Ktl-icon-tai-lieu

Quy trình sản xuất dứa khoanh đường đóng hộp

Được đăng lên bởi ngochoanhtb94
Số trang: 65 trang   |   Lượt xem: 1808 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Đồ án tốt nghiệp

LỜI MỞ ĐẦU
Ngày nay, với cuộc sống công nghiệp hiện đại, chất lượng cuộc sống ngày càng
được nâng cao, nhu cầu của mỗi người cũng được mở rộng và mong muốn được
đáp ứng đầy đủ đặc biệt là về thực phẩm, trong đó nhu cầu về rau quả là vô cùng
cần thiết. Các sản phẩm này ngày càng trở nên quan trọng hơn và không thể
thiếu trong cuộc sống hàng ngày của mỗi người. Nước uống được chế biến từ
rau quả tươi vô cùng tốt cho sức khỏe của con người, chúng vừa cung cấp chất
khoáng, các vitamin cùng với một hàm lượng chất dinh dưỡng lớn cho cơ thể.
Tuy nhiên, trên thực tế sức tiêu thụ các sản phẩm nước quả hiện nay thực
sự chưa cao do người tiêu dùng chưa quen với những sản phẩm này, giá thành
sản phẩm còn cao, sản phẩm lại chưa phổ biến đến mọi vùng trên cả nước. Với
sự tiến bộ của khoa học các sản phẩm được chế biến từ rau quả đang là một sản
phẩm đầy tiềm năng đối với thi trường trong nước và trên thế giới.
Việt Nam là nước khí hậu nhiệt đới, có điều kiện đất đai thích hợp cho
nhiều loại rau quả phát triển. Việc ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong
canh tác, trồng trọt ngày nay càng tăng thêm năng suất cho cây trồng. Tuy nhiên
hầu hết rau quả thu hoạch theo mùa vụ và dễ hư hỏng do tác động của môi
trường.
Dứa là loại cây dễ trồng, thích hợp trên nhiều loại đất và thu hoạch quanh
năm đặc biệt là từ tháng 4 đến tháng 7 cho sản lượng lớn và chất lượng cao. Dứa
cung cấp nhiều đường, protein, muối khoáng như magie, kali, sắt, photpho…và
bổ xung nhiều vitamin cho cơ thể (A, B1, B2, C…).
Một phần sản lượng Dứa dùng để ăn tươi, còn phần lớn dùng để chế biến
đồ hộp đông lạnh, nước giải khát, rượu quả, mứt kẹo, thức ăn gia súc, phân
bón…
Để làm đa dạng sản phẩm, nâng cao giá trị kinh tế và giá trị sử dụng của
cây Dứa em đã chọn đề tài tốt nghiệp:
“Nghiên cứu chế biến đồ hộp dứa nước đường và mứt dứa nhuyễn”

Sinh viên: Vương Thị Quỳnh - Lớp: CB901

Đồ án tốt nghiệp

PHẦN I: TỔNG QUAN
1.1 Giới thiệu về Dứa.
1.1.1 Nguồn gốc.
Dứa có tên khoa học là Annas comusmin là loại quả nhiệt đới có nguồn
gốc đông bắc Mĩ La Tinh. Ngày nay Dứa được trồng rộng khắp ở các nước có
khí hậu nhiệt đới và cận nhiệt đới.
Ở nước ta Dứa được trồng nhiều ở Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Bắc Giang, Bắc
Ninh,Tuyên Quang, Thanh Hoá, Nghệ An, Tây Ninh, Kiên Giang.
1.1.2 Phân loại.
Dứa được chia thanh 3 loại chính :
+ Dứa Hoàng Hậu (dứa Queen) :có kích thước trung bình, mắt quả lồi,
thịt quả vàng đậm, thơm ngọt, chịu vận chuyển, là loại Dứa có chất lượng tốt
nhất.
+ Dứa Cayene : kích thướ...



 !"#$%&#'(# #
)!"*+,-.#( /!,(012
!3451.#('60(789:
3( "#$%43+3;
(0182 )9<=" %>;
9 #2##??@ 8:4
A6(6-3)6B1.#01-
- ? %6?20=C1.#
1.#D 1.#E+33#72(614F
-3+"9 71.#3+3;(01#1
.#!,#G(%( (634
F#9HI/,9H
, (01(:4F)?B3+9 79JI( 
((7G6#G (4A6
!3(01 = #2B?K<? "#
(%4
L) ?K(H(6,  0
G#*+;M3N 1 4L)
,%( =#9 #=9O  P
+EQ,# 8:RSTUTV5PW4
X!1L)?2:G8D!?2:3+3
19(01#)9Y )G>
+/P
:#?1.# (Z93(Z[?B"
L)=#\7,]
^
_6]F8AZ`a bc]5TdeU
Quy trình sản xuất dứa khoanh đường đóng hộp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quy trình sản xuất dứa khoanh đường đóng hộp - Người đăng: ngochoanhtb94
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
65 Vietnamese
Quy trình sản xuất dứa khoanh đường đóng hộp 9 10 55