Ktl-icon-tai-lieu

Sổ tay hướng dẫn quy trình tưới tiết kiệm nước cho cây trồng cạn

Được đăng lên bởi Vũ Trường Chinh
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 987 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TỔNG CỤC THỦY LỢI

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
TỔNG CỤC THỦY LỢI

ThS. Trần Hùng (Chủ biên)

Cơ quan soạn thảo:

SỔ TAY HƯỚNG DẪN

Trung tâm Thủy lợi miền núi phía Bắc
Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường
Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ TƯỚI
TIẾT KIỆM NƯỚC CHO CÂY TRỒNG CẠN

ThS. Trần Hùng (Chủ biên)
KS. Đinh Văn Linh
KS. Nguyễn Việt An
KS. Đặng Vinh Quang

Tập I






Cây Cà phê, Cam, Bưởi
Cây Thanh long, Nho
Cây Chè

Cố vấn chuyên môn:

Cây rau màu

GS. TS. Bùi Hiếu
PGS. TS. Hà Lương Thuần
PGS. TS. Lê Thị Kim Cúc
ThS. Đặng Duy Hiển

Cây Mía

NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT

Hà Nội - 2013
2

Sổ tay hướng dẫn quy trình công nghệ tưới...

TỔNG CỤC THỦY LỢI

Thủy lợi miền núi phía Bắc, Viện Nước, Tưới tiêu và Môi
trường, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam biên soạn nội dung
sổ tay đã được thẩm định và Tổng cục Thủy lợi đã có quyết
định ban hành số.......

LỜI GIỚI THIỆU
Hạn hán ở nước ta đang có diễn biến ngày càng phức tạp,
tình trạng thiếu nước tưới vào mùa khô ở những khu vực Tây
Nguyên, Trung Bộ, Đông Nam Bộ và khu vực Trung du miền
núi phía Bắc là hiện hữu. Trong khi đó, đầu tư những công
trình trữ nước rất tốn kém. Ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm
nước là một trong những giải pháp khắc phục có hiệu quả.
Tưới tiết kiệm nước sẽ tiết kiệm được lượng nước đáng kể,
tăng năng suất và ổn định chất lượng cho cây trồng, mở rộng
được diện tích tưới, tăng hiệu quả công trình Thủy lợi, phù hợp
với sản xuất nông nghiệp hàng hóa có giá trị kinh tế cao.

Dù rất cố gắng nhưng tài liệu này chắc chắn chưa đáp
ứng được hết yêu cầu của bà con. Rất mong được các nhà
chuyên môn, bà con nông dân góp ý để chúng tôi hoàn thiện
cho những lần tái bản sau.
Trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc.
Các tác giả

Với mong muốn giúp bà con nông dân, doanh nghiệp sản
xuất nông nghiệp quan tâm đến công nghệ này trả lời một số
câu hỏi như: Công nghệ tưới tiên tiến tiết kiệm nước là gì,
phạm vi ứng dụng và hiệu ích ra sao? Có những công nghệ tiên
tiến tiết kiệm nước nào được áp dụng tại Việt Nam? Cần những
điều kiện cơ bản như thế nào để áp dụng được? Làm thế nào để
lựa chọn được công nghệ phù hợp với cây trồng của mình?
Với mục đích hướng dẫn hỗ trợ bà con nông dân, doanh
nghiệp, địa phương áp dụng công nghệ tưới tiên tiến tiết kiệm
nước, Tổng cục Thủy lợi - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn xin giới thiệu tài liệu “Sổ tay hướng dẫn quy trình công
nghệ tưới tiết kiệm nước cho cây trồng cạn” do Trung tâm
3

4

Sổ tay hướng dẫn quy trình công ...
B NÔNG NGHIP VÀ PHÁT TRIN NÔNG THÔN
TNG CC THY LI
ThS. Trn Hùng (Ch biên)
S TAY HƯỚNG DN
QUY TRÌNH CÔNG NGH TƯỚI
TIT KIM NƯỚC CHO CÂY TRNG CN
Tp I
Cây Cà phê, Cam, Bưởi
Cây Thanh long, Nho
Cây Chè
Cây rau màu
Cây Mía
NHÀ XUT BN KHOA HC VÀ K THUT
Hà Ni - 2013
TNG CC THY LI
2
Cơ quan son tho:
Trung tâm Thy li min núi phía Bc
Vin Nước, Tưới tiêu và Môi trường
Vin Khoa hc Thy li Vit Nam
ThS. Trn Hùng (Ch biên)
KS. Đinh Văn Linh
KS. Nguyn Vit An
KS. Đặng Vinh Quang
C vn chuyên môn:
GS. TS. Bùi Hiếu
PGS. TS. Hà Lương Thun
PGS. TS. Lê Th Kim Cúc
ThS. Đặng Duy Hin
Sổ tay hướng dẫn quy trình tưới tiết kiệm nước cho cây trồng cạn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sổ tay hướng dẫn quy trình tưới tiết kiệm nước cho cây trồng cạn - Người đăng: Vũ Trường Chinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Sổ tay hướng dẫn quy trình tưới tiết kiệm nước cho cây trồng cạn 9 10 229