Ktl-icon-tai-lieu

QUY TRÌNH THU HOẠCH, BẢO QUẢN VÀ CHẾ BIẾN CÁC SẢN PHẨM TỪ LẠC

Được đăng lên bởi thuthuy122
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 1754 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Phần I: MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Lạc là loại cây thực phẩm, cây có dầu quan trọng đem lại giá trị kinh tế cao.
Việt Nam là một trong mười nước hàng đầu sản xuất dầu đậu phộng. Cây lạc thích
hợp với những loại đất có thành phần cơ giới nhẹ và thoát hơi nước tốt nên được trồng
rất phổ biến ở nước ta. Năm 2013 diện tích trồng lạc ở nước ta là 2025,8 ha và sản
lượng đạt 3405,5 tấn.
Theo chủ trương của Đảng và nhà nước phát triển ngành trồng trọt theo chiều
sâu tăng giá trị gia tăng và bền vững bằng tăng năng suất và chất lượng, ứng dụng
thành tựu khoa học, công nghệ sinh học, công nghệ cao để phát triển ngành kinh tế
nông nghiệp. Mục tiêu của Đảng và nhà nước, tỉnh đến năm 2015 diện tích gieo trồng
lạc là 266 nghàn ha và sản lượng đạt 603 nghàn tấn. Năm 2020 diện tích gieo trồng lạc
là 300 nghàn ha và sản lượng đạt 810 nghàn tấn. Trong đó tỉnh Quảng Nam có diện
tích hơn 10000ha lạc được gieo trồng, năng suất đạt 19 tạ/ha năng xuất đạt được vẫn
còn thấp.
Lạc không chỉ dùng trong bữa ăn gia đình mà còn có thể chế biến ra các loại
thực phẩm khác như sữa, kẹo, bơ, đầu đậu phộng…. là các sản phẩm có nhiều chất
béo và lượng đạm lợi cho sức khỏe con người. Trong lạc còn chứa nhiều lipit, protein,
tinh bột,…. và các amino acid cần thiết giúp phòng chống ung thư, bảo vệ tim mạch,
ngăn ngừa sỏi thận, giảm nguy cơ sinh con bị dị tật…..
Để đạt năng suất của đậu không chỉ phụ thuộc vào giống, chế độ chăm sóc,
điều kiện canh tác….mà còn phụ thuộc vào công nghệ chế biến sau khi thu hoạch. Để
đảm bảo được số lượng cung như chất lượng nông sản cần có những biện pháp kỹ
thuật thu hoạch hợp lí và bảo quản hợp lí.
Ngoài ra để cung cấp thức ăn đem lại hiệu quả kinh tế cao chúng ta có thể chế
biến lạc thành các sản phẩm khác nhau đế sản xuất cũng như bảo quản được lâu hơn.
Vì vậy tôi chọn đề tài “QUY TRÌNH THU HOẠCH, BẢO QUẢN VÀ CHẾ
BIẾN CÁC SẢN PHẨM TỪ LẠC” để giúp người đọc có cái nhìn tổng quát quy trình
thu hoạch bảo quản và chế biến bên cạnh đó đưa ra các biện pháp kỹ thuật để có thể
thu hoạch bảo quản được hiệu quả cao.

2. Mục tiêu nghiên cứu
- Làm quen với công tác nghiên cứu khoa học.
- Nghiên cứu quy trình thu hoạch, bảo quản và chế biến các sản phẩm từ lạc.
- Ảnh hưởng của các yếu tố bên ngoài đến quá trình bảo quản.
3.Đối tượng nghiên cứu
- Quy trình bảo quản và chế biến các sản phẩm từ lạc.
4. Phương pháp nghiên cứu
- Thu thập và xử lí tài liệu.
- So sánh đánh giá phân tích tài liệu.

Phần II: NỘI DUNG
Chương 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI
1.1.Tình hình sản xuất lạc trên thế...
Phần I: MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Lạc loại cây thực phẩm, cây có dầu quan trọng đem lại giá trị kinh tế cao.
Việt Nam một trong mười nước hàng đầu sản xuất dầu đậu phng. Cây lạc thích
hợp với những loại đất có thành phần cơ giới nhẹ và thoát hơi nước tốt n được trồng
rất phổ biến ớc ta. Năm 2013 diện tích trồng lạc nước ta 2025,8 ha và sản
lượng đạt 3405,5 tấn.
Theo chủ trương của Đảng nhà nước phát triển ngành trồng trọt theo chiều
sâu tăng giá trị gia tăng bền vững bằng tăng năng suất chất lượng, ứng dụng
thành tựu khoa học, công nghệ sinh học, công nghệ cao để phát triển ngành kinh tế
nông nghiệp. Mục tiêu của Đảng và nhà nước, tỉnh đến năm 2015 diện ch gieo trồng
lạc là 266 nghàn ha và sản lượng đạt 603 nghàn tấn. Năm 2020 diện tích gieo trồng lạc
300 nghàn ha và sản lượng đạt 810 nghàn tấn. Trong đó tỉnh Quảng Nam diện
tích hơn 10000ha lạc đưc gieo trồng, năng suất đạt 19 tạ/ha năng xuất đạt được vẫn
còn thấp.
Lạc không chỉ dùng trong bữa ăn gia đình còn thể chế biến ra các loại
thực phẩm khác như sữa, kẹo, bơ, đầu đậu phộng…. là các sản phẩm có nhiều chất
béo và ợng đạm lợi cho sức khỏe con người. Trong lạc còn chứa nhiều lipit, protein,
tinh bột,…. các amino acid cần thiết giúp phòng chống ung thư, bảo vệ tim mạch,
ngăn ngừa sỏi thận, giảm nguy cơ sinh con bị dị tật…..
Để đạt năng suất của đậu không chỉ phụ thuộc vào giống, chế độ chăm sóc,
điều kiện canh tác….mà còn phụ thuộc vào công nghệ chế biến sau khi thu hoạch. Đ
đảm bảo đưc số lượng cung như chất lượng nông sản cần những biện pháp kỹ
thuật thu hoạch hợp lí và bảo quản hợp lí.
Ngoài ra để cung cấp thức ăn đem lại hiệu quả kinh tế cao chúng ta có thể chế
biến lạc thành các sản phẩm khác nhau đế sản xuất cũng như bảo quản được lâu hơn.
vậy tôi chọn đề tài “QUY TRÌNH THU HOẠCH, BẢO QUẢN CHẾ
BIẾN CÁC SN PHẨM TLẠC” để giúp người đọc có cái nhìn tổng quát quy trình
thu hoạch bảo quản và chế biến bên cạnh đó đưa ra các biện pháp kỹ thuật đ thể
thu hoạch bảo quản được hiệu quả cao.
QUY TRÌNH THU HOẠCH, BẢO QUẢN VÀ CHẾ BIẾN CÁC SẢN PHẨM TỪ LẠC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
QUY TRÌNH THU HOẠCH, BẢO QUẢN VÀ CHẾ BIẾN CÁC SẢN PHẨM TỪ LẠC - Người đăng: thuthuy122
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
QUY TRÌNH THU HOẠCH, BẢO QUẢN VÀ CHẾ BIẾN CÁC SẢN PHẨM TỪ LẠC 9 10 795