Ktl-icon-tai-lieu

Sinh học phát triền

Được đăng lên bởi Hoa Phuong
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 92 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Sinh trưởng và phát triển thực vật
1. Sự phát sinh phôi
2. Vai trò của phân chia tế bào chất trong sự tạo hình
3. Mô phân sinh trong phát triển thực vật
4. Sự phát triển lá
5. Sự phát triển rễ
6. Biệt hóa tế bào
7. Sự hình thành và điều hòa các con đường phát triển
8. Sự già hóa và chết theo lập trình của tế bào

...
Sinh trưởng và phát triển thực vật
1. Sự phát sinh phôi
2. Vai trò của phân chia tế bào chất trong sự tạo hình
3. Mô phân sinh trong phát triển thực vật
4. Sự phát triển lá
5. Sự phát triển rễ
6. Biệt hóa tế bào
7. Sự hình thành và điều hòa các con đường phát triển
8. Sự già hóa và chết theo lập trình của tế bào
Sinh học phát triền - Người đăng: Hoa Phuong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Sinh học phát triền 9 10 363