Ktl-icon-tai-lieu

Quản lý nhà nước về hoạt động khai thác rừng

Được đăng lên bởi nguyenthomnapa
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 641 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA
CƠ SỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

--------

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG

Chủ đề :

Quản lý nhà nước về hoạt động khai thác rừng

LỜI MỞ ĐẦU

1

“Mùa xuân là tết trồng cây,
Làm cho đất nước càng ngày càng xuân”
Đó chính là lời dặn dò mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn thế hệ trẻ Việt
Nam mỗi dịp tết đến xuân về nhằm góp phần bảo vệ "lá phổi xanh của nhân
loại". Bởi rừng là tài nguyên quý giá có vai trò đặc biệt quan trọng đối với môi
trường nói chung cũng như sự phát triển kinh tế xã hội của từng quốc gia nói
riêng.
Đối với môi trường, rừng góp phần quan trọng trong quá trình điều hòa khí
hậu, cân bằng sinh thái, giảm nhẹ sức tàn phá khốc liệt của thiên tai. Ngăn chặn
xói mòn đất, bảo vệ mực nước ngầm và là nơi cư trú động, thực vật và lưu trữ
các nguồn gen quý hiếm.
Còn đối với sự phát triển kinh tế xã hội, rừng là nguồn cung cấp gỗ, củi và lâm
sản phục vụ cho nhu cầu đời sống và sản xuất, cung cấp các dược liệu quý có tác
dụng chữa bệnh và nâng cao sức khỏe của con người, các mặt hàng lâm sản có
giá trị phục vụ cho quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Và đặc biệt hơn nữa,
đối với vùng núi nước ta, rừng là nguồn sống của đồng bào dân tộc ít người.
Có thể nói, bảo vệ rừng cũng chính là bảo vệ và nuôi dưỡng cuộc sống của
chúng ta. Đó là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân, toàn xã hội, cùng nhau chung
tay góp sức nuôi dưỡng “lá phổi xanh” ấy ngày càng xanh hơn.
Đứng dưới góc độ quản lý nhà nước, hoạt động khai thác rừng cần được quản
lý một cách chặt chẽ, nghiêm ngặt trên cơ sở đáp ứng được nhu cầu phát triển,
khai thác ngày càng cao của xã hội. Đó là yêu cầu cấp bách khi thực tế hiện nay
tài nguyên rừng đang bị hủy hoại ở mức báo động mà nguyên nhân chủ yếu là do
chính hoạt động của con người. Vì thế, quản lý nhà nước về khai thác rừng đóng
vai trò cốt lõi trong công cuộc xây dựng, phát triển tài nguyên rừng của đất nước
nói riêng cũng như bảo vệ môi trường toàn cầu nói chung.

2

I. Thực trạng:
1.Thực trạng khai thác rừng:
Với địa hình rất đa dạng, hơn 2/3 lãnh thổ là đồi núi, lại có khí hậu thay đổi từ
nhiệt đới ẩm phía Nam, đến á nhiệt đới ở vùng cao phía Bắc, đã tạo nên sự đa
dạng về hệ sinh thái tự nhiên và sự phong phú về các loài sinh vật.
Nhưng hiện nay, mức độ suy giảm rừng đang ở mức báo động, hình ảnh dưới
đây giúp chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy sự suy giảm này, trong giai đoạn từ
năm 1909 đến năm 2003, màu xanh biểu thị đất có rừng nhạt dần theo thời gian.

Vào năm 1943, diện tích rừng của Việ...
HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA
CƠ SỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
---- ----
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
Chủ đề : Quản lý nhà nước về hoạt động khai thác rừng
LỜI MỞ ĐẦU
1
Quản lý nhà nước về hoạt động khai thác rừng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản lý nhà nước về hoạt động khai thác rừng - Người đăng: nguyenthomnapa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Quản lý nhà nước về hoạt động khai thác rừng 9 10 494