Ktl-icon-tai-lieu

Sử dụng rơm ủ URE thay thế một phần cỏ voi trong khẩu phần ăn của bò lai vắt sữa

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 383 lần   |   Lượt tải: 2 lần
NGUYỄN VĂN TUẾ - Sử dụng rơm ủ u rê thay thế....

SỬ DỤNG RƠM Ủ URÊ THAY THẾ MỘT PHẦN CỎ VOI TRONG KHẨU PHẦN ĂN
CỦA BÒ LAI VẮT SỮA
Nguyễn Văn Tuế1 , Đặng Vũ Bình2 và Mai Văn Sánh3
(1)

Công ty Đabaco Việt Nam ; (2) Đại học Nông nghiệp Hà Nội ;
(3)
Viện Chăn nuôi
*Tác giả liên hệ: Nguyễn Văn Tuế, Công ty Đabaco Việt Nam
Đường Lý Thái Tổ, TP Bắc Ninh, ĐT : 0912459278.

ABSTRACT
Use of Urea treated rice straw to replace a part of green grass in ration of crossbred lactating cows
Fresh elephant grass (FEG) was replaced by urea treated rice straw (UTRS) with different ratios to evaluate the
effects on milk production of crossed lactating cows. A total of 24 crossbred 3/4 HF cows (Holstein Friesian x
Lai Sind), with body weight of about 400 kg and lactation number 3-5 were used. The experimental cows were
blocked according to the milk yield of the previous 2 months and divided into 4 homogenous groups. The ratio
of concentrate to roughage in the ration was 50:50. All cows were given constant amounts of concentrate.
Roughages were given with ratio of 100% FEG + 0% UTRS (ĐC), 75% FEG + 25% UTRS (25 RU), 50% FEG
+ 50% UTRS (50 RU) and 25% FEG + 75% UTRS (75 RU) in dry matter (DM). Daily DM intake of 0 RU, 25
RU, 50 RU and 75 RU was 12.48, 12.69, 12.86 and 12.24 kg, and daily ME intake was 124.6, 127.7, 130.1 and
125.6 MJ, respectively. There was a difference (P<0.05) in daily milk yield between the 75 RU and the ĐC and
25 RU (11.9 vs. 12.9 and 12.7 kg, respectively). Milk protein and fat concentration was increased following the
increase of UTRS ratio. It is concluded that UTRS can replace green grass in daily rations for crossbred lactating
cows in winter to cope with the shortage of green grass, with the ratio of 50% in total roughage.
Key words: crossbred lactating cows, fresh elephant grass, urea treated rice straw, daily feed intake, milk
production.

ĐẶT VẤN ĐỀ
Nhu cầu tiêu dùng sữa của nước ta hiện nay rất lớn, sản xuất sữa từ chăn nuôi trong nước chỉ
đáp ứng được khoảng 20-25% mỗi năm (FAO, 2007), và như vậy hàng năm nước ta phải nhập
khoảng từ 75% đến 80% sữa từ nước ngoài. Sản xuất sữa tươi của Việt Nam đạt sản lượng
thấp từ năm 1945 là 0,01 nghìn tấn, đến năm 1985 là 4,7 nghìn tấn, nhưng từ năm 2000 đến
nay đã tăng mạnh, sản lượng sữa năm 2005 đạt 228,68 tấn (Nguyễn Đăng Vang và cs., 2005).
Thức ăn thô xanh cho bò sữa chủ yếu là cỏ xanh và phụ phẩm nông nghiệp. Cỏ xanh thì có
sẵn theo mùa, vì thế trong mùa đông khi cỏ xanh khan hiếm người nuôi bò phải sử...
NGUYỄN VĂN TUẾ - S dụng rơm ủ u rê thay thế....
45
SDNG RƠM URÊ THAY THMT PHN CỎ VOI TRONG KHU PHN ĂN
CA BÒ LAI VT SA
Nguyn Văn Tuế
1
, Đặng Vũ Bình
2
Mai Văn Sánh
3
(1)
ng ty Đabaco Vit Nam ;
(2)
Đi học Nông nghip Hà Ni ;
(3)
Viện Chăn nuôi
*Tác giả liên h: Nguyn Văn Tuế, Công ty Đabaco Vit Nam
Đường Lý Thái T, TP Bc Ninh, ĐT : 0912459278.
ABSTRACT
Use of Urea treated rice straw to replace a part of green grass in ration of crossbred lactating cows
Fresh elephant grass (FEG) was replaced by urea treated rice straw (UTRS) with different ratios to evaluate the
effects on milk production of crossed lactating cows. A total of 24 crossbred 3/4 HF cows (Holstein Friesian x
Lai Sind), with body weight of about 400 kg and lactation number 3-5 were used. The experimental cows were
blocked according to the milk yield of the previous 2 months and divided into 4 homogenous groups. The ratio
of concentrate to roughage in the ration was 50:50. All cows were given constant amounts of concentrate.
Roughages were given with ratio of 100% FEG + 0% UTRS (ĐC), 75% FEG + 25% UTRS (25 RU), 50% FEG
+ 50% UTRS (50 RU) and 25% FEG + 75% UTRS (75 RU) in dry matter (DM). Daily DM intake of 0 RU, 25
RU, 50 RU and 75 RU was 12.48, 12.69, 12.86 and 12.24 kg, and daily ME intake was 124.6, 127.7, 130.1 and
125.6 MJ, respectively. There was a difference (P<0.05) in daily milk yield between the 75 RU and the ĐC and
25 RU (11.9 vs. 12.9 and 12.7 kg, respectively). Milk protein and fat concentration was increased following the
increase of UTRS ratio. It is concluded that UTRS can replace green grass in daily rations for crossbred lactating
cows in winter to cope with the shortage of green grass, with the ratio of 50% in total roughage.
Key words: crossbred lactating cows, fresh elephant grass, urea treated rice straw, daily feed intake, milk
production.
ĐẶT VẤN ĐỀ
Nhu cầu tiêu ng sữa của nước ta hiện nay rất lớn, sn xuất sữa từ chăn nuôi trong nước chỉ
đáp ứng được khoảng 20-25% mi năm (FAO, 2007), và như vậy hàng m nước ta phải nhập
khoảng từ 75% đến 80% sữa từ nước ngoài. Sn xuất sữa tươi của Việt Nam đạt sản lượng
thấp từ năm 1945 là 0,01 nghìn tấn, đến năm 1985 là 4,7 nghìn tấn, nhưng từ năm 2000 đến
nay đã tăng mạnh, sn ng sữa năm 2005 đạt 228,68 tấn (Nguyễn Đăng Vang và cs., 2005).
Thức ăn txanh cho bò sữa ch yếu là cxanh và phphẩm nông nghip. C xanh t
sn theo a, thế trong a đông khi cxanh khan hiếm người nuôi bò phải sdụng rơm
làm thức ăn cho bò. Rơm loại thức ăn có hàm ợng protein thấp, hàm lượng lignin tương
đối cao, hydrat-carbon hoà tan nitơ khả năng lên men ít. Để tăng t ltiêu hóa hàm
lượng protein trong rơm nhiu tác giđã sdng rơm vi urê. Đến nay chưa nhng kết
lun tỷ lthay thế cxanh bằng m urê trong tng lượng thc ăn thô xanh thích hp
không ảnh hưởng ti năng sut, cht lượng sa. Chúng i tiến hành nghiên cứu đtài “S
dụng rơm ủ urê thay thế mt phn cỏ xanh trong khu phn lai vt sữa tại tnh Bc Ninh
nhm mc đích xác định t lthích hp của rơm urê ththay thế cỏ xanh trong khu
phn lai vt sa tronga đông.
VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Vt liu nghiên cu
Gia súc: lai 3/4HF (Holstein Friesian x Lai Sind) được nuôi tại các nông hộ xã Cnh
Hưng - Tiên Du - Bắc Ninh.
Thức ăn: Thức ăn hỗn hợp tphi trn (cám go 50%, sn c20%, bt ngô 15%, khô lc
15%, premix khoáng được trn vi t l1%.) vàbia. Cỏ voi, Rơm 4% Urê
Sử dụng rơm ủ URE thay thế một phần cỏ voi trong khẩu phần ăn của bò lai vắt sữa - Trang 2
Sử dụng rơm ủ URE thay thế một phần cỏ voi trong khẩu phần ăn của bò lai vắt sữa - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Sử dụng rơm ủ URE thay thế một phần cỏ voi trong khẩu phần ăn của bò lai vắt sữa 9 10 810