Ktl-icon-tai-lieu

Quy trình sản xuất thanh long theo VIETGAP

Được đăng lên bởi 2005ctpvy
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 204 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bài tập môn an toàn thực phẩm

Sv: Nguyễn Ánh Quỳnh Như - 61202625

QUY TRÌNH SẢN XUẤT THANH LONG THEO VIETGAP
I. YÊU CẦU SINH THÁI
1) Nhiệt độ: Nhiệt độ thích hợp cho thanh long sinh trưởng và phát triển từ 20 – 34oC.
2) Ánh sáng: Ra hoa trong điều kiện ngày dài, cây sinh trưởng và phát triển tốt ở các nơi có ánh sáng đầy đủ.
3) Nước: Chống chịu hạn nhưng không chịu úng lượng mưa tốt cho cây từ 800 – 2.000 mm/năm.
4) Đất đai: Đất cát pha, đất xám bạc màu, đất phèn đến đất phù sa, đất đỏ Bazan, đất thịt… đất tơi xốp, thông thoáng,
thoát nước tốt, không bị nhiễm mặn và có pH đất từ 5 – 7.
II. ĐÁNH GIÁ VÀ LỰA CHỌN VÙNG SẢN XUẤT
Cần phân tích đất, nước trước khi trồng phù hợp với quy hoạch của Tỉnh ít nguy cơ ô nhiễm, nếu
ô nhiễm trên mà có thể khắc phục thì phải có cơ sở khoa học chứng minh sự khắc phục nguy cơ ô nhiễm và lưu trong
hồ sơ.
III. THIẾT KẾ VƯỜN
1) Chuẩn bị đất và quản lý cây trồng: Cày bừa kỹ, tạo mặt phẳng để dễ thoát nước chống ngập úng, hạn chế chăn thả
vật nuôi.
2) Trụ trồng: Có thể dùng trụ gỗ, trụ gạch hoặc xi măng cốt sắt để trồng thanh long. Trụ có kích thước dài 2 – 2,1 m;
cạnh vuông tối thiểu 15 – 15 cm.
3) Mật độ, khoảng cách trồng: Khoảng cách là 3 x 3 m (hàng cách hàng 3 m, trụ cách trụ 3 m), mật độ 1.100 trụ/ha.
4) Giống trồng: Giống phải có nguồn gốc rõ ràng, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép. Giống hiện trồng
phổ biến là giống thanh long ruột trắng.
IV. KỸ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC
1) Thời vụ trồng: Có thể trồng được quanh năm, nhưng có 2 thời điểm chính xuống giống: tháng 10 – 11 và tháng 5
– 6 dương lịch.
2) Cách đặt hom:
 Đặt hom cạn 2 – 3 cm, đặt phần lõi (đã gọt bỏ lớp vỏ bên ngoài) xuống đất để tránh thối gốc.
 Khi trồng nên áp phần phẳng của hom vào mặt trụ tạo điều kiện thuận lợi cho cành ra rễ dễ bám sát vào trụ.
 Sau khi trồng dùng dây cột hom vào trụ để tránh gió làm lung lay và đổ ngã.
 Mỗi trụ đặt 4 hom theo từng mặt trụ.
3) Tưới nước: Cần tưới nước thường xuyên đảm bảo đủ độ ẩm cho cây phát triển.
Sản xuất theo VietGAP yêu cầu:
 Nước tưới phải đảm bảo theo TCVN.
 Phân tích và đánh giá nguy cơ ô nhiễm hóa chất và sinh học từ nguồn nước sử dụng.
4) Tủ gốc giữ ẩm: Vào mùa nắng nên dùng rơm rạ, cỏ khô, xơ dừa, lục bình… để tủ gốc giữ ẩm cho cây. Ngoài việc
giữ ẩm cho cây biện pháp này còn giúp hạn chế sự phát triển của cỏ dại.
5) Tỉa cành và tạo tán: Tạo cho cây có bộ khung cơ bản, thông thoáng, hạn chế sâu bệnh và cành không hiệu quả.
Trên giá đỡ, tỉa cành theo nguyên tắc 1 cành mẹ để lại 1 – 2 cành con,...
Bài tp môn an toàn thc phm Sv: Nguyn Ánh Qunh Như - 61202625
QUY TRÌNH SẢN XUẤT THANH LONG THEO VIETGAP
I. YÊU CẦU SINH THÁI
1) Nhit độ: Nhiệt độ thích hợp cho thanh long sinh trưởng và phát triển từ 20 – 34
o
C.
2) Ánh sáng: Ra hoa trong điều kiện ngày dài, cây sinh trưởng và phát triển tốt ở các nơi có ánh sáng đầy đủ.
3) Nước: Chống chịu hạn nhưng không chịu úng lượng mưa tốt cho cây từ 800 – 2.000 mm/năm.
4) Đất đai: Đất cát pha, đất xám bạc màu, đất phèn đến đất phù sa, đất đỏ Bazan, đất thịt… đất tơi xốp, thông thoáng,
thoát nước tốt, không bị nhiễm mặn và có pH đất từ 5 – 7.
II. ĐÁNH GIÁ VÀ LỰA CHỌN VÙNG SẢN XUẤT
Cần phân tích đất, nước trước khi trng phù hp vi quy hoch ca Tnh ít nguy cơ ô nhim, nếu
ô nhim trên có th khc phc thì phải cơ sở khoa hc chng minh s khc phục nguy cơ ô nhiễm và lưu trong
h sơ.
III. THIẾT KẾ VƯỜN
1) Chun b đất và qun lý cây trng: Cày bừa kỹ, tạo mặt phẳng để dễ thoát nước chống ngập úng, hạn chế chăn thả
vật nuôi.
2) Tr trng: Có thể dùng trụ gỗ, trụ gạch hoặc xi măng cốt sắt để trồng thanh long. Trụ có kích thước dài 2 – 2,1 m;
cạnh vuông tối thiểu 15 – 15 cm.
3) Mt độ, khong cách trng: Khoảng cách là 3 x 3 m (hàng cách hàng 3 m, trụ cách trụ 3 m), mật độ 1.100 trụ/ha.
4) Ging trng: Giống phảinguồn gốc ràng, được cơ quan nhà nước thẩm quyền cấp phép. Giống hiện trồng
phổ biến là giống thanh long ruột trắng.
IV. KỸ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC
1) Thi v trng: Có thể trồng được quanh năm, nhưng có 2 thời điểm chính xuống giống: tháng 10 11 và tháng 5
6 dương lịch.
2) Cách đặt hom:
Đặt hom cạn 2 – 3 cm, đặt phần lõi (đã gọt bỏ lớp vỏ bên ngoài) xuống đất để tránh thối gốc.
Khi trồng nên áp phần phẳng của hom vào mặt trụ tạo điều kiện thuận lợi cho cành ra rễ dễ bám sát vào trụ.
Sau khi trồng dùng dây cột hom vào trụ để tránh gió làm lung lay và đổ ngã.
Mỗi trụ đặt 4 hom theo từng mặt trụ.
3) Tưới nước: Cần tưới nước thường xuyên đảm bảo đủ độ ẩm cho cây phát triển.
Sản xuất theo VietGAP yêu cầu:
Nước tưới phải đảm bảo theo TCVN.
Phân tích và đánh giá nguy cơ ô nhiễm hóa chất và sinh học từ nguồn nước sử dng.
4) T gc gi m: Vào mùa nắng nên dùng rơm rạ, cỏ khô, xơ dừa, lục bình… để tủ gốc giữ ẩm cho cây. Ngoài việc
giữ ẩm cho cây biện pháp này còn giúp hạn chế sự phát triển của cỏ dại.
5) Ta cành to tán: Tạo cho cây bộ khung bản, thông thoáng, hạn chế sâu bệnh cành không hiệu quả.
Trên giá đỡ, tỉa cành theo nguyên tắc 1 cành mẹ để lại 1 – 2 cành con, Khi cành dài 1,2 m 1,5 m bấm đọt cành.
Từ năm thứ 5 trở đi, hàng năm, sau mỗi vụ thu hoạch cần tiến hành tỉa cành tạo tán.
6) C di: Trước mỗi đợt bón phân cần làm sạch cỏ xung quanh gốc, hạn chế tối đa việc sử dụng thuốc trừ cỏ loi
thuc, liều lượng s dng phi phù hợp vi quy định Bộ Nông nghiệp & PTNT.
7) Phân bón và cht ph gia: Ch s dng các loi phân bón và cht ph gia có trong danh mục được phép sn xut,
kinh doanh ti Vit Nam.
8) Ta hoa, trái: Chọn 2 nụ phát triển tốt trên mỗi cành, tỉa bỏ các nụ còn lại, các nụ trên cùng một cành nên chọn ở
hai mắt xa nhau. Sau khi hoa nở 5 7 ngày tiến hành tỉa trái, mỗi cành chỉ để lại 1 trái, chọn các trái phát triển
tốt, không dấu vết sâu bệnh.
V. PHÒNG TRỪ MỘT SỐ SÂU BỆNH HẠI CHÍNH
1) Sâu hi: gm: kiến, các loi b cánh cng, rui đục trái, sên, c, Bin pháp phòng tr: Vệ sinh sinh đồng rung;
Thu hoch trái chín kp thi; Áp dng bin pháp bao trái; Dùng cht dn d; Phu thuốc diệt.
2) Bnh hi: gm 3 bnh ch yếu: bnh thi cành, bnh đốm nâu trên thân cành, bnh thán thư. Bin pháp phòng tr:
Tỉa cành cho cây thông thoáng, loại bỏ cành bị sâu bệnh - Phun thuốc.
VI. THU HOẠCH VÀ XỬ LÝ SAU THU HOẠCH
1) Thu hoch: Chấm dứt phun xịt thuốc bảo vệ thực vật và chất kích thích sinh trưởng trước khi thu hoạch 7 10
ngày; Nên thu hoạch trong khoảng 28 – 32 ngày sau khi nở hoa vào c sáng sớm hoặc chiều mát; Sản phẩm sau
khi thu hoạch không được để tiếp xúc trực tiếp với đất và hạn chế để qua đêm.
2) X lý sau thu hoch: Nguyên liệu không gây ô nhiễm lên sản phẩm; Đảm bảo chắc chắn và vệ sinh sạch sẽ trước
khi sử dụng; Đm bo yêu cu kĩ thut; Khu vc sơ chế đóngi và bo qun phi đạt yêu cu v sinh.
3) X sn phm: Chỉ sử dụng các loại hóa chất, chế phẩm, màng sáp cho phép trong quá trình xử lý sau thu hoạch.
4) Bo qun vn chuyn: dùng bao polyetylen đục lỗ nhiệt độ lạnh 5
0
C, bảo quản tươi 42 ngày, độ ẩm 90% -
95%, độ thông khí 20 25 m
3
/giờ; Không bảo quản vận chuyển sản phẩm chung với các hàng hóa khác
nguy cơ gây ô nhiễm sản phẩm. Phải thường xuyên khử trùng kho và phương tiện vận chuyển.
Quy trình sản xuất thanh long theo VIETGAP - Người đăng: 2005ctpvy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Quy trình sản xuất thanh long theo VIETGAP 9 10 396