Ktl-icon-tai-lieu

Quy trình kỹ thuật chăn nuôi gà thả vườn

Được đăng lên bởi Will Be Successfull
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 819 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Quy trình kỹ thuật chăn nuôi gà thả vườn
Thứ sáu, 08 Tháng 4 2011 00:00
Một số kinh nghiệm chăn nuôi gà thả vườn cho năng suất cao và hiệu quả, mời
bà con tham khảo.
Chương I: Chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật của gà thả vườn
1. Đối với gà thả vườn nuôi thịt theo phương thức nhốt thả
- Diện tích chuồng nuôi:

Gà từ 1 - 30 ngày tuổi : 25 con/m2
Gà từ 30 - 60 ngày tuổi : 10 con/m2
- Tỷ lệ nuôi sống : 95%
- Máng ăn:
Khay ăn 1 tuần đầu : 50 - 80 con/khay (50x60x2cm)
Máng ăn những tuần tiếp : máng ăn tròn 50 con/máng
- Máng uống : 1 - 2 tuần đầu dùng loại 1 lít, những tuần tiếp theo dùng máng 3,8
- 4 lít/25 con gà
- Điện chiếu sáng : 3w/m2; chiếu sáng: trong 20 ngày đầu.
- Điện sưởi ấm giai đoạn úm gà con, tuỳ thời tiết, 2 - 3 tuần đầu dùng bóng điện
75 –100 W .
- Thuốc và thức ăn bổ sung:
+ Thuốc phòng bệnh chính cho gà: Gumboro - Lasota - Đậu gà - Niucatxơn H1
(1.000đ/con)
+ Đường Gluco: 0,5kg/100 con gà (15.000 đ/kg)
+ Strees Brand: 1 gói/ 100 con gà (8.000 đ/gói)
+ Kháng sinh dự phòng: 100 đ/con

- Tiêu tốn thức ăn/1kg tăng trọng: 2,8 – 3 kg thức ăn
- Thời gian xuất chuồng là 60 - 90 ngày tuổi
- Trọng lượng xuất chuồng: 1,5 - 2kg.
2. Đối với gà đẻ thả vuờn theo phương thức nhốt thả - Trong 1 tháng đầu tiên tất
cả các định mức như nuôi gà thịt.
- Định mức thức ăn để có 1 gà mái thả vườn đẻ được lúc 21 - 22 tuần tuổi là
10kg/con
- Chỉ tiêu 1,7 - 1,9 kg thức ăn cho 10 quả trứng.
- 5- 10 con có 1 ổ đẻ (30x30x30 cm).
- Sào đậu cách nhau 30 - 40 cm.
- Đệm chuồng 1 tháng thay 1 lần, lớp độn dày 12 –15 cm bằng rơm rạ cắt ngắn,
- Có bể cát cho gà tắm trong vườn
- Có máng sỏi (cát to) cho gà ăn
Chu kỳ kinh tế 2 - 3 năm là loại thải.
Chương II Một số giống gà thả vườn
A – Giống gà địa phương
1. Giống gà Ri Nghệ An
Đặc điểm giống:
- Màu lông đa dạng.
- Con trống trưởng thành nặng 2 - 2.5 kg.
- Con mái trưởng thành nặng 1,3 - 2 kg. Đẻ trung bình 97 quả/năm, trọng lượng
42 g/quả.
Ưu điểm: Dễ nuôi, chịu khó tìm kiếm mồi, ít dịch bệnh. Đẻ sớm (6 tháng tuổi đã
bắt đầu đẻ), nuôi con khéo.
Nhược điểm : Năng suất trứng, thịt thấp
2. Giống gà chọi và gà cồ
Đặc điểm giống:
- Trống trưởng thành nặng 2,5 - 3,5 kg.
- Mái trưởng thành nặng 2 - 3 kg. Đẻ trung bình 60 - 80quả/năm, gà mái 7-8
tháng tuổi bắt đầu đẻ.

Ưu điểm: Tính thích nghi tốt, chóng lớn, khả năng chống bệnh cao.
Nhược điểm: Năng suất trứng thấp, nuôi con vụng.
B - Các giống gà được lai tạo hoặc nhập nội
1. Gà rốt ri
Cơ quan tạo giống: Viện chăn nuôi Hà Nội
Đặc điểm giống:
- Màu sắc: màu nâu là chính
- Con trống trưởng thà...
Quy trình kỹ thuật chăn nuôi gà thả vườn
Thứ sáu, 08 Tháng 4 2011 00:00
Một số kinh nghiệm chăn nuôi gà thả vườn cho năng suất cao và hiệu quả, mời
bà con tham khảo.
Chương I: Chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật của gà thả vườn
1. Đối với gà thả vườn nuôi thịt theo phương thức nhốt thả
- Diện tích chuồng nuôi:
Gà từ 1 - 30 ngày tuổi : 25 con/m2
Gà từ 30 - 60 ngày tuổi : 10 con/m2
- Tỷ lệ nuôi sống : 95%
- Máng ăn:
Khay ăn 1 tuần đầu : 50 - 80 con/khay (50x60x2cm)
Máng ăn những tuần tiếp : máng ăn tròn 50 con/máng
- Máng uống : 1 - 2 tuần đầu dùng loại 1 lít, những tuần tiếp theo dùng máng 3,8
- 4 lít/25 con gà
- Điện chiếu sáng : 3w/m2; chiếu sáng: trong 20 ngày đầu.
- Điện sưởi ấm giai đoạn úm gà con, tuỳ thời tiết, 2 - 3 tuần đầu dùng bóng điện
75 –100 W .
- Thuốc và thức ăn bổ sung:
+ Thuốc phòng bệnh chính cho gà: Gumboro - Lasota - Đậu gà - Niucatxơn H1
(1.000đ/con)
+ Đường Gluco: 0,5kg/100 con gà (15.000 đ/kg)
+ Strees Brand: 1 gói/ 100 con gà (8.000 đ/gói)
+ Kháng sinh dự phòng: 100 đ/con
Quy trình kỹ thuật chăn nuôi gà thả vườn - Trang 2
Quy trình kỹ thuật chăn nuôi gà thả vườn - Người đăng: Will Be Successfull
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Quy trình kỹ thuật chăn nuôi gà thả vườn 9 10 604