Ktl-icon-tai-lieu

sấy vĩ ngang sấy ngô

Được đăng lên bởi monmoon
Số trang: 50 trang   |   Lượt xem: 403 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Tính toán thiết kế hệ thống sấy vỉ ngang sấy thóc, 5 tấn/ mẻ

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU
Sấy là một quá trình trao đổi nhiệt và ẩm , dẫn đến vi ệc lo ại b ỏ m ột ph ần
nước và độ ẩm ra khỏi vật liệu sấy bằng phương pháp sấy nóng và sấy lạnh.
Kĩ thuật sấy được sử dụng rộng rãi để làm khô hầu hết các loại dược
phẩm, ngũ cốc, các loại hạt và nhiều thực phẩm khác, làm tăng hi ệu qu ả kinh t ế
trong sản xuất. Quá trình sấy không chỉ đơn thuần là quá trình tách n ước và h ơi
nước ra khỏi vật liệu mà là một quá trình công nghệ. Nó đòi h ỏi sau khi s ấy v ật
liệu sấy phải đảm bảo chất lượng cao, tiêu tốn năng lượng ít và chi phí vận hành

GVHD: PGS.TS. LÊ NGUYÊN ĐƯƠNG 1

Tính toán thiết kế hệ thống sấy vỉ ngang sấy thóc, 5 tấn/ mẻ
thấp. Trong sấy lúa phải đảm bảo lúa sau khi sấy có tỉ l ệ n ứt gãy khi xay xát là
thấp nhất.
Hiện nay có rất nhiều phương pháp sấy khác nhau, đối v ới lúa ng ười ta có
thể dùng các phương pháp sấy như: phơi nắng tự nhiên, sấy tầng sôi, s ấy tháp,
sấy tĩnh vỉ ngang. Đồ án môn học này nhằm thiết kế hệ th ống sấy lúa b ằng
phương pháp sấy tĩnhvỉ ngang có đảo gió, năng suất 5 tấn/mẻ, địa đi ểm t ại
đồng bằng sông Hồng, hoạt động vào vụ Hè Thu, cung cấp nhiệt bằng khói lò đốt
trấu trực tiếp.
Mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng do kiến thức và tài liệu tham kh ảo còn
nhiều hạn chế nên đồ án chắc chắn không tránh khỏi còn nhi ều thi ếu sót. Em
mong nhận được ý kiến đóng góp của thầy, cô để đồ án của em được hoàn thi ện
hơn.
Em xin chân thành cảm ơn PGS.TS Lê Nguyên Đương cùng các thầy giáo đã
hướng dẫn tận tình để em hoàn thành được đồ án này.

Tên đồ án:
“Tính toán thiết kế máy sấy lúa tĩnh vỉ ngang năng suất đầu vào 5
tấn/mẻ.”
-

Địa điểm tại Hà Nội

GVHD: PGS.TS. LÊ NGUYÊN ĐƯƠNG 2

Tính toán thiết kế hệ thống sấy vỉ ngang sấy thóc, 5 tấn/ mẻ
-

Hoạt động vào mùa thu hoạch Hè Thu
Cung cấp nhiệt là đốt trấu trực tiếp
Nội dung thực hiện:

Tìm hiểu công nghệ chế biến.
1. Công nghệ làm khô vật liệu sấy được giao và máy s ấy vật li ệu này
2. Tổng quát các loại máy sấy được loại vật liệu này
3. Mô tả và trình bày tổng quát, cấu tạo, nguyên lý hoạt động và đ ặc đi ểm riêng
biệt về loại máy sấy này.
4. Thực hiện bài toán sấy lí thuyết và sấy thực. bao g ồm:
- Tìm hiểu bằng tài liệu tra cứu về độ ẩm vào, đ ộ ẩm đầu ra, từ đó làm c ơ s ở tính
-

toán bài toán sấy.
Thực hiện bài toán sấy.
Tính toán thiết kế không gian sấy và hệ thống sấy.
Chọn cung cấp nhiệt sấy gián tiếp hay trực tiếp tùy theo vật li ệu s ấy và s ản

5.
6.
7.
8.

phẩm sấy.
Tính toán thiết kế ...
Tính toán thi t k h th ng s y v ngang s y thóc, 5 t n/ mế ế
M C L C
L I M Đ U
S y m t quá trình trao đ i nhi t m , d n đ n vi c lo i b m t ph n ế
n c và đ m ra kh i v t li u s y b ng ph ng pháp s y nóng và s y l nh.ướ ươ
thu t s y đ c s d ng r ng rãi đ làm khô h u h t các lo i d c ượ ế ượ
ph m, ngũ c c, các lo i h t và nhi u th c ph m khác, làm tăng hi u qu kinh t ế
trong s n xu t. Quá trình s y không ch đ n thu n quá trình tách n c và h i ơ ướ ơ
n c ra kh i v t li u m t quá trình công ngh . đòi h i sau khi s y v tướ
li u s y ph i đ m b o ch t l ng cao, tiêu t n năng l ng ít và chi phí v n hành ượ ượ
GVHD: PGS.TS. LÊ NGUYÊN Đ NGƯƠ 1
sấy vĩ ngang sấy ngô - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
sấy vĩ ngang sấy ngô - Người đăng: monmoon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
50 Vietnamese
sấy vĩ ngang sấy ngô 9 10 542