Ktl-icon-tai-lieu

Quản lý bệnh tiêu chảy trên heo giai đoạn theo mẹ và sau cai sữ

Được đăng lên bởi Luu Vinh
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 2257 lần   |   Lượt tải: 64 lần
Quản lý bệnh tiêu chảy trên
heo giai đoạn theo mẹ và sau
cai sữa
Báo cáo viên: PHAN Sovannara
Giám đốc kỹ thuật, Campuchia

Tp. HCM, Thứ sáu 23/03/ 2012

1

Năng suất chăn nuôi của heo
Di truyền

Môi trường nuôi

Năng suất chăn nuôi
của heo

Sức khỏe thú
• Hiệu quả của thức ăn
• Quản lý thức ăn

Dinh dưỡng
• Tinh trạng vệ sinh chung
• Tình trạng hoạt động
đường tiêu hóa

Quản lý trại
• Cùng vào cùng ra
(AIAO)
• An toàn sinh học

Tầm quan trọng của bệnh tiêu chảy
trên heo theo mẹ và sau cai sữa
Tiêu chảy là vấn đề rất phổ biến:
• Thông thường tỉ lệ tiêu chảy 20-30% và tỉ lệ chết có thể 2-3%

• Một vài trại tỉ lệ tiêu chảy trên heo sau cai sữa có thể cao, thâm chí
70-80% và tỉ lệ chết lên đến 15-20%, gây thiệt hại đáng kể về kinh tế
cho nhà chăn nuôi.

• Tiêu chảy trên heo con cai sữa thông thường xuất hiện khoảng 3-

10 ngày sau cai sữa .

Nguyên nhân của tiêu chảy giai
đoạn theo mẹ và sau cai sữa
Nguyên nhân
Bệnh truyền nhiễm

Theo mẹ

Sau cai sữa

Mầm bệnh liên quan

Vi khuẩn

- E.coli
- Colibacillus
- C. Perfringens

- E-coli
- Colibacillus
- Salmonella
- C. Perfringens

Virus

-Rotavirus
- Coronavirus

-Rotavirus
- TGE
- PED
- BVD

Ký sinh trùng

- Cầu trùng
- Cryptosporidie

- Cầu trùng
- Trichuris suis
- Oesophagostumum
specie

Nguồn: Dr. Jill Thomson, 2006

Nguyên nhân của tiêu chảy giai
đoạn theo mẹ và sau cai sữa
Nguyên nhân

Vấn đề về tiêu hóa

Theo mẹ

Sau cai sữa

- Sữa chất lượng kém
- Hệ tiêu hóa chưa hoàn
chỉnh….

- Thiếu Niacin
- Khẩu phần nhiều chất
bột đường không phải
tinh bột và lúa mì

Nguồn: Dr. Jill Thomson, 2006

Nguyên nhân của tiêu chảy giai
đoạn theo mẹ và sau cai sữa
Thiếu sữa đầu/kháng thể

Không đủ bảo vệ

Tiêu chảy
trước cai sữa
Chuồng heo đẻ kém vệ
sinh

Môi trường lạnh,
ẩm

Nguyên nhân của tiêu chảy giai
đoạn theo mẹ và sau cai sữa
Yếu tố dinh dưỡng/khẩu
phần

Miễn dịch thụ
động giảm

Tiêu chảy 2 và
3 tuần tuổi

Gia tăng số lượng vi
khuẩn

Các bệnh khác

Nguyên nhân của tiêu chảy giai
đoạn theo mẹ và sau cai sữa
Miễn dịch thụ động giảm
và miễn dịch chủ động
chưa hoàn chỉnh

Thay đổi khẩu
phần

Tiêu chảy 3 và
4 tuần tuổi

Stress do cai sữa

Vệ sinh kém:
A.I.A.O

Tiêu chảy: yếu tố chính và cơ chế
Yếu tố thức ăn
Tiêu thụ
quá

Thức ăn
không tiêu hóa

Cao

RỐI LOẠN SỰ TIÊU HÓA
TĂNG PH
TÌNH TRẠNG NƯỚC

Yếu tố vi sinh vật
MÔI TRƯỜNG

VỆ SINH

mật độ
nóng
nước uống

AIAO

Sự nhân lên của các chủng gây bệnh

ESCHERICHIA COLI
ĐỘC TỐ RuỘT

NỘI ĐỘC TỐ

Hệ thần kinh
trung ương
Quá mẫn

TIÊU CHẢY

TĂNG TIẾT DỊCH
Ở RUỘT

PHÙ

TIÊU...
Tp. HCM, Thứ sáu 23/03/ 2012
1
Quản bệnh tiêu chảy trên
heo giai đoạn theo mẹ sau
cai sữa
Báo cáo viên: PHAN Sovannara
Giám đốc kỹ thuật, Campuchia
Quản lý bệnh tiêu chảy trên heo giai đoạn theo mẹ và sau cai sữ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản lý bệnh tiêu chảy trên heo giai đoạn theo mẹ và sau cai sữ - Người đăng: Luu Vinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
Quản lý bệnh tiêu chảy trên heo giai đoạn theo mẹ và sau cai sữ 9 10 86