Ktl-icon-tai-lieu

Sản xuất tôm đông lạnh

Được đăng lên bởi Đại Gia Khổ
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 477 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG TP. HỒ CHÍ MINH

LÊ THỊ HỒNG LONG
KHẢO SÁT QUY TRÌNH CHẾ BIẾN TÔM SÚ
ĐÔNG BLOCK TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ
BIẾN THỦY SẢN XUẤT NHẬP KHẨU KIÊN
CƯỜNG
Ngành: Công nghệ Sau thu hoạch
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

TP. Hồ Chí Minh, tháng 06/2011

TRƯỜNG ĐH HÙNG VƯƠNG TP.HCM
KHOA CÔNG NGHỆ SAU THU HOẠCH
Biểu mẫu số: 01-CD-TTTN

CHẤM ĐIỂM BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
(Hệ Cao Đẳng - Phần dành cho giáo viên hướng dẫn)
Họ và tên sinh viên: Lê Thị Hồng Long Lớp: 08CDCS2
Đề tài: KHẢO SÁT QUY TRÌNH CHẾ BIẾN TÔM SÚ ĐÔNG BLOCK
I. Hình thức: ít lỗi chính tả, bố cục hợp lý, trình bày đúng qui định

(1 điểm)

.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
II. Về tinh thần, thái độ của sinh viên trong quá trình thực tập:

(2 điểm)

......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
III. Khả năng chuyên môn của sinh viên:

(6 điểm)

......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
IV. Khả năng xử lý tình huống, khắc phục khó khăn, sáng tạo:

(1 điểm)

......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
V. Điểm...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG TP. HỒ CHÍ MINH
LÊ THỊ HỒNG LONG
KHẢO SÁT QUY TRÌNH CHẾ BIẾN TÔM
ĐÔNG BLOCK TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ
BIẾN THỦY SẢN XUẤT NHẬP KHẨU KIÊN
CƯỜNG
Ngành: Công nghệ Sau thu hoạch
BÁO CÁO THC TẬP TỐT NGHIP
TP. HChí Minh, tháng 06/2011
Sản xuất tôm đông lạnh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sản xuất tôm đông lạnh - Người đăng: Đại Gia Khổ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Sản xuất tôm đông lạnh 9 10 76