Ktl-icon-tai-lieu

Sổ tay hướng dẫn chăn nuôi lợn trong nông hộ

Được đăng lên bởi dangquangngoc-dang
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 6738 lần   |   Lượt tải: 93 lần
Sổ tay
HƯỚNG DẪN CHĂN NUÔI
LỢN THỊT TRONG NÔNG HỘ

HÀ NỘI - 2008

ổ tay hướng dẫn chăn nuôi lợn thịt trong nông
hộ

ổ tay hướng dẫn chăn nuôi lợn thịt trong nông
hộ
VII. THỨC ĂN, NƯỚC UỐNG CHO LỢN THỊT

1. Các nhóm thức ăn cho lợn
2. Nước uống

MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN
LỜI NÓI ĐẦU

7
8

I. THỰC TRẠNG CHUNG VỀ CHĂN NUÔI LỢN THỊT TRONG
NÔNG HỘ VÙNG MIỀN NÚI PHÍA BẮC

9

II. GIỚI THIỆU MỘT SỐ GIỐNG LỢN NUÔI THỊT TRONG NÔNG
HỘ

10

1. Lợn nội
2. Lợn lai F1
3. Lợn lai F2
4. Lợn ngoại

17

IV. KỸ THUẬT XÂY DỰNG CHUỒNG NUÔI

18

1. Địa điểm, vị trí
2. Hướng chuồng
3. Diện tích chuồng
4. Nguyên vật liệu
5. Nền chuồng
6. Tường bao quanh chuồng
7. Mái che

18
19
19
20
20
21
22

1. Máng ăn
2. Máng uống
3. Dụng cụ khác
VI. CHUẨN BỊ CHUỒNG NUÔI TRƯỚC KHI NHẬP LỢN

1. Tiêu độc sát trùng chuồng trại, khu vực chăn nuôi
2. Vệ sinh dụng cụ chăn nuôi
3. Chuồng cách ly

1. Yêu cầu nguyên liệu
2. Cách phối trộn thức ăn
Tham khảo hướng dẫn phối trộn thức ăn cho lợn lai
nuôi thịt dưới đây:

10
11
13
14

III. KỸ THUẬT CHỌN LỢN LAI NUÔI THỊT

V. MỘT SỐ DỤNG CỤ SỬ DỤNG TRONG CHĂN NUÔI LỢN THỊT

VIII. CÁCH PHỐI TRỘN THỨC ĂN VÀ KHẨU PHẦN ĂN

IX. CÁCH ƯỚC TÍNH KHỐI LƯỢNG LỢN

1. Cách đo
2. Cách tính
X. KỸ THUẬT NUÔI LỢN THEO TỪNG GIAI ĐOẠN PHÁT
TRIỂN

1. Giai đoạn 1: Nuôi lợn sau cai sữa
2. Giai đoạn 2: Nuôi lợn choai
3. Giai đoạn 3: Nuôi vỗ béo
XI. VỆ SINH, CHĂM SÓC VÀ QUẢN LÝ

1. Vệ sinh phòng bệnh
2. Quản lý và chăm sóc
XII. NGUYÊN NHÂN GÂY BỆNH CHO LỢN VÀ CÁCH PHÒNG
BỆNH

22

1. Những yếu tố làm lợn dễ mắc bệnh
2. Một số biểu hiện khi lợn mắc bệnh
3. Cách xử lý khi lợn mắc bệnh hoặc nghi mắc bệnh
4. Phòng bệnh bằng vắc xin

22
23
23
24

XIII. HẠCH TOÁN KINH TẾ TRONG CHĂN NUÔI LỢN THỊT

24
24
24

1. Ghi chép số liệu
2. Hạch toán kinh tế

3

4

25

26
27
28

28
28
29
31

31
32
33

34
35
36
37

38
39
41

41
41
42
42
44

44
46

ổ tay hướng dẫn chăn nuôi lợn thịt trong nông
hộ
XIV. MỘT SỐ BỆNH THƯỜNG GẶP TRONG CHĂN NUÔI LỢN
THỊT

1. Bệnh Phó thương hàn
2. Bệnh E.coli sưng phù đầu ở lợn con
3. Bệnh tụ huyết trùng
4. Bệnh Đóng dấu lợn
5. Bệnh dịch tả lợn
6. Bệnh suyễn lợn
7. Bệnh Lở mồm long móng
8. Hội chứng loạn hô hấp - sinh sản (Bệnh tai xanh)
9. Bệnh xoắn khuẩn (Lépto)
10. Các bệnh do giun sán gây ra

ổ tay hướng dẫn chăn nuôi lợn thịt trong nông
hộ

47

47
49
51
53
55
58
60
61
63
65

5

6

ổ tay hướng dẫn chăn nuôi lợn thịt trong nông
hộ

ổ tay hướng dẫn chăn nuôi lợn thịt trong nông
hộ

LỜI CẢM ƠN

LỜI NÓI ĐẦU

Tài liệu này được viết bởi một nhóm tác giả thuộc dự án
“Giảm nghèo thông...
S tay
HƯNG DN CHĂN NUÔI
LN THT TRONG NÔNG H
HÀ NI - 2008
Sổ tay hướng dẫn chăn nuôi lợn trong nông hộ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sổ tay hướng dẫn chăn nuôi lợn trong nông hộ - Người đăng: dangquangngoc-dang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
Sổ tay hướng dẫn chăn nuôi lợn trong nông hộ 9 10 511