Ktl-icon-tai-lieu

SINH LÝ THỰC VẬT

Được đăng lên bởi trinh-dung
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 16184 lần   |   Lượt tải: 25 lần
SINH LÝ THỰC VẬT
Câu 1: Động lực quá trình hút nước của rễ? Điều kiện ngoại cảnh ảnh hưởng đến
quá trình hút nước? Các biện pháp làm tăng khả năng hút nước của cây trồng?
Động lực của quá trình hút nước:
- Các động cơ hút nước:
+ Quá trình hút nước thụ động:
Quá trình hút nước thụ động do sự chênh lệch áp suất thẩm thấu giữa tế bào và
môi trường, và do quá trình thoát hơi nước ở lá gây lên. Khi thoát hơi nước làm cho
lượng nước của tế bào lá hao hụt đi, làm cho sức hút nước của tế bào lá tăng lên, nó sẽ
hút nước của các tế bào bên cạnh và cứ theo kiểu dây chuyền như vậy cho đến tế bào rễ,
làm cho tế bào rễ bị thiếu nước, phải hút nước từ đất vào. Như vậy động lực của quá
trình hút nước thụ động là quá trình thoát hơi nước từ bề mặt lá.
+ Quá trình hút nước chủ động
Trong quá trình hoạt động, trao đổi chất ở rễ đã tạo ra các chất làm tăng nồng độ
dịch bào kéo theo sự tăng áp suất thẩm thấu, do đó tăng sự hút nước. Như vậy hoạt động
trao đổi chất ở rễ đã tạo ra động cơ hút nước chủ động của hệ rễ và được gọi là động cơ
dưới của sự hút nước. Có hai hiện tượng minh chứng cho sự tồn tại áp suất rễ là hiện
tượng chảy nhựa và hiện tượng ứ giọt.
* Hiện tượng rỉ nhựa: khi ta cắt ngang một thân cây nhỏ, sau một thời gian ta
thấy chỗ vết cắt có dòng nước chảy ra, ngoài nước còn có các chất vô cơ, hữu cơ
khác mặc dù không có sự thoát hơi nước qua lá, nhưng do áp lực của rễ đẩy nước ra
ngoài. Sự rỉ nhựa nhiều hay ít phụ thuộc vào trạng thái tuổi cây, điều kiện ngoại cảnh
(nhiệt độ, ẩm độ,…) cây một năm sau khi ra hoa, hiện tượng rỉ nhựa giảm xuống rõ rệt.
Nếu nhiệt độ đất và ẩm độ đất cao, đất thoáng thì dịch rỉ nhiều hơn.
* Hiện tượng ứ giọt: vào những ngày trời dâm mát hoặc mưa nhiều hay ẩm độ
không khí cao, tế bào khí khổng thường đóng. Thường không có sự thoát hơi nước qua tế
bào khí khổng, nhưng do áp lực của rễ, nước vẫn được đẩy từ đất lên thông qua kẽ hở ở
lá mà thoát ra ngoài. Hiện tượng ứ giọt cũng là một chỉ tiêu sinh lý để đánh giá hoạt động
của rễ cây. Áp lực của rễ thường thấp từ 1 – 3 atm và động lực này cũng phụ thuộc vào
hoạt động sống bình thường của cây như quá trình hô hấp. Nếu rễ cây gặp những chất ức
chế hô hấp thì hiện tượng trên sẽ bị đình chỉ. Coi sự thoát hơi nước là động lực trên của
sự hút nước (bơm nước), còn áp lực của rễ là động lực dưới (bơm đẩy).
2. Ảnh hưởng của ngoại cảnh tới sự hút nước
Sự hấp thu nước của rễ là một quá trình sinh lý phức tạp chịu ảnh huởng trực tiếp
của diều kiện ngoại cảnh. Có ba yếu tố ngoại cảnh quan trọng nhấ...
SINH LÝ THỰC VẬT
Câu 1: Động lực quá trình hút nước của rễ? Điều kiện ngoại cảnh ảnh hưởng đến
quá trình hút nước? Các biện pháp làm tăng khả năng hút nước của cây trồng?
Động lực của quá trình hút nước:
- Các động cơ hút nước:
+ Quá trình hút nước thụ động:
Quá trình hút nước thụ động do sự chênh lệch áp suất thẩm thấu giữa tế bào
môi trường, do quá trình thoát hơi nước lá gây lên. Khi thoát hơi c làm cho
lượng nước của tế bào hao hụt đi, làm cho sức hút nước của tế bào tăng lên, sẽ
hút nước của các tế bào bên cạnh và cứ theo kiểu dây chuyền như vậy cho đến tế bào rễ,
làm cho tế o rễ bị thiếu c, phải hút nước từ đất vào. Như vậy động lực của quá
trình hút nước thụ động là quá trình thoát hơi nưc từ bề mặt lá.
+ Quá trình hút nước chủ động
Trong quá trình hoạt động, trao đổi chất ở rễ đã tạo ra các chất m tăng nồng độ
dịch bào kéo theo sự tăng áp suất thẩm thấu, do đó tăng sự hút nước. Như vậy hoạt động
trao đổi chất r đã tạo ra động hút nước chủ động của hệ rễ được gọi động cơ
dưới của sự hút nước. hai hiện tượng minh chứng cho sự tồn tại áp suất rễ hiện
tượng chảy nhựa và hiện tượng ứ giọt.
* Hiện tượng rỉ nhựa: khi ta cắt ngang một thân cây nhỏ, sau mt thời gian ta
thấy chỗ vết cắt có dòng nước chảy ra, ngoài nước còn có các chất vô cơ, hữu cơ
khác mặc không sự thoát hơi nước qua lá, nhưng do áp lực của rễ đẩy c ra
ngoài. Sự rỉ nhựa nhiều hay ít phụ thuộc o trạng thái tuổi cây, điều kiện ngoại cảnh
(nhiệt độ, ẩm độ,…) cây mộtm sau khi ra hoa, hiện tượng rỉ nhựa giảm xuống rệt.
Nếu nhiệt độ đất và ẩm độ đất cao, đất thoáng thì dịch rỉ nhiều hơn.
* Hiện tượng giọt: vào những ngày trời dâm mát hoặc mưa nhiều hay ẩm độ
không khí cao, tế bào khí khổng thường đóng. Thường không có sự thoát hơi nước qua tế
bào khí khổng, nhưng do áp lực của rễ, nước vẫn được đẩy từ đất lên thông qua kẽ hở
lá mà thoát ra ngoài. Hiện tượng ứ giọt cũng là một chỉ tiêu sinh lý để đánh giá hoạt động
của rễ cây. Áp lực của rễ thưng thấp từ 1 3 atm động lực này cũng phụ thuộc vào
hoạt động sống bình thường của cây như quá trình hô hấp. Nếu rễ cây gặp những chất ức
chếhấp thì hiện tượng trên sẽ bị đình chỉ. Coi s thoát hơi nước động lực trên của
sự hút nước (bơm nước), còn áp lực của rễ là động lực dưới (bơm đẩy).
2. Ảnh hưởng của ngoại cảnh tới sự hút nước
Sự hấp thu nước của rễ là một quá trình sinh lý phức tạp chịu ảnh huởng trực tiếp
của diều kiện ngoại cảnh. Có ba yếu tố ngoại cảnh quan trọng nhất ảnh huởng đến sự hút
nước của rễ là nhiệt độ, nồng dộ dung dịch đất và nồng độ oxi trong đất.
* Nhiệt độ của đất: Nhiệt độ của đất vừa ảnh hưởng đến hoạt động sống của r
vừa ảnh hưởng đến sự vận động của nưc vào rễ. Nhiệt độ hạ thấp sẽ cản trở sự hút nưc
của r và trong trường hợp nhiệt độ q thấp t rễ hoàn toàn không lấy được nước.
Trong khi đó các bộ phận trên mặt đất vẫn tiếp tục bay hơi nước làm mất cân bằng nước
và cây héo. Khi nhiệt độ thấp:
- Độ nhớt của chất nguyên sinh của nước đều tăng đồng thời tính thấm của
chất nguyên sinh giảm khi nhiệt độ hạ thấp làm cản trở sự m nhập vận động của
nước vào rễ.
- Hô hấp của rễ bị giảm nên thiếu năng lượng cho sự hút nước tích cực.
- Sự thoát hơi nước trên bề mặt bị giảm làm giảm động lực quan trọng cho
dòng nước đi trong mạch dẫn tức làm giảm lực kéo của sự thoát hơi nước ở lá.
1
SINH LÝ THỰC VẬT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
SINH LÝ THỰC VẬT - Người đăng: trinh-dung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
SINH LÝ THỰC VẬT 9 10 638