Ktl-icon-tai-lieu

Sơ đồ 1 nhà máy sơ chế chế biến thủy sản

Được đăng lên bởi thaomycntp-gmail-com
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 979 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Bãi
đỗ xe

Khu bảo
hộ lao
động

Hệ thống cấp nước

WC

Lối đi
Cửa
nhập
liệu

Khu
sơ chế

Khu
fillet

Phòn
g điều
hành

Hệ
thống
rửa tự
động I

Lối đi

Xuất
kho

Kho
bảo
quản

Bao
gói

Cấp
đông

Cấp
đông

Xếp
khuôn

Kiểm
định chất
lượng sơ
bộ

Nhà
ăn,
nghỉ
ngơi

Khu xử lí rác thải

Hệ
thống
rửa tự
động I

Vườn cây xanh

Khu tiếp
nhận
nguyên
liệu

Lối đi

Phòng
bảo
vệ

Máy
phát
điện

WC

Hướng gió
Mặt bằng công ty TNHH DOTA_FISH

...
Mặt bằng công ty TNHH DOTA_FISH
Bãi
đỗ xe
Khu bảo
hộ lao
động
Hệ thống cấp nước WC
Cửa
nhập
liệu
Khu tiếp
nhận
nguyên
liệu
Khu
sơ chế
Hệ
thống
rửa tự
động I
Khu
fillet
Kiểm
định chất
lượng sơ
bộ
Xếp
khuôn
Cấp
đông
Bao
gói
Kho
bảo
quản
Phòn
g điều
hành
Nhà
ăn,
nghỉ
ngơi
V
ư
n
c
â
y
x
a
n
h
K
h
u
x
l
í
r
á
c
t
h
i
Xuất
kho
Lối đi
WC
Phòng
bảo
vệ
Lối đi
Lối đi
Hướng gió
Máy
phát
điện
Hệ
thống
rửa tự
động I
Cấp
đông
Sơ đồ 1 nhà máy sơ chế chế biến thủy sản - Người đăng: thaomycntp-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Sơ đồ 1 nhà máy sơ chế chế biến thủy sản 9 10 605