Ktl-icon-tai-lieu

Sản xuất bột cá theo phương pháp thủy phân

Được đăng lên bởi Khánh Goby
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 801 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Sản xuất bột cá theo phương pháp thủy phân

Sản xuất bột cá theo phương pháp thủy phân

CHƯƠNG II : NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT BỘT CÁ
2.1 Giới thiệu về bột cá
Bột cá được sản xuất từ các nguyên liệu thuỷ sản khác nhau, chẳng hạn với các phế
liệu, cá kém giá trị ta được bột cá chăn nuôi, với cá có giá trị ta được bột cá thực phẩm.
Từ bột cá có thể chế biến thành các sản phẩm cao cấp khác hoặc dùng bột cá để làm giàu
thêm lượng đạm, axit amin cần thiết cho các sản phẩm thực phẩm dùng trực tiếp cho
người tiêu dùng.
2.1.1 Bột cá chăn nuôi
Cùng với sự phát triển của công nghệ chế biến thực phẩm thuỷ sản, công nghệ sản
xuất bột cá chăn nuôi ngày càng phát triển. Bởi lẽ: từ công nghệ chế biến thuỷ sản tạo ra
nguồn phế liệu khá dồi dào, sản lượng cá tạm ngày càng tăng cao, chiếm 2/3 tổng sản
lượng chung. Các nước phát triển công nghiệp đòi hỏi tiêu thụ một lượng lớn về bột cá
chăn nuôi.
Việc sản xuất bột cá chăn nuôi có ý nghĩa kinh tế rất lớn, bởi vì công nghệ này đã
tận dụng được nguồn phế liệu và thuỷ sản kém giá trị tạo nên sản phẩm có giá trị dinh
dưỡng cao, cung cấp lượng đạm dễ tiêu hoá cho động vật nhằm phát triển chăn nuôi cung
cấp trứng, sữa, thịt cho con người.
Bột cá là sản phẩm giàu đạm, chứa từ 47-85% là đạm tổng số, trong đó đạm tiêu
hoá và hấp thu là 80 + 95% tuỳ thuộc vào phương pháp chế biến và nguyên liệu ban đầu.
Khi đó đạm tiêu hoá của bột thực vật chỉ đạt từ 30 40% đạt từ 30 40% đạm tổng số.
Protein của bột cá là protein hoàn hảo, vì chúng chưa đủ các axit amin không thay
thế và có tỉ lệ cân đối với các axit amin. Hàm lượng một số axit amin trong bột cá chăn
nuôi với các chế phẩm chăn nuôi khác được thể hiện như sau:

Sản xuất bột cá theo phương pháp thủy phân

STT

Hàm lượng axit amin (g/kg)
Các sản phẩm chăn nuôi
Ly

Arg

His Meth

Va

Leu

Phe

Tre

01

Bột cá

36

54

20

18

38

59

46

31

02

Bột ngô

3

5

3

1

5

16

4

3

03

Bột đại mạch

4

6

3

1.5

5

10

5

3

04

Bột yến mạch

4

10

3

2

6

14

6

3

05

Bột hướng dương

16

28

13

2

6

49

20

3

06

Bột khô dầu bông

14

35

8

5

18

36

23

11

07

Bột khô dầu đậu tương

28

28

9

6

23

52

20

16

Bảng 1.1. Hàm lượng axit amin trong một số sản phẩm chăn nuôi.

Ngoài thành phần Protein, bột cá còn chứa nhiều các Vitamin như: Bi, B2, B3,
B12, pp, A, D và các nguyên tố khoáng đa lượng: P, Ca, Mg, Na, K,..., vi lượng: Fe, Cu,
Co, I2,....
Bột cá có hệ số tiêu hoá cao bởi lẽ chứa nhiều đạm dễ hoà tan và hấp thu. Bột cá ở
dạng khô nên còn là nguồn thức ăn dự trữ cho động vật...
Sản xuất bột cá theo phương pháp thủy phân
Sản xuất bột cá theo phương pháp thủy phân - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sản xuất bột cá theo phương pháp thủy phân - Người đăng: Khánh Goby
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Sản xuất bột cá theo phương pháp thủy phân 9 10 18