển. đất đai liệu sản xuất đặc biệt, sở không gian của mọi quá
trình sản xuất, thành phần quan trọng của môi trường sống, địa bàn phân bố
dân cư, xây dựng các công trình văn hóa - xã hội, an ninh quốc phòng…
Đất đai điều kiện cần thiết để tồn tại tái sản xuất. Do đó, đất đai phải
được sử dụng một cách hợp lý, triệt để hiệu quả cao nhất. Đặc biệt trong
giai đoạn hiện nay áp lực đối với đất đai càng lớn. Vấn đ này đang trở nên rất
bức thiết đối với công tác quản đất đai. vậy, Đảng Nhà nước ta đang rất
quan tâm đến công tác quy hoạch sử dụng đất. Theo Luật đất đai năm 2003, quy
hoạch sử dụng đất 01 trong 13 nội dung quản nhà nước về đất đai. Quy
hoạch sử dụng đất là hệ thống các biện pháp kinh tế kỹ thuật, pháp chế của nhà
nước về s dụng đất đầy đủ, hợp lý, hiệu quả thông qua việc phân phối tái
phân phối quỹ đất, tổ chức sử dụng lao động và các liệu sản xuất liên quan
đến đất nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, tạo điều kiện bảo vệ đất, bảo vệ môi
trường.
Trong quy hoạch sử dụng đất thì quy hoạch cấp xã đóng vai trò quan trọng.
sở để lập phân bổ đất choc ngành, quy hoạch phân bổ đất đai theo
lãnh thổ, bổ sung hoàn chỉnh cho quy hoạch sử dụng đất cấp trên. Mặt khác, quy
hoạch sử dụng đất cấp nắm chắc quỹ đất hiện tại của xã, phân tích những hợp
lý, bất hợp trong sử dụng đất. Từ đó dự tính phân bổ, quản sử dụng đất cho
các mục đích một cách hợp lý, tiết kiệm để đạt được hiệu quả cao nhất. Quy
hoạch sử dụng đất giúp y dựng kế hoạch sử dụng đất hàng năm, làm sở
cho quản lý nhà nước về đất đai theo đúng quy định.
Muổi Nọi là xã có diện tích nhỏ so với các xã khác trong huyện, nằm ở phía
Tây Nam của huyện Thuận Châu, cách trung tâm huyện không xa. Nền kinh tế
thu nhập chủ yếu từ sản xuất nông nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - dịch vụ, chưa
1
QHSD đất xã Muổi Nọi, huyện Bắc Yên, Sơn La - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
QHSD đất xã Muổi Nọi, huyện Bắc Yên, Sơn La - Người đăng: nguyenrup
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
QHSD đất xã Muổi Nọi, huyện Bắc Yên, Sơn La 9 10 728