Ktl-icon-tai-lieu

Quy trình chăn nuôi theo hướng công nghệ sinh học

Được đăng lên bởi lehuuhuycubi
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 2798 lần   |   Lượt tải: 14 lần
Ứng dụng vi sinh vật trong chăn nuôi

SỞ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
TRUNG TÂM ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHCN

TÀI LIỆU TẬP HUẤN
ỨNG DỤNG VI SINH VẬT TRONG CHĂN NUÔI

Đông Hà, tháng 05 năm 2012

Trung tâm Ứng dụng TBKHCN Quảng Trị

1

Ứng dụng vi sinh vật trong chăn nuôi

ĐẶT VẤN ĐỀ

Chăn nuôi là một trong những hợp phần quan trọng của ngành nông
nghiệp ở Việt Nam. Tỷ trọng nguồn thu từ chăn nuôi ngày càng tăng lên
trong tổng nguồn thu từ ngành nông nghiệp trong GDP của nước ta. Cụ thể,
tỷ trọng đóng góp của ngành chăn nuôi trong GDP của ngành nông nghiệp là
26,4% (2006) đã tăng lên 30,7% (2009), phấn đấu đạt tỷ trọng 38,4% trong
2015 và khoảng 45-50% trong 2020.
Chúng ta đang đối mặt với nhiều cản trở và thách thức để phát triển
ngành chăn nuôi như: chăn nuôi trên nền tảng nông hộ, quy mô nhỏ lẻ, kỹ
thuật lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, đặc biệt là vấn đề dịch
bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm của sản phẩm làm ra.
Theo thống kê của Cục Chăn nuôi, mỗi năm đàn vật nuôi của nước ta
đang thải ra môi trường hơn 80 triệu tấn chất thải rắn, vài chục tỷ
khối chất thải lỏng và hàng trăm triệu tấn chất thải khí. Trong đó chỉ
có khoảng 40-70% chất thải rắn được xử lý, còn lại trực tiếp thải ra môi
trường.
Hầu hết các cơ sở chăn nuôi không có nhà xử lý phân hoàn chỉnh đạt
tiêu chuẩn chất lượng. Khoảng 40% chất thải lỏng trực tiếp được dùng để
tưới hoa màu, nuôi cá, còn khoảng 60% thường được đổ thẳng ra hệ thống
thoát nước của khu dân cư. Ngành chăn nuôi cũng “đóng góp” tới
18% khí nhà kính, yếu tố gây hiệu ứng làm cho trái đất nóng lên và sự
biến đổi khí hậu toàn cầu.
Từ xa xưa, tập quán chăn nuôi (lợn, gà, trâu, bò...) chủ yếu trên nền
đất tự nhiên với các chất độn sẵn có như rơm rạ, rác rưởi... Trong tiến
trình bê tông hóa, các chuồng nuôi cũng đã được cứng hóa bằng xi măng
hoặc lát gạch. Với hệ thống chuồng nuôi này, hàng ngày hoặc định kỳ
người chăn nuôi phải dọn phân, nước giải, chất độn chuồng ra khỏi chuồng
nuôi và tắm cho vật nuôi (lợn). Các chất khí thoát ra từ phân, nước giải của
vật nuôi hòa trộn vào môi trường không khí gây ô nhiễm cho con người. Các
mầm bệnh tồn tại lưu cữu trên vách tường, trong môi trường, trên các
dụng cụ chăn nuôi và thường xuyên có cơ hội để tấn công vật nuôi.

Trung tâm Ứng dụng TBKHCN Quảng Trị

2

Ứng dụng vi sinh vật trong chăn nuôi

Trong vài năm gần đây, ngành chăn nuôi một số nước cũng như ở
Việt Nam đang phát triển một hình thức chăn nuôi mới, đó là chăn nuôi trên
nền chuồng đệm lót với các vi sinh vật có ích. Hì...
Ứng dụng vi sinh vật trong chăn nuôi
SỞ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
TRUNG TÂM ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHCN
TÀI LIỆU TẬP HUẤN
ỨNG DỤNG VI SINH VẬT TRONG CHĂN NUÔI
Đông Hà, tháng 05 năm 2012
Trung tâm Ứng dụng TBKHCN Quảng Trị
1
Quy trình chăn nuôi theo hướng công nghệ sinh học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quy trình chăn nuôi theo hướng công nghệ sinh học - Người đăng: lehuuhuycubi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Quy trình chăn nuôi theo hướng công nghệ sinh học 9 10 613