Ktl-icon-tai-lieu

Ra hoa trên cây trồng

Được đăng lên bởi Nguyen Thuy
Số trang: 42 trang   |   Lượt xem: 547 lần   |   Lượt tải: 0 lần
 Yêu cầu dinh dưỡng của sự rahoa   
• Thông thường, sự dinh dưỡng giàu đạm kích thích sự phát triển dinh dưỡng, 

ngược lại, sự dinh dưỡng giàu cacbon kích thích sự ra hoa. Do đó, cần có một tỷ 
lệ C/N thích hợp cho sự ra hoa, nếu tỷ lệ này:

  Sự cảm ứng hình thành hoa bởi nhiệt độ (sự xuân hoá)
Sựxuân hoá
•  Có rất nhiều thực vật mà nhiệt độ, đặc biệt là nhiệt độ thấp, có ý nghĩa rất quan 
•

trọng cho sự hình thành hoa của chúng.

Vídụ như đối với các câynhưsu hào, bắp cải…nếu thời kỳ dinh dưỡng của chúng 
trải qua một mùa đông lạnh thì sang năm sau mới ra hoa.

 Cơquan cảm thụ nhiệt độ thấp
• Trong phản ứng xuân hoá, cơ quan tiếp nhận nhiệt độthấplà đỉnh sinh trưởng 
ngọn. Chỉ cần đỉnh sinh trưởng chịu tác động của nhiệt độ thấp là đủ để gây nên 
sự phân hoá mầm hoa mà không cần nhiệt độ thấp ở các cơ quan khác.

•
•

Giớihạn của nhiệt độ và thời gian tiếp xúc với nhiệt độ thấp
Giới hạn nhiệt độ cho phản ứng xuân hoá rất khác nhau tuỳ theo thực vật. Nhìn 
o
o
chung, giới hạn đó trong khoảng 0 C- 15 C. Các cây ôn đới thường có nhiệt độ 
xuân hoá thấp hơn các cây nhiệt đới. Trong khoảng nhiệt độ xuân hoá, nếu nhiệt 
độ càng thấp thì thời gian tiếp xúc càng ngắn.

Phảnxuân hoá
• Thời gian tác động của nhiệt độ thấp cần phải liên tục. Nếu thời kỳ xuân hoá chưa 
kết thúc thì tác động của nhiệt độ cao sẽ làm mất tác dụng của xuân hoá, cây 
không ra hoa. Đó là sự phản xuân hoá.Vídụ:câybắp cải gặp rét liên tục trong giai 
đoạn trải lá bàng thì ra hoa, còn rét không liên tục thì không ra hoa.

Bảnchất của xuân hoá
• Dưới tác động của nhiệt độ thấp, trong đỉnh sinh trưởng sản sinh ra một chất có 

bản chất hoocmon (vernalin -chất xuân hoá). Chất này sẽ vận chuyển đến tất cả 
các đỉnh sinh trưởng các cành để kích thích sự phân hoá mầm hoa. Vì vậy chỉ cần 
đỉnh sinh trưởng tiếp xúc nhiệt độ thấp là đủ cho cả cây ra hoa.

 Sự cảm ứng ra hoa bởi ánh sáng (quang chu kỳ)
 Khái niệm quang chu kỳ
• Độ dài chiếu sáng ban ngày và bóng tối ban đêm có một vai trò rất quan trọng trong việc 
điều chỉnh quá trình hình thành hoa của thực vật. Độ dài chiếu sáng tới hạn trong ngày có 
tác dụng điều tiết quá trình sinh trưởng phát triển của cây phụ thuộc vào các loài cây khác 
nhau gọi là hiện tượng quang chu kỳ.

Phânloại thực vật theo quang chu kỳ
• Tuỳ theo mức độ mẫn cảm của thực vật với quang chu kỳ mà người ta chia thực 
vật thành ba nhóm: cây ngày ngắn, cây ngày dài và cây trung tính.

•

  Nhóm cây ngày ngắn gồm những thực vật ra hoa khi có thời gian chiếu...
Yêu cầu dinh dưỡng của sự rahoa
Thôngthường,sựdinhdưỡnggiàuđạmkíchthíchsựpháttriểndinhdưỡng,
ngượclại,sựdinhdưỡnggiàucacbonkíchthíchsựrahoa.Dođó,cầncómộttỷ
lệC/Nthíchhợpchosựrahoa,nếutỷlệnày:
Ra hoa trên cây trồng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ra hoa trên cây trồng - Người đăng: Nguyen Thuy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
42 Vietnamese
Ra hoa trên cây trồng 9 10 381