Ktl-icon-tai-lieu

Sinh hoc đất

Được đăng lên bởi chauphirun
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 186 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giáo trình sinh học đất trình bày kiến thức về:
Các vi sinh vật chuyển hóa các chất trông đất thành chất để cây trồng hấp thụ được
Các quy trình chuyển hóa vật chất trong đất
Úng dụng kiến thức đê tạo chế phẩm vi sinh
Sinh hoc đất - Người đăng: chauphirun
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Sinh hoc đất 9 10 507