Ktl-icon-tai-lieu

Rừng nhiệt đới

Được đăng lên bởi Đào Lan Anh
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 1012 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Rừng nhiệt đới là nguồn tài nguyên có giá trị lớn, là nơi giúp duy trì đa dạng sinh
học và là lá phổi xanh của Trái đất. Những vùng ở Phi Châu, Trung và Nam Mỹ
Châu, và Đông Nam Á thì dày đặc với sự sống màu lá cây, những côn trùng lạ
thường, những loài chim đầy màu sắc, và những loài động vật kỳ lạ. Sự sống ở mọi
nơi, bắt đầu, lớn mạnh, chết đi, và bắt đầu sự sống. Thực vật phong phú của rừng
nhiệt đới giữ gìn nhiều chủng loại khác nhau vào bậc nhất trên trái đất. Chúng là
một môi trường sống quan trọng cho động vật di cư và duy trì khoảng 50 phần
trăm các loài trên trái đất, cũng như một số nền văn hóa đa dạng và độc đáo bản
địa. Thí dụ, chỉ trong một ha của rừng nhiệt đới Amazon ở Ba Tây, có thể cung cấp
nhiều đến ba trăm loại cây cho gỗ, một vùng thực vật đa dạng nhất. Trái lại, những
vùng đất ở... thông thường chỉ cung cấp mười hai loại cây cho gỗ - không
quá nhiều loại. Rừng nhiệt đới quá phong phú với sự sinh trưởng của cây cối nên
người ta từ lâu đã nghĩ rằng chúng không thể bị hủy diệt, cắt hạ một cây và rồi hai
ba cây khác có thể mọc lên nơi ấy. Những tài nguyên trong những khu rừng dày
đặc nhiệt đới chắc chắn sẽ được dùng một cách tự do. Những chính phủ cũng cho
rằng rừng nhiệt đới có thể biến thành lợi tức một cách dễ dàng. Sự tăng trưởng
dường như quá dày đặc; dường như nó tái sinh một cách dễ dàng. Đối với những
đại nông gia, rừng nhiệt đới là kẻ thù; nó bao trùm những vùng đất mà họ cần cho
những cánh đồng nông nghiệp. Họ ngay cả tin rằng rừng nhiệt đới sẽ mọc
lại khi họ ngừng trồng trọt. Tuy thế điều này sẽ không xảy ra. Mặc dù hệ thống
sinh thái của rừng nhiệt đới bao gồm nhiều loại thực vật cũng như nhiều
chủng loại động vật, hệ thống sinh thái này thì mong manh. Sự cân bằng bị
ảnh hưởng rất dễ dàng. Và ngày nay,chúng ta đang dần dần mất đi những sự
đa dạng sinh học ấy, và sự mất dần này đã đi đến sự báo động lớn trên thế giới. Và
trong hoàn cảnh như vậy, cần có những biện pháp nhằm bảo vệ rừng nhiệt đới
cũng chính là bảo vệ cuộc sống của chúng ta. Tuy nhiên, với diện tích trải dài
trên nhiều châu lục qua rất nhiều quốc gia với những trình độ phát triển và
nhận thức khác nhau nên có rất nhiều khó khăn trong công tác bảo vệ và phát triển
lá phổi xanh của thế giới này.

1

I.
KHÁI QUÁT CHUNG VỀ RỪNG NHIỆT ĐỚI
1.1. Vị trí địa lý.
Rừng nhiệt đới hay rừng mưa nhiệt đới là những quần hệ phụ của rừng mưa phân
bố ở vùng chí tuyến nóng ẩm, tạo thành một vành đai bao quanh trái đất và phần
nào bị đường xích đạo cắt thành hai phần không đều nhau, ở...
Rừng nhiệt đới là nguồn tài nguyên có giá trị lớn, là nơi giúp duy trì đa dạng sinh
học và là lá phổi xanh của Trái đất. Những vùng ở Phi Châu, Trung và Nam Mỹ
Châu, và Đông Nam Á thì dày đặc với sự sống màu lá cây, những côn trùng lạ
thường, những loài chim đầy màu sắc, và những loài động vật kỳ lạ. Sự sống ở mọi
nơi, bắt đầu, lớn mạnh, chết đi, và bắt đầu sự sống. Thực vật phong phú của rừng
nhiệt đới giữ gìn nhiều chủng loại khác nhau vào bậc nhất trên trái đất. Chúng là
một môi trường sống quan trọng cho động vật di cư và duy trì khoảng 50 phần
trăm các loài trên trái đất, cũng như một số nền văn hóa đa dạng và độc đáo bản
địa. Thí dụ, chỉ trong một ha của rừng nhiệt đới Amazon ở Ba Tây, có thể cung cấp
nhiều đến ba trăm loại cây cho gỗ, một vùng thực vật đa dạng nhất. Trái lại, những
vùng đất ở... thông thường chỉ cung cấp mười hai loại cây cho gỗ - không
quá nhiều loại. Rừng nhiệt đới quá phong phú với sự sinh trưởng của cây cối nên
người ta từ lâu đã nghĩ rằng chúng không thể bị hủy diệt, cắt hạ một cây và rồi hai
ba cây khác có thể mọc lên nơi ấy. Những tài nguyên trong những khu rừng dày
đặc nhiệt đới chắc chắn sẽ được dùng một cách tự do. Những chính phủ cũng cho
rằng rừng nhiệt đới có thể biến thành lợi tức một cách dễ dàng. Sự tăng trưởng
dường như quá dày đặc; dường như nó tái sinh một cách dễ dàng. Đối với những
đại nông gia, rừng nhiệt đới là kẻ thù; nó bao trùm những vùng đất mà họ cần cho
những cánh đồng nông nghiệp. Họ ngay cả tin rằng rừng nhiệt đới sẽ mọc
lại khi họ ngừng trồng trọt. Tuy thế điều này sẽ không xảy ra. Mặc dù hệ thống
sinh thái của rừng nhiệt đới bao gồm nhiều loại thực vật cũng như nhiều
chủng loại động vật, hệ thống sinh thái này thì mong manh. Sự cân bằng bị
ảnh hưởng rất dễ dàng. Và ngày nay,chúng ta đang dần dần mất đi những sự
đa dạng sinh học ấy, và sự mất dần này đã đi đến sự báo động lớn trên thế giới. Và
trong hoàn cảnh như vậy, cần có những biện pháp nhằm bảo vệ rừng nhiệt đới
cũng chính là bảo vệ cuộc sống của chúng ta. Tuy nhiên, với diện tích trải dài
trên nhiều châu lục qua rất nhiều quốc gia với những trình độ phát triển và
nhận thức khác nhau nên có rất nhiều khó khăn trong công tác bảo vệ và phát triển
lá phổi xanh của thế giới này.
1
Rừng nhiệt đới - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Rừng nhiệt đới - Người đăng: Đào Lan Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Rừng nhiệt đới 9 10 485