Ktl-icon-tai-lieu

So sánh hiệu quả sản xuất mô hình độc canh Lúa và mô hình luân canh LúaKhoai tỉnh Vĩnh Long

Được đăng lên bởi thanhtuyen27
Số trang: 48 trang   |   Lượt xem: 4104 lần   |   Lượt tải: 11 lần
Chương 1

MỞ ĐẦU
1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ
Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là một trong những vùng sản xuất lúa gạo lớn
nhất của cả nước (Lệ Thu, 2007). ĐBSCL có gần 4 triệu ha đất nông nghiệp, trong
đó 3 loại đất có diện tích lớn nhất là đất lúa đạt xấp xỉ 2,5 triệu hecta. Hiện nay mỗi
năm riêng đồng bằng này có thể sản xuất ra hơn 18,0 triệu tấn lúa, chiếm 53% sản
lượng lúa gạo của cả nước. Trên 90% sản lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam có
nguồn gốc từ đây (AGROINFO,2009). Tuy nhiên, những năm gần đây, năng suất
lúa ở những vùng thâm canh lúa 3 vụ hoặc có đê bao chống lũ có chiều hướng suy
giảm. Mô hình canh tác lúa 3 vụ được đưa vào sản xuất ở ĐBSCL từ đầu những
năm 80 của thế kỷ XX và diện tích lúa 3 vụ ngày càng tăng nhanh, tập trung nhiều ở
những vùng đất phù sa ven sông Tiền và sông Hậu. Một số vùng bị ngập lũ trước
đây nay được nông dân và địa phương làm bao đê để tăng vụ. Chính vì thế năng
suất lúa ở một số vùng đất thâm canh có xu hướng giảm. Nguyên nhân là do canh
tác lúa 3 vụ liên tục trong năm, đất bị ngập nước từ 8-10 tháng, dẫn đến giảm sự
phân hủy chất hữu cơ, giảm khả năng cung cấp dưỡng chất từ đất, giảm hoạt động
của vi sinh vật có lợi... Những diện tích canh tác lúa có đê bao ngăn lũ không còn
phù sa bồi đắp nên độ phì nhiêu, màu mỡ của đất bị giảm đáng kể. Một nghiên cứu
khác về chất hữu cơ trong đất cho thấy, việc canh tác bất hợp lý dẫn đến chất lượng
chất hữu cơ trong đất ngày càng suy giảm, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng của
cây trồng. Dù có bón phân hóa học, cây trồng vẫn lấy đi khoảng 50% đến 80% đạm
từ đất. Do đó, cần phải tăng cường khả năng cung cấp đạm từ đất bằng các biện
pháp: luân canh lúa với cây trồng cạn, bón phân hữu cơ cho đất, cần có thời gian để
khô đất giữa 2 vụ lúa bằng cách phơi ải đất từ 2 đến 4 tuần... Theo Nguyễn Mỹ Hoa,
Bộ môn Khoa học đất và Quản lý đất đai, cho biết: “Việc luân canh lúa với cây
trồng cạn, phơi đất giữa 2 vụ canh tác sẽ làm chất hữu cơ trong đất chuyển đổi từ
dạng này sang dạng khác theo hướng có lợi cho cây trồng sử dụng, làm tăng lượng
đạm trong đất”. Tùy theo vùng sinh thái, năng suất lúa trong các mô hình luân canh
tăng so với độc canh lúa từ 7-20% là một trong những điểm nổi trội của mô hình
luân canh lúa màu so với độc canh lúa cả ở trong và ngoài vùng đê bao lũ. Mặt
khác, luân canh lúa màu còn giúp cải thiện độ bền của cấu trúc đất cũng như tính
chất hóa lý và sinh học của đất. Trịnh Thị Thu Trang, Bộ môn Khoa học Đất và

1

Quản lý đất đai, cho biết: “C...
Chương 1
MỞ ĐẦU
1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ
Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) một trong những vùng sản xuất lúa gạo lớn
nhất của cả nước (Lệ Thu, 2007). ĐBSCL gần 4 triệu ha đất nông nghiệp, trong
đó 3 loại đất có diện tích lớn nhất là đất lúa đạt xấp xỉ 2,5 triệu hecta. Hiện nay mỗi
năm riêng đồng bằng này có thể sản xuất ra hơn 18,0 triệu tấn lúa, chiếm 53% sản
lượng a go của cả nước. Trên 90% sản lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam có
nguồn gốc từ đây (AGROINFO,2009). Tuy nhiên, những năm gần đây, năng suất
lúa những vùng thâm canh lúa 3 v hoặc có đê bao chống lũ có chiều hướng suy
giảm. hình canh tác lúa 3 vụ được đưa vào sản xuất ĐBSCL từ đầu những
năm 80 của thế kỷ XX và diện tích lúa 3 vụ ngày càng tăng nhanh, tập trung nhiều ở
những vùng đất phù sa ven sông Tiền sông Hậu. Một số vùng b ngập trước
đây nay được ng dân và địa phương làm bao đê để tăng vụ. Chính thế năng
suất lúa một số vùng đất thâm canh xu hướng giảm. Nguyên nhân do canh
tác lúa 3 vụ liên tục trongm, đất bị ngập ớc từ 8-10 tháng, dẫn đến giảm sự
phân hủy chất hữu cơ, giảm khả ng cung cấp dưỡng chất từ đất, giảm hoạt động
của vi sinh vật lợi... Những diện tích canhc a có đê bao ngăn không còn
phù sa bồi đắp nên độ phì nhiêu, màu mỡ của đất bị giảm đáng kể. Một nghiên cứu
khác về chất hữu cơ trong đất cho thấy, việc canh tác bất hợp dẫn đến chất lượng
chất hữu cơ trong đất ngày càng suy giảm, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng của
cây trồng. Dù bón phân hóa học, cây trồng vẫn lấy đi khoảng 50% đến 80% đạm
từ đất. Do đó, cần phải tăng cường khả năng cung cấp đạm từ đất bằng các biện
pháp: luân canh lúa với cây trồng cạn, bón phân hữu cơ cho đất, cầnthời gian để
khô đất giữa 2 vụ lúa bằng cách phơi ải đất từ 2 đến 4 tuần... Theo Nguyễn Mỹ Hoa,
Bộ môn Khoa học đất Quản đất đai, cho biết: “Việc luân canh lúa với cây
trồng cạn, phơi đất giữa 2 vụ canh tác sẽ m chất hữu trong đất chuyển đổi từ
dạng y sang dạng khác theo hướng lợi cho cây trồng sử dụng,m tăng ợng
đạm trong đất”. Tùy theo vùng sinh thái, năng suất lúa trong các hình luân canh
tăng so với độc canh lúa từ 7-20% một trong những điểm nổi trội của hình
luân canh lúa màu so với độc canh lúa c trong ngoài vùng đê bao lũ. Mt
khác, luân canh lúa màu còn giúp cải thiện độ bền của cấu trúc đất cũng như nh
chất hóa sinh học của đất. Trịnh Thị Thu Trang, Bộ môn Khoa học Đất
1
So sánh hiệu quả sản xuất mô hình độc canh Lúa và mô hình luân canh LúaKhoai tỉnh Vĩnh Long - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
So sánh hiệu quả sản xuất mô hình độc canh Lúa và mô hình luân canh LúaKhoai tỉnh Vĩnh Long - Người đăng: thanhtuyen27
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
48 Vietnamese
So sánh hiệu quả sản xuất mô hình độc canh Lúa và mô hình luân canh LúaKhoai tỉnh Vĩnh Long 9 10 901