Ktl-icon-tai-lieu

sinh học đại cương

Được đăng lên bởi Lê Minh Toàn Svd
Số trang: 94 trang   |   Lượt xem: 2810 lần   |   Lượt tải: 3 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN

KHOA SINH- KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP

---------------------------------TS VÕ VĂN TOÀN

GIÁO TRÌNH

SINH HỌC ĐẠI CƯƠNG

QUY NHƠN 2010

BÀI MỞ ĐẦU
I. Sinh học là khoa học nghiên cứu sự sống
Sinh học nghiên cứu cấu tạo, chức năng, tiến hóa, phát triển cá thể, sự đa
đạng và mối tương quan giữa các cơ thể sống với môi trường.
Ngày nay sinh học trở thành một khoa học quá rộng, không có một nhà
nghiên cứu nào có thể khái quát hoặc trình bày đầy đủ trong phạm vi một cuốn
sách giáo khoa, phần lớn các nhà sinh học là chuyên gia về một lĩnh vực nào đó
trong các ngành sinh học. Hiện nay, sinh học được phân chia thành các chuyên
ngành riêng biệt:
+ Sinh học phân tử: Nghiên cứu sự sống ở mức phân tử
+ Tế bào học : Nghiên cứu cấu tạo, thành phần hóa học và chức năng của tế bào.
+ Mô học: Nghiên cứu cấu tạo và chứa năng của các mô.
+ Thực vật học và động vật học nghiên cứu các dạng sinh vật và những mối
tương quan của chúng trong giới thực vật và động vật.
+ Giải phẩu học, sinh lý học và phôi sinh học nghiên cứu cấu tạo, chức năng
và sự phát triển của cơ thể bao gồm: sinh lý học thực vật, sinh lý học động vật và
người, sinh lý học vật nuôi, sinh lý học gia cầm...
+ Ký sinh học: Nghiên cứu các cơ thể ký sinh trong cơ thể khác.
+ Di truyền học : Nghiên cứu sự di truyền và biến dị các tính trạng từ thế hệ
này sang thế hệ khác bao gồm: Di truyền động vật, di truyền thực vật, di truyền vi
sinh vật...
+ Phân loại học: Khoa học về sự sắp xếp thực vật và động vật về họ hàng
tiến hóa của chúng.
+ Sinh thái học: Nghiên cứu những mối tương quan giữa cơ thể với cơ thể và
cơ thể với môi trường.
Ngoài ra, còn có một số bộ môn khoa học liên ngành như Lý sinh học, hóa
sinh học, sinh địa học, phỏng sinh học, sinh học phóng xạ...
II.Lược sử phát triển của sinh học :
Tổ viên của loài người là vượn người và người vượn trên con đường tiến hóa
đã có những hiểu biết rất sớm về thực vật và động vật. Họ đã biết những loài thực
vật nào có thể làm thức ăn, loài động vật nào là nguy hiểm, loài động vật nào có


2

thể săn bắn được để lấy thịt và lông. Một số hiểu biết của người tiền sử về những
sinh vật thời ấy đã được lưu giữ cho đến ngày nay qua các hình vẽ khắc trên đá
trên vách các hang động.
+ Theo truyền thuyết, Anclemeon (thế kỷ thứ 6 trước công nguyên) là người
đầu tiên giải phẩu động vật để mô tả cái đã thấy. Ông mô tả dây thần kinh mắt và
quan sát sự phát triển của phôi gà. Anclemeon là người đặt nền móng cho giải
phẩu học và phôi sinh học.
+ Hi...
TRƯỜNG ĐẠI HC QUY NHƠN
KHOA SINH- K THUT NÔNG NGHIP
----------------------------------
TS VÕ VĂN TOÀN
GIÁO TRÌNH
SINH HC ĐẠI CƯƠNG
QUY NHƠN 2010
sinh học đại cương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
sinh học đại cương - Người đăng: Lê Minh Toàn Svd
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
94 Vietnamese
sinh học đại cương 9 10 601