Ktl-icon-tai-lieu

SẢN XUẤT HỒ TIÊU HỮU CƠ

Được đăng lên bởi Không Thể Quên
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1175 lần   |   Lượt tải: 1 lần
SẢN XUẤT HỒ TIÊU HỮU CƠ VIỆT NAM
THÁCH THỨC VÀ CƠ HỘI
Đỗ Trung Bình, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miềnNam
1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Cây Hồ tiêu (Piper nigrum) được trồng ở Việt Nam từ thế kỷ 17 nhưng sản xuất hồ
tiêu chỉ thực sự phát triển mạnh từ sau năm 1997 khi giá hồ tiêu trên thị trường tăng nhanh.
Năm 1998 cả nước có 9.800 ha hồ tiêu, sau 7 năm (2004) đã có 52.500 ha, tốc độ tăng trên
6000 ha/năm đưa Việt Nam trở thành nước sản xuất, xuất khẩu hồ tiêu hàng đầu thế giới
(chiếm 35% sản lượng và gần 50% thị phần thế giới, giá trị xuất khẩu niên vụ 2005 đạt 150
triệu USD, VPA). Hiện nay, diện tích hồ tiêu vẫn tiếp tục tăng, năm 2012, cả nước đã trồng
trên 58.000 ha, vượt 8000 ha so với chỉ đạo của Chính phủ. Cùng với tốc độ tăng diện tích
hồ tiêu một cách phát ồ ạt, thì vì mục tiêu tăng năng suất, nhiều hộ nông dân đã bón quá
nhiều phân vô cơ đến mức báo động với lượng 1200 kg N, 1230 kg P 2O5 và 1425 kg
K2O/ha, vượt từ 4-5 lần khuyến cáo bón phân cho cây tiêu. Phải thừa nhận rằng khi được
đầu tư phân hóa học tối đa, cây tiêu đã tăng năng suất đáng kể, năng suất tiêu bình quân
năm 2012 ở các tỉnh trồng tiêu chính như Gia Lai, Đăk Lăk, Đăk Nông, Bình Phước, Đồng
Nai đạt tuần tự là: 45,2 – 28,8 – 22,7 – 28,8 – 20,6 tấn/ha, làm tăng sản lượng tiêu Việt
Nam lên 102.000 tấn, giá trị xuất khẩu đạt mức kỷ lục 794 triệu USD (VPA, 2013). Tuy
nhiên hệ lụy tất yếu của việc lạm dụng hóa chất trong sản xuất hồ tiêu là dịch hại phát sinh
tràn lan, nguy hiểm nhất là các bệnh chết nhanh, chết chậm, tuyến trùng, rệp sáp...áp lực
đến mức phát bệnh “Tiêu điên” không thể phòng trừ, nhiều vườn tiêu đã suy kiệt trầm
trọng, tuổi thọ vườn tiêu giảm hẳn, thậm chí bị mất trắng, hơn nữa tồn dư hóa chất trong
sản phẩm là điều khó tránh khỏi. Nhiều nghiên cứu gần đây đã khẳng định để bảo đảm sản
xuất nông nghiệp bền vững nhất là đối với các nước nhiệt đới, cần thiết phải giảm thiểu hợp
lý phân vô cơ, đặc biệt chú trọng sử dụng phân hữu cơ.
Vấn đề quan trọng khác là hầu hết sản lượng hồ tiêu Việt Nam phục vụ cho xuất
khẩu (tiêu thụ trong nước chỉ chiếm 5%). Ngành hàng hồ tiêu Việt Nam đang chiếm lĩnh
các thị trường Mỹ, Đức, Nhật, Hà Lan... nơi có khả năng thanh toán tốt nhưng cũng ngày
càng đòi hỏi khắt khe về chất lượng, sản phẩm phải đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực
phẩm, không tồn dư hóa chất và vi sinh vật hại. Những bài học sâu sắc trong sản xuất và
kinh doanh hồ tiêu của các nước đã từng đứng nhất nhì thế giới trước đây như Ấn Độ,
Indonesia nay mất vị thế chỉ sau một thời gian phá...
SẢN XUẤT HỒ TIÊU HỮU CƠ VIỆT NAM
THÁCH THỨC VÀ CƠ HỘI
Đỗ Trung Bình, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miềnNam
1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Cây Hồ tiêu (Piper nigrum) được trồng Việt Nam từ thế kỷ 17 nhưng sản xuất hồ
tiêu chỉ thực sự phát triển mạnh từ sau năm 1997 khi giá hồ tiêu trên thị trường tăng nhanh.
Năm 1998 cả nước 9.800 ha hồ tiêu, sau 7 năm (2004) đã 52.500 ha, tốc độ tăng trên
6000 ha/năm đưa Việt Nam trở thành nước sản xuất, xuất khẩu hồ tiêu ng đầu thế giới
(chiếm 35% sản lượng và gần 50% thị phần thế giới, giá trị xuất khẩu niên vụ 2005 đạt 150
triệu USD, VPA). Hiện nay, diện tích hồ tiêu vẫn tiếp tục tăng, năm 2012, cả nước đã trồng
trên 58.000 ha, vượt 8000 ha so với chỉ đạo của Chính phủ. Cùng với tốc độ tăng diện tích
hồ tiêu một cách phát ạt, thì mục tiêu ng năng suất, nhiều hộ nông dân đã bón quá
nhiều phân đến mức báo động với lượng 1200 kg N, 1230 kg P
2
O
5
1425 kg
K
2
O/ha, vượt từ 4-5 lần khuyến o bón phân cho cây tiêu. Phải thừa nhận rằng khi được
đầu phân hóa học tối đa, cây tiêu đã tăng năng suất đáng kể, năng suất tiêu bình quân
năm 2012 các tỉnh trồng tiêu chính như Gia Lai, Đăk Lăk, Đăk Nông, Bình Phước, Đồng
Nai đạt tuần tự là: 45,2 28,8 22,7 28,8 20,6 tấn/ha, làm tăng sản lượng tiêu Việt
Nam lên 102.000 tấn, giá trị xuất khẩu đạt mức kỷ lục 794 triệu USD (VPA, 2013). Tuy
nhiên hệ lụy tất yếu của việc lạm dụng hóa chất trong sản xuất htiêu dịch hại phát sinh
tràn lan, nguy hiểm nhất các bệnh chết nhanh, chết chậm, tuyến trùng, rệp sáp...áp lực
đến mức phát bệnh “Tiêu điên không thể phòng trừ, nhiều ờn tiêu đã suy kiệt trầm
trọng, tuổi thọ vườn tiêu giảm hẳn, thậm chí bị mất trắng, hơn nữa tồn hóa chất trong
sản phẩm là điều khó tránh khỏi. Nhiều nghiên cứu gần đây đã khẳng định để bảo đảm sản
xuất nông nghiệp bền vững nhất là đối với các nước nhiệt đới, cần thiết phải giảm thiểu hợp
lý phân vô cơ, đặc biệt chú trọng sử dụng phân hữu cơ.
Vấn đề quan trọng khác là hầu hết sản lượng hồ tiêu Việt Nam phục vụ cho xuất
khẩu (tiêu thụ trong nước chỉ chiếm 5%). Ngành ng hồ tiêu Việt Nam đang chiếm lĩnh
các thị trường Mỹ, Đức, Nhật, Lan... nơi khả ng thanh toán tốt nhưng cũng ngày
càng đòi hỏi khắt khe về chất ợng, sản phẩm phải đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực
phẩm, không tồn hóa chất vi sinh vật hại. Những i học sâu sắc trong sản xuất
kinh doanh hồ tiêu của các nước đã từng đứng nhất nhì thế giới trước đây như Ấn Độ,
Indonesia nay mất vị thế chỉ sau một thời gian phát triển ồ ạt, thiếu bền vững.
vậy, với trách nhiệm nước sản xuất hồ tiêu lớn nhất thế giới, Việt Nam cần
các giải pháp kịp thời để phát triển ngành hàng hồ tiêu theo theo hướng hữu cơ bền vững về
quy mô, sản lượng và chất lượng, hiệu quả kinh tế cao.
2. SẢN XUẤT HỐ TIÊU HỮU CƠ
Thế giới đang quan tâm đến một nền nông nghiệp hữu (NNHC) thân thiện với
môi trường, tính bền vững cao đầu ra các loại nông sản chất lượng tốt nhất,
đồng thời cũng mang lại lợi ích nhiều hơn cho người sản xuất. Hiện nay có nhiều quan điểm
khác nhau về nền ng nghiệp hữu
2.1 Một số khái niệm về nông nghiệp hữu cơ
Theo Liên đoàn các phong to nông nghiệp hữu cơ quốc tế (IFOAM): “Nông nghiệp
hữu cơ là hình thức nông nghiệp tránh hoặc loại bỏ phần lớn việc sử dụng phân bón và thuốc
bảo vệ thực vật hóa học, các chất điều tiết tăng trưởng cây trồng các chất phụ gia trong
1
SẢN XUẤT HỒ TIÊU HỮU CƠ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
SẢN XUẤT HỒ TIÊU HỮU CƠ - Người đăng: Không Thể Quên
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
SẢN XUẤT HỒ TIÊU HỮU CƠ 9 10 741