Ktl-icon-tai-lieu

Sử dụng các hàm hồi quy phi tuyến tính để mô hình hóa quá trình sinh trưởng bò Brahman nuôi tại Moncada

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 1059 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỬ DỤNG CÁC HÀM HỒI QUY PHI TUYẾN TÍNH ĐỂ MÔ HÌNH HOÁ QUÁ
TRÌNH SINH TRƯỞNG BÒ BRAHMAN NUÔI TẠI MONCADA
Lương Anh Dũng, Nguyễn Xuân Trạch, Lê Văn Thông,
Lê Bá Quế và Phạm Vũ Tuân
Trung tâm Giống Gia súc lớn TW
TÓM TẮT
Mô hình hoá quá trình sinh trưởng của gia súc lớn là một lĩnh vực cần nghiên cứu
nhằm giúp cho việc dự đoán sớm khối lượng ở các mốc tuổi. Từ số liệu theo dõi về khối
lượng của đàn bê Brahman sơ sinh và số liệu cân khối lượng đồng loạt của 85 con cái từ 0,23
đến 38,33 tháng tuổi và 50 con đực từ 0,43 tháng đến 37,02 tháng tuổi, quá trình sinh trưởng
của bò cái và bò đực Brahman được mô hình hóa bằng các hàm Gompertz, Logistic, Brody,
Negative Exponential và Bertalanffy thông qua thủ tục hồi quy phi tuyến tính. Kết quả cho
thấy rằng hàm Brody là hàm phù hợp nhất để mô tả sinh trưởng của bò Brahman. Các hàm
Brody Y=580,39[1-0,9602EXP(-0,0310x)] và Y=740,49[1-0,9590EXP(-0,0235x)] được đề
nghị áp dụng để ước tính khối lượng (Y, kg) của bò cái và bò đực Brahman theo tuổi (x,
tháng).
1. Đặt vấn đề
Giống bò phổ biến ở nước ta hiện nay là bò Vàng địa phương có tầm vóc nhỏ bé. Để
cải tạo bò địa phương, từ những năm 1970, nước ta bắt đầu thực hiện chương trình “Sind
hoá” đàn bò Vàng với các giống bò Red Sindhi, Sahiwal và Brahman. Bò Brahman có ngoại
hình chắc khỏe, tầm vóc và tốc độ sinh trưởng lớn hơn so với các giống bò Zêbu khác, đồng
thời cũng chịu đựng rất tốt điều kiện nhiệt đới nóng ẩm, sức kháng bệnh tốt và có khả năng
chuyển hoá tốt thức ăn có hàm lượng xơ cao (Lê Quang Nghiệp và CS., 2006). Chính vì thế,
những năm gần đây bò Brahman được dùng nhiều để cải tạo bò vàng Việt Nam thông qua
thụ tinh nhân tạo, mặt khác cũng được nhập nội để nhân thuần nhằm sản xuất thịt bò chất
lượng cao đáp ứng nhu cầu thị trường.
Để ước tính được khối lượng ở các độ tuổi khác nhau của một giống bò, có thể nghiên
cứu áp dụng phương pháp mô hình hoá sinh trưởng đã được ứng dụng rộng rãi trên thế giới
theo các hàm hồi quy phi tuyến tính giữa khối lượng và tuổi.
Ở Việt Nam, Trần Quang Hạnh và Đặng Vũ Bình (2009) đã xây dựng mô hình hóa
sinh trưởng của bò cái Holstein Friesian (HF) và con lai F1, F2, F3 (HF x Lai Sind) nuôi tại
Lâm Đồng; Phạm Thế Huệ (2010) mô hình hóa sinh trưởng của bò Lai Sind, F1(Brahman ×
Lai Sind) và F1(Charolais × Lai Sind) nuôi tại Đak Lăk. Tuy nhiên, chưa có tác giả nào
nghiên cứu mô hình hoá sinh trưởng của bò Brahman thuần nuôi tại Việt Nam. Vì vậy, chúng
tôi thực hiện nghiên cứu mô hình hoá sinh trưởng bò Brahman thuần nuôi tại Việt Nam
t...
SỬ DỤNG CÁC HÀM HỒI QUY PHI TUYẾN TÍNH ĐỂ MÔ HÌNH HOÁ Q
TRÌNH SINH TRƯỞNG BÒ BRAHMAN NUÔI TẠI MONCADA
Lương Anh Dũng, Nguyễn Xuân Trạch, Lê Văn Thông,
Lê Bá Quế và Phạm Vũ Tuân
Trung tâm Giống Gia súc lớn TW
TÓM TẮT
hình hoá quá trình sinh trưởng của gia súc lớn một lĩnh vực cần nghiên cứu
nhằm giúp cho việc dự đoán sớm khối lượng các mốc tuổi. Từ số liệu theo dõi vkhối
lượng của đàn bê Brahman sơ sinh và số liệu cân khối lượng đồng loạt của 85 con cái từ 0,23
đến 38,33 tháng tuổi 50 con đực từ 0,43 tháng đến 37,02 tháng tuổi, quá trình sinh trưởng
của cái đực Brahman được mô hình hóa bằng các hàm Gompertz, Logistic, Brody,
Negative Exponential và Bertalanffy thông qua thủ tục hồi quy phi tuyến tính. Kết qucho
thấy rằng hàm Brody là hàm phợp nhất đmô tsinh trưởng của bò Brahman. Các hàm
Brody Y=580,39[1-0,9602EXP(-0,0310x)] Y=740,49[1-0,9590EXP(-0,0235x)] được đ
nghị áp dụng để ước tính khối lượng (Y, kg) của cái đực Brahman theo tuổi (x,
tháng).
1. Đặt vấn đề
Giống phổ biến nước ta hiện nay ng địa phương tầm vóc nhỏ bé. Đ
cải tạo địa phương, từ những m 1970, nước ta bắt đầu thực hiện chương trình “Sind
hoá” đàn Vàng với các giống Red Sindhi, Sahiwal Brahman. Brahman ngoại
hình chắc khỏe, tầm c tốc độ sinh trưởng lớn hơn so với các giống Zêbu khác, đồng
thời cũng chịu đựng rất tốt điều kiện nhiệt đới nóng ẩm, sức kháng bệnh tốt và khả ng
chuyển hoá tốt thức ăn hàm lượng cao (Lê Quang Nghiệp CS., 2006). Chính thế,
những năm gần đây Brahman được dùng nhiều đcải tạo vàng Việt Nam thông qua
thụ tinh nhân tạo, mặt khác cũng được nhập nội để nhân thuần nhằm sản xuất thịt chất
lượng cao đáp ứng nhu cầu thị trường.
Để ước tính được khối lượng ở các độ tuổi khác nhau của một giống bò, có thể nghiên
cứu áp dụng phương pháp mô hình hsinh trưởng đã được ng dụng rộng rãi trên thế giới
theo các hàm hồi quy phi tuyến tính giữa khối lượng và tuổi.
Việt Nam, Trần Quang Hạnh Đặng Bình (2009) đã xây dựng mô hình hóa
sinh trưởng của bò cái Holstein Friesian (HF) và con lai F
1
, F
2
, F
3
(HF x Lai Sind) nuôi tại
Lâm Đồng; Phạm Thế Huệ (2010) nh hóa sinh trưởng của bò Lai Sind, F
1
(Brahman ×
Lai Sind) F
1
(Charolais × Lai Sind) nuôi tại Đak Lăk. Tuy nhiên, chưa tác gi o
nghiên cứu mô hình hoá sinh trưởng của bò Brahman thuần nuôi tại Việt Nam. Vì vậy, chúng
tôi thực hiện nghiên cứu mô hình hoá sinh trưởng Brahman thuần nuôi tại Việt Nam
thông qua một shàm để lựa chọn mô hình sinh trưởng (hàm sinh trưởng) phù hợp nhất đ
ước tính khối lượng của bò Brahman theo tuổi.
Sử dụng các hàm hồi quy phi tuyến tính để mô hình hóa quá trình sinh trưởng bò Brahman nuôi tại Moncada - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sử dụng các hàm hồi quy phi tuyến tính để mô hình hóa quá trình sinh trưởng bò Brahman nuôi tại Moncada - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Sử dụng các hàm hồi quy phi tuyến tính để mô hình hóa quá trình sinh trưởng bò Brahman nuôi tại Moncada 9 10 48