Ktl-icon-tai-lieu

Quản lý chất thải chăn nuôi lợn

Được đăng lên bởi Tống Duy
Số trang: 137 trang   |   Lượt xem: 7328 lần   |   Lượt tải: 61 lần
Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o
Tr­êng ®¹i häc n«ng nghiÖp hµ néi
_______________________________

PGS.TS. BïI H÷U §OµN -chñ biªn
PGS.TS. NguyÔn xu©n tr¹ch; PGS.ts. Vò ®×nh t«n

Bµi gi¶ng

QU¶N Lý
CHÊT TH¶I Ch¨n nu«I

Nhµ xuÊt b¶n n«ng ngHiÖp
Hµ néi- 2011

Lời nói đầu
Ngành chăn nuôi trên thế giới và ở nước ta đang phát triển với tốc độ rất cao nhằm
đáp ứng nhu cầu về thực phẩm ngày càng tăng của con người. Bên cạnh nhiều thành tựu,
ngành chăn nuôi đã và đang gây ô nhiễm môi trường trầm trọng từ các chất thải mà chúng
sinh ra. Bảo vệ môi trường nói chung, môi trường chăn nuôi nói riêng đang là một vấn đề
lớn, được cả xã hội quan tâm.
Để góp phần vào sự đổi mới và phát triển ngành chăn nuôi một cách bền vững,
nhất là cung cấp tài liệu học tập cho sinh viên ngành chăn nuôi và thú y, tài liệu tham
khảo cho các học viên, cán bộ nghiên cứu, những độc giả quan tâm đến lĩnh vực này,
chúng tôi biên soạn tập bài giảng Quản lý chất thải chăn nuôi, do PGS. TS. Bùi Hữu
Đoàn chủ biên nhằm cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về quản lý chất thải
chăn nuôi trong tình hình hiện nay.
Về cấu trúc, vì thời lượng học môn Quản lý chất thải chăn nuôi rất ít (chỉ gồm 2
tín chỉ) nên tập bài giảng này chỉ tập trung vào những nội dung quan trọng nhất, gồm 4
chương, được biên soạn bởi các tác giả sau đây:
PGS.TS. Bùi Hữu Đoàn biên soạn Bài mở đầu- Chăn nuôi và vấn đề ô nhiễm môi
trường; Chương 3 - Quản lý khí thải chăn nuôi và chương 4- Sản xuất sạch hơn trong chăn
nuôi.
PGS.TS. Vũ Đình Tôn biên soạn chương 1 - Quản lý chất thải rắn trong chăn nuôi.
PGS. TS. Nguyễn Xuân Trạch biên soạn chương 2- Quản lý nước thải chăn nuôi.
Để sử dụng bài giảng có hiệu quả, các học viên cần tham khảo thêm tài liệu của
các môn học có liên quan: Hoá học môi trường, Công nghệ môi trường, Kỹ thuật và thiết
bị xử lý môi trường... liên hệ giữa nội dung trong tài liệu với thực tiễn sản xuất để hiểu kỹ
và ứng dụng tốt các kiến thức đã trình bày trong tài liệu.
Nhân dịp hoàn thành tập bài giảng này, chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự giúp
đỡ và ý kiến đóng góp hết sức quý báu của nhiều thầy giáo, cô giáo, các cán bộ nghiên
cứu, các bạn đồng nghiệp, các đồng chí lãnh đạo, cán bộ kỹ thuật các trang trại chăn
nuôi....
Mặc dù đã có nhiều cố gắng, nhưng do thời gian eo hẹp, tốc độ phát triển nhanh
của khoa học kỹ thuật môi trường và đặc biệt là những hiểu biết của chúng tôi về lĩnh vực
mà môn học đề cập đến còn rất hạn chế... chắc chắn tập bài giảng sẽ còn nhiều thiếu sót,
mong bạn đọc đóng góp ý kiến để tài li...
gi¸o c ®µo t¹o
Tr êng ®¹i häc ng nghiÖp i
_______________________________
PGS.TS. BïI U §OµN -chñ biªn
PGS.TS. NguyÔn xu©n tr¹ch; PGS.ts. Vò ®×nh t«n
Bµi gi¶ng
QU¶N Lý
CHÊT TH¶I Ch¨n nu«I
Nhµ xuÊtn n«ng ngHiÖp
i- 2011
Quản lý chất thải chăn nuôi lợn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản lý chất thải chăn nuôi lợn - Người đăng: Tống Duy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
137 Vietnamese
Quản lý chất thải chăn nuôi lợn 9 10 533